Αύξηση οργανικών κερδών 17% για την Alpha Bank στο α΄ τρίμηνο

Σημαντική βελτίωση του αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% στο α΄ τρίμηνο στα 294,6 εκατ. ευρώ, πέτυχε η Alpha Bank στο α΄ τρίμηνο του 2015.

Σημαντική βελτίωση του αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% στο α΄ τρίμηνο στα 294,6 εκατ. ευρώ, πέτυχε η Alpha Bank στο α΄ τρίμηνο του 2015.
Η μεταβολή αυτή στηρήχθηκε στη μείωση των των λειτουργικών εξόδων και στη σταθεροποίηση των λειτουργικών εσόδων.
Από την άλλη πλευρά όμως, οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε υψηλά επίπεδα, ανερχόμενες σε 426,3 εκατ. ως αποτέλεσμα του απαιτητικού οικονομικού περιβάλλοντος.
Το γεγονός αυτό επηρεάσε την καθαρή κερδοφορία του ομίλου, που εμφάνισε την υπό εξέταση περίοδο καθαρές ζημιές 115,8 εκατ. ευρώ.
Δήλωση Μαντζούνη
Σε γραπτή του δήλωση ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης τόνισε ότι «τους πρώτους μήνες του 2015 συνεχίζουμε να επιτυγχάνουμε θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τόσο τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητος όσο και την οργανική κερδοφορία, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα, η οποία έχει δημιουργήσει ένα ιδιαιτέρως απαιτητικό περιβάλλον».
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της εξαρτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, καθώς και την αντιστροφή της πορείας βελτιώσεως της ποιότητος του χαρτοφυλακίου, η οποία είχε διαφανεί κατά το προηγούμενο έτος.
«Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διατήρηση επαρκούς διαθέσιμης ρευστότητος, στην περαιτέρω μείωση των λειτουργικών εξόδων και στην αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετουμένων δανείων» υπογράμμισε ο κ. Μαντζούνης.
Και κατέληξη σημειώνοντας πως «η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδος και των Ευρωπαίων εταίρων, αποτελεί προϋπόθεση για την εδραίωση της εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα και την αποκατάσταση των ομαλών συνθηκών λειτουργίας του. Αυτή η εξέλιξη θα βελτιώσει σημαντικά τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας εντός του έτους και θα οδηγήσει εκ νέου την Alpha Bank σε πορεία ανακάμψεως σύμφωνα με τους μεσοπρόθεσμους στόχους μας».
Τα βασικά μεγέθη
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alpha Bank, τα βασικά χαρακτηριστικά του ισολογισμού του α΄ τριμήνου του 2015 είναι τα εξής:
– Μείωση των υπολοίπων δανείων κατά 2,0% ετησίως σε Ευρώ 49,7 δισ.
– Μείωση των υπολοίπων καταθέσεων κατά 13,9% σε ετήσια βάση σε Ευρώ 36,0 δισ.
– Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 138% στο τέλος Μαρτίου 2015 έναντι 121% τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους.
– Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες ανήλθε σε Ευρώ 23,6 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2015.
– Η αύξηση των καθυστερήσεων ανήλθε σε Ευρώ 554 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2015, εξαιρουμένων Ευρώ 202 εκατ., λόγω ανατιμήσεως διεθνών ισοτιμιών. Δείκτης Καθυστερήσεων στο 33,8% στο τέλος Μαρτίου 2015.
– Οι σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 13,4 δισ. και αντιστοιχούν στο 21% του δανειακού χαρτοφυλακίου. Το α΄ τρίμηνο ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων ενισχύθηκε κατά 70 μονάδες βάσεως και διαμορφώθηκε σε 62,8%.
Η ρευστότητα της Τραπέζης μετά τον Μάρτιο 2015 συνέχισε να επηρεάζεται αρνητικά από επιπρόσθετες εκροές καταθέσεων, με μειωμένο ωστόσο ρυθμό σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Toν Μάιο 2015, η χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε Ευρώ 20,6 δισ.

Δείτε επίσης
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk