Μαξίμου για ΠΝΠ: Υλοποιούμε δεσμεύσεις, ανακουφίζουμε ευάλωτα στρώματα

Επέκταση δράσεων του προγράμματος κατά της ανθρωπιστικής κρίσης, καθώς και άλλες διατάξεις του παράλληλου προγράμματος πέρασαν παραμονή των Χριστουγέννων με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ). Η κυβέρνηση που αναγκάστηκε λόγω των -εξωτερικών και εσωτερικών αντιδράσεων- να αποσύρει το νομοσχέδιο για το παράλληλο πρόγραμμα πέρασε τις πιο «ανώδυνες» διατάξεις του με αυτόν τον τρόπο, ώστε να μην υπάρξουν κενά με την αλλαγή του έτους. Ποια «καταπείγοντα θέματα» ρυθμίζει η ΠΝΠ.

Επέκταση δράσεων του προγράμματος κατά της ανθρωπιστικής κρίσης, καθώς και άλλες διατάξεις του παράλληλου προγράμματος πέρασαν παραμονή των Χριστουγέννων με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ).

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με αριθμό Α 182-24/12/15, με τη συγκεκριμένη ΠΝΠ ρυθμίζονται κατεπείγοντα θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των δομών και υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, την εξασφάλιση της απορρόφησης κονδυλίων του ΠΑΑ 2007-2013, τη λειτουργία της ΔΕΗ ΑΕ και τη ρύθμιση δημοσιονομικών και φορολογικών θεμάτων.

  Αλλωστε η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι το Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης προσφέρει ουσιαστική στήριξη σε εκατοντάδες χιλιάδες ωφελούμενους που έχουν πληγεί από την κρίση και «η συνέχισή του κρίνεται ως μη διαπραγματεύσιμη προτεραιότητα για την κυβέρνηση» με τους αρμόδιους υπουργούς αλλά και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να έχουν επιβεβαιώσει πολλάκις την επέκτασή του και στο 2016.

  Μάλιστα, η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου εξήγγειλε από το Βήμα της Βουλής τη δημιουργία ενιαίου εθνικού φορέα, του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΣΚΑ) στον οποίο θα ενταχθούν όλες οι υφιστάμενες δομές κοινωνικής φροντίδας, με στόχο τον ενιαίο συντονισμό και την αποδοτική διαχείριση, αλλά και τη διεύρυνση των ωφελουμένων και των παροχών. Η σύσταση του φορέα θα νομοθετηθεί εντός του 2016, ενώ ουσιαστικό στοιχείο της δράσης του θα είναι η μνημονιακή υποχρέωση για εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, το οποίο η κυβέρνηση θέλει να μετονομάσει σε Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Ωστοσο η υλοποίηση του φιλόδοξου αυτού προγράμματος απαιτεί την έγκριση των δανειστών που, όπως απέδειξαν με την αντίδρασή τους στην κατάθεση του παράλληλου προγράμματος, προς το παρόν δεν δείχνουν και μεγάλη προθυμία.

  Μαξίμου για ΠΝΠ: Υλοποιούμε δεσμεύσεις, ανακουφίζουμε ευάλωτα στρώματα

  Οι ρυθμίσεις, ειδικότερα για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που περιλαμβάνονται στην ΠΝΠ της 24ης Δεκεμβρίου, καταδεικνύουν την προσήλωση της κυβέρνησης σε μέτρα που ανακουφίζουν τα πιο ευάλωτα στρώματα και έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση, τονίζουν κυβερνητικές πηγές.

  Σημειώνουν δε ότι πρόκειται για υλοποίηση δεσμεύσεων της κυβέρνησης προς τον ελληνικό λαό, που ποτέ δεν ακυρώθηκαν και ποτέ δεν ανεστάλησαν, όπως ήθελε και θέλει, διακαώς, η αντιπολίτευση.

  Επισημαίνουν ότι με την ΠΝΠ της 24ης Δεκεμβρίου ρυθμίζονται κατεπείγοντα ζητήματα μιας σειράς υπουργείων, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

  Επέκταση των παροχών στους δικαιούχους του νόμου για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης (σίτιση, στέγαση, ρεύμα) στο νέο έτος 2016
  Διεύρυνση δυνατότητας διενέργειας ελέγχων στα εποπτευόμενα από το υπουργείο Υγείας ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
  Παράταση λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και των Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων ως την ένταξή τους στο ΕΣΠΑ 2014-2020
  Ρύθμιση της διαδικασίας χορήγησης ασύλου σε πρόσφυγες με προσαρμογή της στις προκλήσεις που δημιουργεί η προσφυγική κρίση
  Ρύθμιση διαδικασίας ναύλωσης πλοίων για την κάλυψη αναγκών λόγω προσφυγικού
  Ρύθμιση ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Προσωρινής Διαμονής για τους πρόσφυγες
  Κατοχύρωση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) ως ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας
  Παράταση συμβάσεων προσωπικού σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

  Τι προβλέπει η ΠΝΠ για τις ευάλωτες ομάδες

  Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπει πως σε άτομα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, χορηγείται για το έτος 2015 δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος για την κύρια κατοικία τους έως 1200 kwh ανά τετραμηνία και για περίοδο δύο τετραμηνιών, που αντιστοιχούν σε δύο εκκαθαριστικούς τετραμηνιαίους λογαριασμούς.

  Σε περιπτώσεις δικαιούχων, των οποίων η παροχή είχε διακοπεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2015, η παροχή επανασυνδέεται ατελώς και χωρίς καμία επιβάρυνση, οι δε ληξιπρόθεσμες οφειλές ρυθμίζονται. Η παροχή δωρεάν ρεύματος δύναται να επεκτείνεται και σε κατανάλωση του επόμενου έτους, προκειμένου να συμπληρωθεί η περίοδος χορήγησης δύο τετραμηνιών.

  Με τις ίδια διατάξεις προβλέπεται πως το επίδομα ενοικίου για την εξασφάλιση στέγης αφορά σε νέες μισθώσεις ή ανανεώσεις υφισταμένων μισθώσεων με νέους όρους, που συνάπτονται μετά την έγκριση χορήγησης της παροχής, και θα δίδεται απευθείας στον εκμισθωτή του μισθίου ακινήτου. Η παροχή χορηγείται για εννέα μήνες εντός του έτους 2015 και δύναται να επεκτείνεται εντός του επόμενου έτους (2016), προκειμένου να καλυφθεί η περίοδος χορήγησης εννέα μηνών.

  Προβλέπεται ακόμη πως η επιδότηση σίτισης σε άτομα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας χορηγείται για το έτος 2015 και για χρονικό διάστημα εννέα μηνών. Η παροχή του επιδοματος σίτισης δύναται να επεκτείνεται και εντός του επόμενου έτους, προκειμένου να καλυφθεί η περίοδος χορήγησης των εννέα μηνών.

  Στο ίδιο πλαισιο παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 η θητεία του επικουρικού προσωπικού, που υπηρετεί στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας.

  Επίσης στη ΠΝΠ περιλαμβάνεται άρθρο για την παράταση λειτουργίας των ΚΗΦΗ και των Κέντρων Ρομά. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ) και των Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων των φορέων των ΟΤΑ, καθώς και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού «παρατείνεται από τη λήξη της έως την ένταξη των σχετικών Πράξεων ή την υπογραφή των Συμβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014?2020 του ΕΣΠΑ και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2016».

  ΠΑΣΟΚ για ΠΝΠ: Ανθρακες ο θησαυρός

  Ανθρακες ο θησαυρός, λέει το ΠΑΣΟΚ για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που υπεγράφη παραμονή Χριστουγέννων και περιλαμβάνει διατάξεις του νομοσχεδίου για το παράλληλο πρόγραμμα, το οποίο απέσυρε η κυβέρνηση λίγες ημέρες πριν.

  Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι με την ΠΝΠ «απλά παρατείνονται χρονικά ισχύουσες, ανεπαρκέστατες ρυθμίσεις που φυσικά δεν καλύπτουν (όπως δηλώνει η κυβέρνηση) τους πολίτες που βιώνουν την απόλυτη φτώχεια».

  Παράλληλα, εγκαλεί την κυβέρνηση για απέχθεια στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και την κατηγορεί ότι αρνείται τον διάλογο.

  Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ: «Με δεδομένη την απέχθεια του ΣΥΡΙΖΑ στις Κοινοβουλευτικές Δημοκρατικές Διαδικασίες, η Χριστουγεννιάτικη ΠΝΠ δεν μας εξέπληξε.

  » Μετά τις μνημονιακές δεσμεύσεις αρνείται τον διάλογο και για το δήθεν παράλληλο πρόγραμμά του.

  » Για το οποίο βέβαια ισχύει το ‘άνθρακες ο θησαυρός’, μια και απλά παρατείνονται χρονικά, ισχύουσες ανεπαρκέστατες ρυθμίσεις που φυσικά δεν καλύπτουν (όπως δηλώνει η Κυβέρνηση) τους πολίτες που βιώνουν την απόλυτη φτώχεια.

  » Κατά τα άλλα εξασφαλίζει εν λευκώ εξουσιοδοτήσεις για θέματα που έπρεπε να αντιμετωπισθούν με σοβαρό διάλογο και συνεννόηση (ενοικιάσεις πλοίων και προμήθειες για πρόσφυγες-μετανάστες κλπ).

  » Αλλά για τον ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ο διάλογος έχει πάει περίπατο».

  Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
  Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
  Οικονομία
  ΒΗΜΑτοδότης
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk