• Αναζήτηση
 • EE: Ενίσχυση συνεργασίας των κρατών για αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας

  Πρόταση κοινοτικού Κανονισμού για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ αναφορικά με την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Πρόταση κοινοτικού Κανονισμού για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ αναφορικά με την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  «Η μεγαλύτερη διαφάνεια θα ενισχύσει τη θέση των ασθενών, διασφαλίζοντας την πρόσβασή τους σε πληροφορίες σχετικά με την προστιθέμενη κλινική αξία νέων τεχνολογιών, από τις οποίες θα μπορούν δυνητικά να επωφεληθούν» σημειώνει στη σχετική ανακοίνωσή της η Επιτροπή, τονίζοντας πως «με τη διενέργεια περισσότερων αξιολογήσεων θα μπορέσουν να προκύψουν αποτελεσματικά και καινοτόμα μέσα στον τομέα της υγείας, που θα τίθενται πιο άμεσα στη διάθεση των ασθενών».

  Ο προτεινόμενος κανονισμός σχετικά με την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ) καλύπτει νέα φάρμακα και ορισμένα νέα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και αποτελεί τη βάση για διαρκή και βιώσιμη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά κοινές κλινικές αξιολογήσεις στους τομείς αυτούς, υπογραμμίζει η Επιτροπή.

  Όπως επισημαίνει, τα κράτη-μέλη θα μπορούν να κάνουν χρήση κοινών εργαλείων, μεθοδολογιών και διαδικασιών ΑΤΥ σε ολόκληρη την ΕΕ, με τη συνεργασία σε τέσσερις κύριους τομείς:

  • Τις κοινές κλινικές αξιολογήσεις, εστιάζοντας στις πλέον καινοτόμες τεχνολογίες υγείας με τον μέγιστο δυνητικό αντίκτυπο στους ασθενείς
  • Τις κοινές επιστημονικές διαβουλεύσεις μέσω των οποίων οι φορείς ανάπτυξης θα μπορούν να ζητούν συμβουλές από τις αρχές ΑΤΥ
  • Την αναγνώριση αναδυόμενων τεχνολογιών υγείας για τον πρώιμο εντοπισμό πολλά υποσχόμενων τεχνολογιών
  • Τη συνέχιση της εθελοντικής συνεργασίας σε άλλους τομείς.
  Κόσμος
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk