Υγιή εργασιακά περιβάλλοντα εν μέσω πανδημίας: Το παράδειγμα της Nestlé Ελλάς

Πώς κατάφερε η εταιρεία να πραγματοποιήσει τη μετάβαση στις εργασιακές συνθήκες που επέβαλε η υγειονομική κρίση

Αμεσότητα, προσεκτικός σχεδιασμός, σφαιρική υποστήριξη των εργαζόμενων και αίσθημα ευθύνης απέναντι στις ανάγκες της κοινωνίας: Αυτοί ήταν οι τέσσερις πυλώνες του τιτάνιου εγχειρήματος της Nestlé Ελλάς να προσαρμόσει τη λειτουργία της στις νέες, αιφνίδιες ανάγκες της πανδημίας. Χάρη σε προϋπάρχουσες δομές για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά και σε ένα μοντέλο εργασίας που ανέκαθεν λάμβανε υπόψη του τις ανάγκες των εργαζόμενων και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, η εταιρεία κατόρθωσε να κρατήσει ασφαλείς τους ανθρώπους της, ενώ παράλληλα συνέχισε να τροφοδοτεί απρόσκοπτα την ελληνική αγορά με τα προϊόντα της, πολλά εκ των οποίων ανήκουν στην κατηγορία των ειδών πρώτης ανάγκης.

Εξασφαλίζοντας τον σωστό σχεδιασμό

Βασίλης Αδαμίδης, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της Nestlé Ελλάς

Σύμφωνα με τον κ. Βασίλη Αδαμίδη, Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της Nestlé Ελλάς, οι διαδικασίες και τα εργαλεία που έχει αναπτύξει η εταιρεία στο παρελθόν, τη βοήθησαν να ανταποκριθεί με αμεσότητα ακόμη και στις πρωτόγνωρες συνθήκες της παρατεταμένης υγειονομικής κρίσης.

«Η διαχείριση κάθε έκτακτης κατάστασης από την εταιρεία μας περιλαμβάνει την ανάπτυξη συγκεκριμένων ενεργειών σε τέσσερις φάσεις: Προετοιμασία, πρόληψη, διαχείριση και βελτίωση. Πρώτο μας βήμα ήταν να ενεργοποιήσουμε την Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων και Επιχειρησιακής Συνέχειας, η οποία καθόρισε και ανέπτυξε την εφαρμογή μέτρων σε τρεις βασικούς τομείς: Την υποστήριξη των ανθρώπων μας, την υποστήριξη της κοινωνίας και τη συνέχιση της επιχειρησιακής δραστηριότητάς μας. Αυτή η δομή επέτρεψε τη γρήγορη λήψη αποφάσεων, αλλά και την άμεση ενσωμάτωση των εξελίξεων στο εργασιακό περιβάλλον με την ανάπτυξη των αντίστοιχων μέτρων», αναφέρει, σημειώνοντας ότι χάρη σε αυτά τα εργαλεία η εταιρεία ήταν σε θέση να εφαρμόσει τα μέτρα έγκρισης μετακινήσεων της κυβέρνησης σε όλα τα σημεία δραστηριοποίησής της σε όλη τη χώρα, μόλις μία ημέρα μετά την ανακοίνωσή τους.

Επαφή παρά τις αποστάσεις

Άλλη μια επένδυση της εταιρείας που απέδωσε καρπούς στις πρωτόγνωρες απαιτήσεις της πανδημίας, ήταν και η διαχρονική της φροντίδα για την συνεχή εκπαίδευση των εργαζόμενων στη χρήση νέων τεχνολογιών. Σε συνδυασμό με την εφαρμογή ευέλικτων μορφών εργασίας ήδη από το 2013, μεταξύ των οποίων και η τηλεργασία (μια δυνατότητα που πέρσι αξιοποίησε πάνω από το 52% των εργαζόμενων γραφείου), η Nestlé Ελλάς ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει τη μετάβαση των εκατοντάδων ανθρώπων της στην εργασία από το σπίτι χωρίς προβλήματα, καταφέρνοντας να λειτουργήσει το ίδιο αποτελεσματικά ακόμη και με το 95% του προσωπικού της να απέχει από τις εγκαταστάσεις της. Αυτό δεν σημαίνει πως η μετάβαση δεν συνοδεύτηκε και από νέες δυσκολίες. Όπως αναφέρει ο κ. Αδαμίδης, «η εξ αποστάσεως διαχείριση μιας «εικονικής» ομάδας έχει τις δικές της προκλήσεις, που πηγάζουν από την παρατεταμένη έλλειψη της φυσικής εγγύτητας. Επιπλέον, χρειάστηκε να επιδείξουμε μεγάλη ευελιξία και ταχύτητα στην αξιολόγηση καταστάσεων και στη λήψη αποφάσεων. Ας μην ξεχνάμε πως αυτό που ζούμε είναι καινούριο και κανείς δεν έχει όλα τα κομμάτια του παζλ. Ωστόσο εν μέσω αυτής της κρίσιμης περιόδου, οι άνθρωποι μας έδειξαν ότι διαθέτουν εξαιρετικά αντανακλαστικά προσαρμογής, αξιοποιώντας στο έπακρο την ικανότητά τους να συνεργάζονται σε εικονικές, διατμηματικές ομάδες – μια από τις σημαντικότερες δεξιότητες που συνειδητά καλλιεργούμε εδώ και χρόνια». Μάλιστα, όπως σημειώνει, σε πολλές περιπτώσεις η επαφή μεταξύ συναδέλφων όχι μόνο δεν αποδυναμώθηκε, αλλά και ενισχύθηκε, καθώς πολλές ομάδες καθιέρωσαν εβδομαδιαίες διαδικτυακές συναντήσεις για συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών από την καραντίνα, φέρνοντας τα μέλη τους ακόμη πιο κοντά παρά την επιβεβλημένη απόσταση.

Διευκολύνοντας τη μετάβαση

Από την πλευρά της, η εταιρεία φρόντισε και για την εξασφάλιση του απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την εργασία από το σπίτι, αλλά και για την κατάλληλη εκπαίδευσή των εργαζόμενων για τις νέες συνθήκες. «Το Τμήμα ΙΤ της εταιρείας μας παρείχε πληροφόρηση για τη χρήση προγραμμάτων τηλεδιασκέψεων, για τη βέλτιστη αξιοποίηση τόσο του εσωτερικού δικτύου της εταιρείας όσο και του εξωτερικού δικτύου που χρησιμοποιεί κάθε εργαζόμενος, αλλά και για την προστασία από διαδικτυακή απάτη. Από την πρώτη περίοδο της κρίσης, καθιερώσαμε μια εβδομαδιαία online ενημέρωση όλων των line managers που έχουν στην ευθύνη τους ομάδες εργαζόμενων, παρέχοντας τους έγκαιρη πληροφόρηση για τις εξελίξεις, τα μέτρα, τις διαδικασίες και τις πρωτοβουλίες της εταιρείας σχετικά με την COVID-19. Η επαφή με τους ανθρώπους μας μέσω των δυνατοτήτων που μας δίνει η τεχνολογία ήταν καθημερινή και αυτή η διαδικασία ενίσχυσε το κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας», εξηγεί ο κ. Αδαμίδης.

Η περίπτωση των εργοστασίων

Ακόμη πιο απαιτητική αποδείχθηκε η εξασφάλιση της προστασίας των εργαζόμενων που έπρεπε να συνεχίσουν να δίνουν το «παρών» στις θέσεις τους, εξασφαλίζοντας πως θα υπάρχει επάρκεια των προϊόντων στην αγορά. Όπως τονίζει ο κ. Αδαμίδης, σε συνθήκες όπως αυτή, δεν αρκεί η εφαρμογή μέτρων προστασίας, αλλά και η σιγουριά πως όλοι οι εργαζόμενοι κατανοούν την αναγκαιότητά τους: «Τα «κλειδιά» για την επιτυχημένη εφαρμογή τους είναι η συστηματική επικοινωνία, η καθημερινή ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων μέσω ενημερωτικού υλικού που διαμορφώσαμε σχετικά με τους απαραίτητους κανόνες υγιεινής, φυσικής απόστασης, ορθής και ασφαλούς χρήσης Μέσων Ατομικής Προστασίας. Πέρα από τα παραπάνω μέτρα, η μεγάλη πρόκληση ήταν η άμεση ανάπτυξη και εφαρμογή επιπλέον ειδικών μέτρων προστασίας, τα οποία εκτείνονται από την κατάλληλη διαμόρφωση των κοινόχρηστων και μη χώρων εργασίας για την αποφυγή συγχρωτισμού και την καθημερινή απολύμανσή τους, μέχρι τον διπλασιασμό των λεωφορείων που μεταφέρουν το προσωπικό των εργοστασίων μας και την ενημέρωση των εξωτερικών συνεργατών μας για τους κανόνες υγιεινής που εφαρμόζουμε. Ένας από αυτούς ήταν, για παράδειγμα, και η εφαρμογή θερμομέτρησης κατά την είσοδο στα εργοστάσια».

 

Στηρίζοντας τους εργαζομένους σε όλους τους τομείς

Παράλληλα, η Nestlé Ελλάς έδειξε έμπρακτα τη στήριξή της στους δικούς της ανθρώπους της πρώτης γραμμής. «Οι δικοί μας ήρωες, οι συνάδελφοί μας που η θέση τους απαιτεί τη φυσική τους παρουσία στο χώρο εργασίας, όπως οι εργαζόμενοι στα δύο εργοστάσιά μας, στα Οινόφυτα και τη Βόνιτσα, οι τεχνικοί και η ομάδα των πωλήσεων, δέχθηκαν το «ευχαριστώ» μας μέσα από τα δεκάδες μηνύματα των συναδέλφων, αλλά και μέσα από ένα ειδικό πακέτο παροχών που διαμόρφωσε η εταιρεία, αναγνωρίζοντας τη δουλειά τους σε αυτή την κρίσιμη περίοδο». Έχοντας επίγνωση της σημασίας της καλής ψυχολογίας σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, η Nestlé Ελλάς προχώρησε στην ανάπτυξη ενός πλάνου επικοινωνίας με συμβουλές σε τομείς όπως η σωματική και ψυχική υγεία, η σωστή διατροφή και η δημιουργική απασχόληση των παιδιών: «Ο διατροφολόγος της εταιρείας μας αλλά και ο ειδικός σε θέματα εργονομίας, ήταν διαθέσιμοι για να προσφέρουν καθημερινά συμβουλές και πληροφορίες. Πραγματοποιήσαμε ακόμα online μαθήματα Pilates αλλά και μαθήματα μαγειρικής σε συνεργασία με τον Άκη Πετρετζίκη. Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει 24ωρη γραμμή υποστήριξης στην οποία μπορεί να απευθυνθούν οι εργαζόμενοι μας για θέματα στα οποία θέλουν συμβουλές», υπογραμμίζει ο κ. Αδαμίδης.

Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα

Ο προσεκτικός σχεδιασμός, η προστασία των εργαζομένων και ο συνυπολογισμός των επιθυμιών και των αναγκών τους, πρωταγωνιστούν και στη στρατηγική της Nestlé Ελλάς για την επόμενη μέρα: «Η επιστροφή μας στα γραφεία της εταιρείας μας είναι σταδιακή και χωρίζεται σε φάσεις. Όταν κρίνεται απαραίτητο, αναπροσαρμόζουμε το σχέδιο επιστροφής, καθώς και τις αντίστοιχες πολιτικές με στόχο την πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της μητρικής εταιρείας. Βεβαίως, συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε την τηλεργασία, κάνοντας πράξη τη σύσταση της κυβέρνησης για την εφαρμογή της στο 70% των υπαλλήλων μας. Και βεβαίως έχουμε ορίσει ως υποχρεωτική την τηλεργασία για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή διαμένουν με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, για τους γονείς που δεν έχουν εξασφαλίσει τη φύλαξη των παιδιών τους, καθώς και για όσους χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να έρθουν στη δουλειά τους», τονίζει ο κ. Αδαμίδης, υπενθυμίζοντας ότι η δύναμη της Nestlé Ελλάς είναι οι άνθρωποι της, είτε σε φυσιολογικές, είτε σε έκτακτες συνθήκες.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Τα Νέα της Αγοράς
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk