• Αναζήτηση
 • Διάκριση για την Hellas EAP και την Τράπεζα Πειραιώς

  Η εταιρία Hellas EAP και η Τράπεζα Πειραιώς βραβεύθηκαν στην κατηγορία EAP Quality Award στο πλαίσιο του φετινού συνεδρίου του Employee Assistance Professionals Association (EAPA), που πραγματοποιήθηκε στο Λος Αντζελες από τις 3 έως τις 6 Οκτωβρίου 2017 και στο οποίο συμμετείχαν χιλιάδες εκπρόσωποι εταιριών και επαγγελματίες των Employee Assistance Programs (EΑΡ) από 35 χώρες.

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Η εταιρία Hellas EAP και η Τράπεζα Πειραιώς βραβεύθηκαν στην κατηγορία EAP Quality Award στο πλαίσιο του φετινού συνεδρίου του Employee Assistance Professionals Association (EAPA), που πραγματοποιήθηκε στο Λος Αντζελες από τις 3 έως τις 6 Οκτωβρίου 2017 και στο οποίο συμμετείχαν χιλιάδες εκπρόσωποι εταιριών και επαγγελματίες των Employee Assistance Programs (EΑΡ) από 35 χώρες.

  Το EAP Quality Award τιμά ένα ΕΑΡ πρόγραμμα που υλοποιείται σε έναν συγκεκριμένο οργανισμό και το οποίο επιδεικνύει αριστεία (excellence) στους παρακάτω άξονες που αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή Αξιολόγησης:

  1. Παραδείγματα τήρησης των διεθνών Προτύπων και Οδηγιών (Standards and Guidelines) που θέτει ο EAPA σε σχέση με το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή των ΕΑΡ προγραμμάτων.

  2. Στρατηγικές συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

  3. Παραδείγματα ευφάνταστων, δημιουργικών και αποτελεσματικών στρατηγικών για την κάλυψη των αναγκών σε ατομικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

  4. Χρήση καινοτόμων και σύγχρονων μεθόδων για την προαγωγή του προγράμματος και την παροχή των υπηρεσιών.

  5. Χρήση επιστημονικών εργαλείων όπως το Workplace Outcomes Suite (WOS) Tool, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΕΑΡ προγράμματος και την εξαγωγή μετρήσιμων ποσοτικών αποτελεσμάτων και ROI σε οικονομικούς επιχειρηματικούς δείκτες.

  Το βραβείο απενεμήθη στην Hellas EAP από την πλευρά του ΕΑΡ παρόχου και αντίστοιχο βραβείο δόθηκε και στην Τράπεζα Πειραιώς από την πλευρά του οργανισμού που υλοποιεί το ΕΑΡ πρόγραμμα. Η κοινή υποψηφιότητα και βράβευση αναγνώρισε τη στενή – και σε ένα διαχρονικό πλαίσιο – συνεργασία μεταξύ ΕΑΡ παρόχου και εξυπηρετούμενου οργανισμού για την εφαρμογή ενός ιδιαίτερα ευέλικτου, διαδραστικού και υψηλής ποιότητας EAP που προσεγγίζει ολιστικά τον τομέα της Οργανωσιακής Υγείας και προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες που δημιούργησε και δημιουργεί εκ νέου η κοινωνικοοικονομική κρίση που βιώνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

  Χρησιμοποιώντας τις βασικές (Core) EAP υπηρεσίες ως την κύρια «πλατφόρμα», νέες ad hoc ΕΑΡ υπηρεσίες επιστρατεύονται ανά περίπτωση και συνθήκη, με στόχο την αποτελεσματική υποστήριξη, την ενίσχυση της υγείας, της ψυχολογικής ασφάλειας, της ευεξίας (wellbeing) και της ανθεκτικότητας των εργαζομένων και των οικογενειών τους, με έμφαση στη συμβουλευτική καθοδήγηση και ανάπτυξη του μάνατζμεντ .

  Σύμφωνα με την ανατροφοδότηση του CEO και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΑΡΑ, η επιλογή ήταν δύσκολη γιατί υπήρχαν πολλές και ιδιαίτερα αξιόλογες υποψηφιότητες από όλο τον κόσμο. Η υποψηφιότητα της Hellas EAP ξεχώρισε για τη διαχρονικότητα, τη διαρκή προσαρμογή στις προκλήσεις και τις αναδυόμενες ανάγκες του εξυπηρετούμενου οργανισμού και την πληθώρα μετρήσιμων ποιοτικών και ποσοτικών στατιστικών αποτελεσμάτων και ROI που διέθετε, τα οποία και αποδείκνυαν την αποτελεσματικότητα και υψηλή ποιότητα των ΕΑΡ υπηρεσιών.

  Η ανωτέρω πρακτική προγραμματίζεται να αναδειχθεί και να προβληθεί εκτενέστερα στο άμεσο μέλλον ως βέλτιστη πρακτική (best practice) διεθνώς στους τομείς προαγωγής υγείας και ευεξίας (wellbeing) στον εργασιακό χώρο, αποτελεσματικής πρόληψης και διαχείρισης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, μείωσης του λειτουργικού κινδύνου (Operational Risk) που συνδέεται με τον ανθρώπινο παράγοντα, αύξησης της παραγωγικότητας στο χώρο εργασίας και ενίσχυσης της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

  Σε αυτό το πλαίσιο η διάκριση της ελληνικής υποψηφιότητας, καθίσταται σημαντική ευρύτερα για την Ελλάδα, καθώς αναδεικνύει το σημαντικό έργο που επιτελείται στη χώρα μας στους τομείς ενίσχυσης της ψυχικής υγείας στον εργασιακό χώρο και των ΕΑPs, και μάλιστα κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες. Αν λάβουμε υπόψη και το πρόσθετο στοιχείο ότι τα ΕΑΡ εισήχθησαν στους ελληνικούς οργανισμούς από την Hellas EAP, το 2005, ενώ διεθνώς εφαρμόζονται για περισσότερα από 50 χρόνια αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής εργασιακής κουλτούρας και οικονομίας, η αξία της ανωτέρω διάκρισης αποκτά μια ακόμη μεγαλύτερη διάσταση. Ο αριθμός των εργαζομένων και τα μέλη των οικογενειών τους που υποστηρίζει η Hellas EAP μέσω της εικοσιτετράωρης (24/7) Γραμμής Υποστήριξης και Διαχείρισης Κρίσεων ξεπερνά τα 100.000 άτομα, σε Ελλάδα και Κύπρο.

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk