Στα 23,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι πωλήσεις της εισηγμένης MLS το 2017 έναντι 25,4 εκατ. ευρώ το 2016.
Τόσο οι πωλήσεις των tablets όσο και των smartphones παρουσίασαν μείωση το 2017 στην Ελληνική αγορά.
Ωστόσο, όπως αναφέρει η διοίκηση της MLS, η εταιρεία το 2017 διεύρυνε τα μερίδιά της και στις δύο κατηγορίες καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στα tablets (πάνω από Apple και Samsung) τόσο σε τεμάχια (με μερίδιο 25%) όσο και σε τζίρο(22%). Στα smartphones, η MLS βρίσκεται πλέον στην 3η θέση σε τεμάχια (9%) και στην 4η θέση σε τζίρο (5%).
Τα κέρδη ebitda υποχώρησαν στα 5,6 εκατ. ευρώ (6,3 εκατ. το 2016) και τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 1,8 εκατ. (2,2 εκατ.το 2016).
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε 8,1 εκατ. ευρώ και η καθαρή θέση διαμορφώθηκε σε 25,6 εκατ. ευρώ έναντι 23,9 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία υλοποιεί με συνέπεια το στρατηγικό της σχεδιασμό (2018-2021) με στόχο την άμεση επέκτασή της σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού. Ως αποτέλεσμα, το 2018 ο κύκλος εργασιών της MLS θα προέρχεται από τουλάχιστον 3 αγορές.