Τoν δρόμο που οδηγεί στο εδώλιο έδειξαν οι δικαστές του ΣυμβουλίουΕφετών της Αθήνας για τον πρώην πρόεδρο του Ερρίκος Ντυνάν ΑνδρέαΜαρτίνη, προκειμένου να δικαστεί για απιστία κατ ΄εξακολούθηση,αδίκημα που αφορά στις χαριστικές ρυθμίσεις νοσηλίων σε πολιτικούς,καλλιτέχνες και δημοσιογράφους, από τις οποίες φέρεται το νοσοκομείο
να ζημιώθηκε κατά 1.741.242 ευρώ.

Η υπόθεση, κατά την κατηγορία, συνδέεται με μία λίστα με 51 ρυθμίσεις,που έγιναν την περίοδο από την 1/1/2007 ως τις 31/12/2010. Πρόκειταιγια τα υψηλότερα νοσήλια ενός ευρύτερου καταλόγου 8.100 ασθενών πουφέρεται να ωφελήθηκαν μέσω των χαριστικών ρυθμίσεων . Ο έλεγχοςωστόσο όλων των περιπτώσεων κρίθηκε ανέφικτος με αποτέλεσμα η
ανακριτική έρευνα να επικεντρωθεί στις παροχές που άρχιζαν περίπουαπό τις 3.000 ευρώ.

Στην κορυφή της λίστας , βρίσκεται ασθενής που, για τρεις νοσηλείες,έπρεπε να πληρώσει 355.491 ευρώ. Κατά το κατηγορητήριο, η έκπτωσηέφτασε στις 300.285 ευρώ ενώ το υπόλοιπο ποσό, σχεδόν στο σύνολο του,καταβλήθηκε από τον ασφαλιστικό του φορέα του ασθενούς.

Το συνολικό ποσό των 51 επίδικων νοσηλίων φτάνει τα 2.650.662 ευρώ, εκτων οποίων το Ερρίκος Ντυνάν εισέπραξε μόλις 909.420 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ανδρέας Μαρτίνης έχει παραπεμφθεί σε δίκη καιπρόκειται να δικαστεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο για μία άλλη δικογραφία.Αφορά ξέπλυμα μαύρου χρήματος και δωροδοκίας με 3,2 εκατομμύρια μάρκααπό τη γερμανική εταιρία Hospitalia International για προμήθειαυπερκοστολογημένου εξοπλισμού του νοσοκομείου.