Η Pfizer και η BioNTech  δήλωσαν την Πέμπτη ότι το εμβόλιό τους είναι αποτελεσματικό έναντι μεταλλάξεων του κορωνοϊού που έχουν εμφανιστεί στη Βρετανία και τη Νότια Αφρική.

Σε δήλωση, οι δύο εταιρείες δήλωσαν ότι οι «μικρές διαφορές» που εντοπίστηκαν σε δοκιμές που συγκρίνουν τον αρχικό ιό και τις πρόσφατες μεταλλάξεις «είναι απίθανο να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου».

Ενώ τα ευρήματα έδειξαν ότι δεν υπάρχει ανάγκη για ένα νέο εμβόλιο για την αντιμετώπιση των νέων στελεχών, οι Pfizer και BioNTech δήλωσαν ότι θα ανταποκριθούν εάν υπάρχουν περεταίρω ενδείξεις ότι οι παραλλαγές θα μπορούσαν να νικήσουν το τρέχον εμβόλιο τους.

Θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα του εμβολίου μας, συμπεριλαμβανομένων των νέων στελεχών, ανέφεραν.