• Αναζήτηση
 • Κατά προτεραιότητα και χωρίς κόστος η έκδοση διαβατηρίων στους πυρόπληκτους

  Κατά προτεραιότητα και χωρίς την καταβολή των σχετικών παραβόλων θα πραγματοποιείται η έκδοση νέων διαβατηρίων των πυρόπληκτων, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Κατά προτεραιότητα και χωρίς την καταβολή των σχετικών παραβόλων θα πραγματοποιείται η έκδοση νέων διαβατηρίων των πυρόπληκτων, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

  Πιο συγκεκριμένα παρέχεται η δυνατότητα στους πυρόπληκτους πολίτες, εφόσον το επιθυμούν, να αντικαταστήσουν μέχρι και την 31-12-2018 τα καταστραμμένα διαβατήρια, που ήταν σε ισχύ. Τα νέα διαβατήρια θα έχουν χρονική ισχύ αντίστοιχη των καταστραφέντων.

  Η έκδοση – αντικατάσταση των διαβατηρίων πραγματοποιείται ατελώς (χωρίς την καταβολή παραβόλου), ενώ παράλληλα δεν τηρείται και το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία σε περίπτωση απώλειας, χρονικό διάστημα για επανέκδοση.

  Διευκρινίζεται ότι για την έκδοση των διαβατηρίων, πλην των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, απαιτείται και βεβαίωση αστυνομικής ή άλλης αρμόδιας Αρχής περί καταστροφής του διαβατηρίου από τις πυρκαγιές.

  Κοινωνία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk