Άτυπη συνάντηση του πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα με τον CEO της εταιρείας φυσικού αερίου Snam, κ. Μάρκο Αλβέρα, πραγματοποιήθηκε σήμερα με επίκεντρο την επένδυση της ιταλικής εταιρείας στον ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου).
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ ΔΕΣΦΑ και Snam, η οποία συνεπάγεται τη δημιουργία ευκαιριών ανάπτυξης για τον Διαχειριστή, των δραστηριοτήτων όσον αφορά στην ανάπτυξη του συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Liquefied natural gas – LNG) μικρής κλίμακας (Small Scale LNG) και των εφαρμογών χρήσης τού βιομεθανίου.
Η Snam θεωρείται πρωτοπόρος στην ανάδειξη καινοτόμων εφαρμογών χρήσης CNG, όπως είναι η επιτυχημένη εφαρμογή τού προγράμματος Snam4mobility το 2017 στην Ιταλία (για την τροφοδοσία επιβατικών οχημάτων με CNG από σταθμούς ανεφοδιασμού καυσίμων), οι εφαρμογές χρήσης του ΥΦΑ μικρής κλίμακας (Small Scale LNG) και η παραγωγή βιομεθανίου, το οποίο θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στον στόχο για την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας του φυσικού αερίου. Η εισαγωγή του βιομεθανίου στην αλυσίδα αξίας του CNG για τις οδικές μεταφορές αποτελεί το μέσο για τη διασφάλιση 100% φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών.
Η χρήση του LNG σε οχήματα βαρέων μεταφορών και στη ναυτιλία αποτελεί τη μόνη βιώσιμη λύση για την απανθρακοποίηση των μεταφορών. Δεδομένης της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας και της Ιταλίας, στην καρδιά της Μεσογείου και των ναυτιλιακών μεταφορών, δημιουργούνται νέες ευκαιρίες συνεργασίας για την ανάπτυξη μιας αποδοτικής εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics chain) υπηρεσιών φόρτωσης πλοίων με ΥΦΑ (LNG Bunkering).
Επιπλέον, η ανάπτυξη της χρήσης του CNG αντικατοπτρίζει τη δυνατότητα τροφοδοσίας με φυσικό αέριο απομακρυσμένων περιοχών από τα υφιστάμενο δίκτυα φυσικού αερίου της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ η ανάπτυξη του Small Scale LNG θα δώσει τη δυνατότητα μεταφοράς και χρήσης του φυσικού αερίου σε περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο όρους ισότιμης συμμετοχής της ελληνικής περιφέρειας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και στην επίτευξη των εθνικών στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.
Η συμμετοχή των Snam, Enagás και Fluxys στο μετοχικό κεφάλαιο του ΔΕΣΦΑ θα επιτρέψει, τα επόμενα χρόνια, την περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών υποδομών φυσικού αερίου και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων μετεξέλιξης της Ελλάδας σε αξιόπιστο κόμβο μεταφοράς και εμπορίας φυσικού αερίου. Η κοινοπραξία θα είναι σε θέση να μεταφέρει καλές τεχνικές και λειτουργικές δυνατότητες στον ΔΕΣΦΑ και να παράσχει πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης για την ομαλή ανάπτυξη, τόσο των εγχώριων υποδομών, όσο και των νέων διασυνδέσεων.