• Αναζήτηση
 • Τράπεζα Πειραιώς: Αύξηση 22% στα οργανικά κέρδη στο γ΄ τρίμηνο 2017

  Αύξηση 22% στα 294 εκατ. ευρώ έναντι 242 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημείωσαν στο γ΄ τρίμηνο του 2017 τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Αύξηση 22% στα 294 εκατ. ευρώ έναντι 242 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημείωσαν στο γ΄ τρίμηνο του 2017 τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.
  Ωστόσο, η συντηρητική πολιτική προβλέψεων στα κόκκινα δάνεια είχε ως αποτέλεσμα το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων να διαμορφωθεί σε οριακά αρνητικά επίπεδα.
  Σε γραπτή του δήλωση ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου, τόνισε ότι «έπειτα από μια περίοδο αβεβαιότητας στην αρχή του έτους, η ελληνική οικονομία επανήλθε σε ανοδική τροχιά».
  Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι κύριοι δείκτες σε βασικούς τομείς της οικονομίας επιστρέφουν σε θετικό έδαφος και το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται.
  Η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να ξεπεράσει το 1% φέτος και το 2% το 2018, ενώ η αγορά εργασίας έχει αρχίσει να ανακάμπτει, με την ανεργία να υποχωρεί στο επίπεδο του 20% από τα υψηλά του 28%. Αυτές οι εξελίξεις τροφοδοτούν σταδιακά και την τραπεζική αγορά».  
  Αναφερόμενος στις δεσμεύσεις της Τράπεζας Πειραιώς «να υλοποιήσουμε τους στόχους μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) που έχουμε συμφωνήσει με τις εποπτικές αρχές, πετύχαμε καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις τάσεις της αγοράς στη μείωση τόσο των NPΕs όσο και των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs)».
  Συγκεκριμένα, τα NPEs, στο 3ο 3μηνο 2017, μειώθηκαν κατά 0,7 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και κατά 3,9 δισ. ευρώ από τα υψηλά του Σεπτεμβρίου 2015.
  Ο σχηματισμός νέων NPEs προ διαγραφών ήταν αρνητικός κατά 0,3 δισ. ευρώ το 3ο 3μηνο, σημειώνοντας την καλύτερη τριμηνιαία επίδοση για τον Όμιλο μέχρι σήμερα.
  Τα NPLs του Ομίλου υποχώρησαν κατά 0,9 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και κατά 5,8 δισ. ευρώ από τα υψηλά του Σεπτεμβρίου 2015, συντελώντας στη δραστική μείωση του δείκτη NPL στην Ελλάδα από 40% σε 36%, αντιστοίχως. Ο σχηματισμός νέων NPLs προ διαγραφών ήταν επίσης αρνητικός το 3ο 3μηνο στα -0,5δισ. ευρώ
  Η θετική τάση στις εγχώριες καταθέσεις επιταχύνθηκε στο 3ο 3μηνο 2017, με τριμηνιαία αύξηση καταθέσεων κατά 0,9 δισ. ευρώ
  Η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA μειώθηκε κατά 2,5 δισ. ευρώ το 3ο 3μηνο 2017 δηλαδή στα 7,8 δισ. ευρώ, και χαμηλότερα από 6 δισ. ευρώ στα τέλη Νοεμβρίου, λόγω της περαιτέρω εισροής καταθέσεων και της πιο ενεργούς διατραπεζικής αγοράς repos.
  «Τόσο ο δείκτης ELA προς ενεργητικό, όσο και ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα της Τράπεζας Πειραιώς, είναι οι 2οι καλύτεροι στην αγορά» τονίζει ο κ. Μεγάλου στην ίδια δήλωση.
  Τα βασικά μεγέθη
  Τα βασικά οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς για το γ΄ τρίμηνο του 2017, είναι τα εξής:
  Βασικές γραμμές εσόδων        
  Τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών, τα οποία αποτελούν τις βασικές πηγές εσόδων και αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 96% των συνολικών καθαρών εσόδων, διαμορφώθηκαν σε 558  εκατ. ευρώ το 3ο 3μηνο, αυξημένα κατά 8% σε σχέση με το 2ο 3μηνο (518  εκατ. ευρώ) και 5% με την ίδια περίοδο πέρυσι.
  Για το 9μηνο, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 1.593  εκατ. ευρώ, αποτελώντας το 93% των συνολικών καθαρών εσόδων. Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 1.476  εκατ. ευρώ στο 9μηνο, αυξημένα κατά 1% ετησίως.
  Καθαρά έσοδα τόκων &  καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM)      
  Τα καθαρά έσοδα τόκων έφτασαν τα 431  εκατ. ευρώ το 3ο 3μηνο, ελαφρά χαμηλότερα έναντι του 2ου 3μήνου (436  εκατ. ευρώ), με τη συνεχιζόμενη βελτίωση του κόστους χρηματοδότησης να έχει αντισταθμιστεί από τη μείωση ενεργητικού.
  Στην Ελλάδα, η αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων συνεχίσθηκε: τo κόστος τους έπεσε στις 78 μ.β. κατά το 3ο 3μηνο, από 86 μ.β.  στο τελευταίο 3μηνο του 2016, ενώ και η μειούμενη εξάρτηση από τον μηχανισμό ELA είχε θετική επίδραση.
  To καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) του Ομίλου σταθεροποιήθηκε το 3ο 3μηνο στο επίπεδο των 271 μ.β., με την Ελλάδα να καταγράφει ουσιαστική βελτίωση (274 μ.β. το 3ο 3μηνο από 271 μ.β. το 2ο 3μηνο).
  Καθαρά έσοδα προμηθειών
  Τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν κατά 54% σε τριμηνιαία βάση το 3ο 3μηνο στα 127  εκατ. ευρώ, και στα 289  εκατ. ευρώ στο 9μηνο, (+24% σε ετήσια βάση).
  Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα προμηθειών έφθασαν τα 267  εκατ. ευρώ στο 9μηνο, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 26%, κυρίως λόγω υψηλότερων προμηθειών από κάρτες, ενώ έσοδα προμηθειών 35  εκατ. ευρώ από ανανέωση συνεργασίας στο bankassurance καταγράφηκαν στο 3ο 3μηνο.
  Τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκαν κατά το 3ο 3μηνο στις 80 μ.β. από τις 51 μ.β. το 2ο 3μηνο, με την Ελλάδα στις 81 μ.β. το 3ο 3μηνο από 50 μ.β. το 2ο 3μηνο.
  Λειτουργικό κόστος      
  Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε στα 288  εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 4% έναντι του 3ου 3μήνου 2016, ως αποτέλεσμα της μείωσης κυρίως των εξόδων διοικητικής λειτουργίας (-10%). Σε τριμηνιαία βάση το λειτουργικό κόστος μειώθηκε 1%.
  Η μείωση των γενικών διοικητικών εξόδων σχετίζεται κυρίως με το περαιτέρω κλείσιμο καταστημάτων, πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης, χαμηλότερες δαπάνες διαφήμισης και προσπάθειες μείωσης των δαπανών σε όλους τους τομείς.
  Κατά το 9μηνο τόσο τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, όσο και τα έξοδα προσωπικού ήταν μειωμένα σε ετήσια βάση (-7% και -2% αντίστοιχα).
  Ο δείκτης κόστους προς έσοδα για το 9μηνο 2017 υποχώρησε στο 51% (49% το 3ο 3μηνο) από 56% την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ στην Ελλάδα ο δείκτης μειώθηκε στο 48% στο 9μηνο (47% το 3ο 3μηνο) από 54% στο 9μηνο πέρυσι.
  Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων      
  Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων το 3ο 3μηνο αυξήθηκαν κατά 22% στα 294  εκατ. ευρώ, έναντι 242  εκατ. ευρώ το 3ο 3μηνο πέρυσι, λόγω αύξησης των καθαρών εσόδων κατά 7% και μείωσης των λειτουργικών εξόδων κατά 4%.
  Στην Ελλάδα, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν στα 288  εκατ. ευρώ έναντι 230  εκατ. ευρώ το 3ο 3μηνο 2016, σημειώνοντας άνοδο 25%.
  Στο 9μηνο, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 16% στα 844  εκατ. ευρώ, και στην Ελλάδα κατά 19% στα 822  εκατ. ευρώ (εξαιρουμένου του έκτακτου κέρδους ύψους 77  εκατ. ευρώ πέρυσι από την πώληση ποσοστού στην VISA).  
  Προβλέψεις δανείων      
  Οι προβλέψεις δανείων το 3ο 3μηνο διαμορφώθηκαν σε 312  εκατ. ευρώ έναντι 259  εκατ. ευρώ το 2ο 3μηνο, με  τον δείκτη κάλυψης NPE στο 46% (45% το 2ο 3μηνο), και τον δείκτη κάλυψης NPL να αυξάνεται στο 70% (68% το 2ο 3μηνο), ενώ αν περιληφθούν τα ενέχυρα οι δείκτες κάλυψης ΝPE και NPL ανήλθαν σε 95% και 112% αντίστοιχα.
  Το κόστος προβλέψεων του Ομίλου ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις ανήλθε στις 273 μ.β. στο 3ο 3μηνο και στις 242 μ.β. στο 9μηνο.
  Καθαρό αποτέλεσμα      
  Το καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους ήταν οριακά αρνητικό κατά 19  εκατ. ευρώ στο 9μηνο, το οποίο οφείλεται στη ζημία 19  εκατ. ευρώ το 3ο 3μηνο.
  Στην Ελλάδα, αντιστοίχως, αναγνωρίσθηκε καθαρή ζημία ύψους 9  εκατ. ευρώ στο 9μηνο, που εμπεριέχει ζημία 11  εκατ. ευρώ το 3ο 3μηνο.
  Οι διακοπτόμενες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν κυρίως την επίδραση από την πώληση της Piraeus Bank Beograd σημείωσαν κατά το 9μηνο 2017 ζημίες 68  εκατ. ευρώ
  Καταθέσεις πελατών       
  Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε 41,8 δισ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου 2017, αυξημένες κατά 0,9δισ. ευρώ (+2%), ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αναπλήρωσης καταθέσεων που επιταχύνεται μετά την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.
  Από τον Ιούνιο του 2017 και μετά, η τάση μείωσης των καταθέσεων που είχε παρατηρηθεί στις αρχές του 2017 αντιστράφηκε.
  Στο τέλος του 3ου 3μήνου, οι καταθέσεις στην Ελλάδα έφτασαν στα 39,1 δισ. ευρώ (+900  εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση), αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 40% της τριμηνιαίας αύξησης της αγοράς, ενώ οι καταθέσεις εξωτερικού στα 2,7 δισ. ευρώ (σταθερές σε τριμηνιαία βάση). Η θετική τάση συνεχίζεται και κατά το 4ο 3μηνο.
  Χρηματοδότηση εκτός καταθέσεων      
  Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα υποδιπλασιάσθηκε κατά το τελευταίο 12μηνο, υποχωρώντας στα 12,0 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 από 23,8 δισ. ευρώ ένα έτος νωρίτερα και 20,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2016, δηλαδή μειώθηκε κατά 8,9 δισ. ευρώ στο 9μηνο του 2017.
  Ειδικότερα, η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA μειώθηκε στα 7,8 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 από 11,9 δισ. ευρώ στα τέλη του 2016, ενώ από την ΕΚΤ στα 4,2 δισ. ευρώ από 9,0 δισ. ευρώ αντίστοιχα.
  Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα υποχώρησε περαιτέρω κατά το 4ο 3μηνο σε 10 δισ. ευρώ στα τέλη Νοεμβρίου, με τον ELA κάτω από 6 δισ. ευρώ
  H χρηματοδότηση από διατραπεζικά repos διαμορφώθηκε στα 2 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2017 έναντι 6 δισ. ευρώ στα τέλη του 2016, αντικατοπτρίζοντας τα χαμηλότερα υπόλοιπα ομολόγων EFSF/ESM λόγω της συνεχιζόμενης ανταλλαγής στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του δημοσίου χρέους: από 13,2 δισ. ευρώ το Δεκέμβριο 2016 τα ομόλογα EFSF/ESM μειώθηκαν στα 3,6 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017.
  Στα τέλη Οκτωβρίου 2017, η Τράπεζα Πειραιώς εξέδωσε 5ετείς καλυμμένες ομολογίες ύψους 500  εκατ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης η οποία καλύφθηκε κυρίως από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Αυτή ήταν η πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών από την Τράπεζα η οποία διατέθηκε σε επενδυτές.     
  Δάνεια προ προβλέψεων & προσαρμογών       
  Τα δάνεια προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν στα 61,0 δισ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου 2017, ενώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 45,7 δισ. ευρώ αντίστοιχα.
  Το σύνολο των προ προβλέψεων δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 57,9 δισ. ευρώ, ενώ των διεθνών δραστηριοτήτων στα 3,1 δισ. ευρώ.
  Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε ουσιαστικά, στο 109% από 122% πριν από ένα έτος.
  Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας
  Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 σε 17,0%, ενώ με πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ σε 16,6%.
  Και οι δύο δείκτες είναι pro-forma για την πώληση της Piraeus Bank Beograd, της AVIS Ελλάς και του Ε. Ντυνάν, ενώ είναι ελαφρώς υψηλότεροι σε τριμηνιαία βάση κατά 10 μ.β. περίπου για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο λόγω μείωσης του σταθμισμένου ενεργητικού.
  Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 9,7 δισ. ευρώ ενώ τα εποπτικά κεφάλαια σε 8,8 δισ. ευρώ
  Δίκτυο καταστημάτων & εργαζόμενοι      
  Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 διαμορφώθηκε στις 628 μονάδες (-43 σε ετήσια βάση), ενώ σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε στις 860 μονάδες (-71 σε ετήσια βάση).
  Έτσι, ο στόχος του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας για 650 μονάδες στην Ελλάδα στο τέλος του 2017, έχει ήδη επιτευχθεί.
  Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 σε 16.978 άτομα, από τα οποία τα 13.892 στην Ελλάδα.  
  Οικονομία