• Αναζήτηση

Alpha Bank : Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου – Οι όροι

Τους όρους του νέου προγράμματος εθελουσίας εξόδου που θα τρέξει έως τις 20 Σεπτεμβρίου κοινοποίησε την Παρασκευή το μεσημέρι σε όλους τους εργαζομένους της Alpha Bank, η Διεύθυνση Προσωπικού του ομίλου.

Τους όρους του νέου προγράμματος εθελουσίας εξόδου που θα τρέξει έως τις 20 Σεπτεμβρίου κοινοποίησε την Παρασκευή το μεσημέρι σε όλους τους εργαζομένους της Alpha Bank, η Διεύθυνση Προσωπικού του ομίλου.

Πρόκειται για μία γενναιόδωρη δράση, καθώς παρά το μειωμένο πλαφόν των 150.000 ευρώ ως προς τη συνολική αποζημίωση, σε σχέση με προηγούμενα προγράμματα, προβλέπεται πλήθος παροχών πέραν του κινήτρου αποχωρήσεως, τόσο για όσους βρίσκονται πιο κοντά στη σύνταξη, όσο και για εκείνους που έχουν αρκετά χρόνια μπροστά της για τη συνταξιοδότηση.

Επιπλέον, παρέχεται και η εναλλακτική της μακροχρόνιας άδειας μετ΄ αποδοχών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα τρία ή πέντε έτη, με ταυτόχρονη λήψη μέρους της αποζημίωσης στη λήξη της περιόδου που θα συμφωνηθεί.

Τα κίνητρα αποχώρησης

Αναλυτικότερα, η τράπεζα δίνει σε όσους μπουν στο πρόγραμμα τη νόμιμη αποζημίωση, προσαυξημένη κατά 10% έως 45%, βάση της ηλικίας του εργαζομένου. Ωστόσο, για την ηλικιακή ομάδα των 40 έως 50 ετών, η προσαύξηση κυμαίνεται από 50% έως 100% ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας.

Επιπλέον, για το προσωπικό που απασχολείται στις κεντρικές υπηρεσίες, το παραπάνω άθροισμα προσαυξάνεται κατά 30%.

Έξτρα αποζημίωση ίση με 5% επί του ίδιου αθροίσματος θα δοθεί σε όσους αποδεχθούν την πρόταση έως και τις 13 Σεπτεμβρίου.

Τέλος, στους γονείς ανηλίκων δίνεται εφάπαξ ποσό 10.000 ή 20.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού, ενώ για το προσωπικό άνω των 55 ετών δίνεται ποσό έως και 10.000 ευρώ για την κάλυψη του κόστους αυτασφάλισης.

Σε καμία περίπτωση το άθροισμα των παραπάνω δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ μικτά, ενώ το ελάχιστο ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται σε 20.000 ευρώ.

Η επιλογή της άδειας

Από την άλλη, όσοι επιλέξουν τη μακροχρόνια άδεια θα λαμβάνουν ποσοστό 60% ή 80% του μηνιαίου μισθού τους για 3 ή 5 έτη αντίστοιχα.

Την 3ετή άδεια μπορούν να επιλέξουν όλοι οι εργαζόμενοι, ενώ την 5ετή μόνο όσοι έχουν συμπληρώσει το 51ο έτος της ηλικίας τους.

Μετά το πέρας της προβλεπόμενης περιόδου ή κατά τη διάρκειά της, θα καταβάλλεται στον εργαζόμενο εφάπαξ παροχή ίση με το 30% έως 80% της εφάπαξ παροχής για άμεση αποχώρηση. Το ποσοστό εξαρτάται από το χρόνο πρόωρης αποχώρησης κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας άδειας.

Το συνολικό ποσό των αποδοχών κατά τη διάρκεια της άδειας και η εφάπαξ παροχή αθροιστικά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.

Τέλος, προβλέπεται για όλους προσαύξηση κατά 100% της παροχής αποταμιευτικών προγραμμάτων ομαδικής ασφάλισης, προσαύξηση κατά 100% της παροχής λογαριασμού αρωγής τέκνων, διατήρηση των προνομιακών όρων στα δάνεια, συνέχιση της ασφάλισης από την ΑΧΑ για 4 έτη μετά την άμεση αποχώρηση ή για όσο διάστημα διαρκέσει η μακροχρόνια άδεια, καθώς και υπηρεσίες επαγγελματικής μετάβασης και στήριξης.

Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk