Αναλυτική εγκύκλιο για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων κατ΄εφαρμογή του νόμου 4497/2017 εξέδωσε η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Με την εγκύκλιο δίνονται διευκρινίσεις για την καταγραφή των αδειών στο ΟΠΣΠΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης) και την ανανέωση-θεώρηση αδειών υπαίθριου εμπορίου, την ανανέωση – μεταβίβαση – ανάκληση υφιστάμενων αδειών και υφιστάμενων αδειών για τις οποίες η διαδικασία είχε εκκινήσει πριν την έκδοση του ν. 4497/2017. Την έκδοση νέων επαγγελματικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου μετά την έκδοση του ν. 4497/2017 και την έκδοση νέων αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου για τις οποίες η διαδικασία είχε εκκινήσει πριν την έκδοση του ν. 4497/2017.

Επίσης η εγκύκλιο αναφέρεται και στη χωρική ισχύς υφιστάμενων και νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου και στη βελτίωση θέσης εντός συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς.

Αναλυτικά την εγκύκλιο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας.