Δημόσια προσφορά 21 ως 23 Ιουνίου για το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ

To χρονικό διάστημα 21-23 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά για τη συμμετοχή του επενδυτικού κοινού στην έκδοση του κοινού ομολόγου του ομίλου Μυτιληναίος.

To χρονικό διάστημα 21-23 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά για τη συμμετοχή του επενδυτικού κοινού στην έκδοση του κοινού ομολόγου του ομίλου Μυτιληναίος.
Το ύψος της έκδοσης θα κυμανθεί μεταξύ 200 εκατ. και 300 εκατ. ευρώ και θα είναι πενταετούς διάρκειας. Το εύρος της απόδοσης θα ανακοινωθεί στις 20 Ιουνίου. Η αγορά εκτιμά ότι το επιτόκιο θα διαμορφωθεί κάτω από το 4%.
Θα εκδοθούν έως 300.000 κοινές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, οι οποίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σε περίπτωση που συγκεντρωθούν κεφάλαια κάτω των 200 εκατ. η έκδοση θα ματαιωθεί.
Η αξιοποίηση
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης τα 300 εκατ. ευρώ – θα αφαιρεθούν 5,06 εκατ. δαπάνες έκδοσης – θα αξιοποιηθούν από τον όμιλο εντός του 2017 ως εξής:
l 80% αυτών για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, τραπεζικού δανεισμού του ομίλου.
l 10% αυτών για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης.
l 10% αυτών για την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της εκδότριας ή και των θυγατρικών.
Ελάχιστο ποσό εγγραφής είναι τα 1.000 ευρώ και ανώτατο το σύνολο της δημόσιας εγγραφής (300 εκατ. ευρώ).
Η κατανομή των ομολογιών θα γίνει ως εξής: ποσοστό 30% των ομολογιών θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών και το υπόλοιπο 70% των ομολογιών θα κατανεμηθεί μεταξύ των ειδικών επενδυτών και των ιδιωτών επενδυτών.
Ο όμιλος Μυτιληναίος (Αλουμίνιον της Ελλάδος, ΜΕΤΚΑ, Protergia) διατηρεί χαμηλό καθαρό δανεισμό (450 εκατ. ευρώ) για το μέγεθός του και τα EBITDA του 2016 (222 εκατ. ευρώ) με μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανεισμού στο τέλος του 2016 στα 5,44%.

Τραπεζικές γραμμές
Με την έκδοση των 300 εκατ. ευρώ θα μετατραπεί το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού σε πενταετές «balloon» χωρίς ενδιάμεσες δόσεις, με αποτέλεσμα η εταιρεία να «ανοίξει» τραπεζικές γραμμές ύψους 1,4 δισ. ευρώ με τις τράπεζες. Μέρος του ομολογιακού – περίπου 50 εκατ. ευρώ – αναμένεται να καλυφθεί από την EBRD.

Στόχος της έκδοσης είναι να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη δύναμη πυρός εν όψει και των ιδιωτικοποιήσεων αλλά και των νέων δεδομένων στον ενεργειακό χώρο. Επίσης, το «άνοιγμα» των νέων τραπεζικών γραμμών θα χρηματοδοτήσει τη δημιουργία δεύτερης μονάδας αλουμίνας δυναμικότητας 1 εκατ. τόνων στα Ασπρα Σπίτια. Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι η Eurobank και η Εθνική, κύριοι ανάδοχοι η Alpha και η Πειραιώς, ανάδοχοι η Euroxx, η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος και η Παντελάκης ΑΧΕΠΕΥ και σύμβουλος έκδοσης η Εθνική Χρηματιστηριακή.

Η έκδοση της Μυτιληναίος ακολουθεί τις εκδόσεις του ΙΚΕΑ, του ΟΠΑΠ και της Sunlight και διευρύνει τις επιλογές των επενδυτών για εταιρείες με υγιή ισολογισμό, leader στις αγορές τους και με προοπτικές ανάπτυξης.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk