ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αναβάθμιση σε «Α» της πιστοληπτικής ικανότητας από την Icap

H εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενημέρωσε ότι η Icap Group αναβάθμισε την πιστοληπτική της ικανότητα και τη διαβάθμισή της από BB σε Α

 

H εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενημέρωσε ότι η Icap Group αναβάθμισε την πιστοληπτική της ικανότητα  και τη  διαβάθμισή  της από BB σε Α.

 Όπως αναφέρεται, η διαβάθμιση «Α» υποδηλώνει  χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις με ισχυρά οικονομικά μεγέθη οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες.

H αναβάθμιση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από την Icap βασίζεται στα εξής στοιχεία:

–        Τη στρατηγική επιλογή του ομίλου για σταδιακή διαφοροποίηση του μείγματος των κλάδων δραστηριότητας, ως προς την συμβολή τους στα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη. Ο όμιλος προχωρά σε αύξηση της συνεισφοράς του κλάδου ΑΠΕ και του κλάδου των Παραχωρήσεων, οι οποίοι δημιουργούν μακροπρόθεσμες, επαναλαμβανόμενες, «σταθερές» ταμειακές ροές.

–        Το αποδεδειγμένο ιστορικό υψηλής απόδοσης της υφιστάμενης διοίκησης σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες αγοράς.

–        Τον σταθερά αυξανόμενο και υψηλό ενοποιημένο κύκλο εργασιών και την ισχυρή λειτουργική κερδοφορία.

–        Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του ομίλου (περίπου €2,2 δις ευρώ).

–        Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα του δανεισμού του ομίλου αποτελείται από δάνεια χωρίς αναγωγή στη μητρική εταιρεία (non-recourse) και τα οποία πραγματοποιούνται στην βάση χρηματοδότησης συγκεκριμένων έργων.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk