Saxo Bank: Κορύφωση των διακυμάνσεων στις αγορές το α΄τρίμηνο

Στην έναρξη του 2015, παρατηρείται πλήρης αποσυντονισμός όσον αφορά στην οικονομική αλλά και τη νομισματική πολιτική, ταυτόχρονα με ένα μείγμα γεωπολιτικών κινδύνων άνευ προηγουμένου, με αποτέλεσμα οι αγορές να φθάσουν σε σημείο μέγιστης αστάθειας εντός του α’ τριμήνου του 2015, εκτιμά η Saxo Bank.

Στην έναρξη του 2015, παρατηρείται πλήρης αποσυντονισμός όσον αφορά στην οικονομική αλλά και τη νομισματική πολιτική, ταυτόχρονα με ένα μείγμα γεωπολιτικών κινδύνων άνευ προηγουμένου, με αποτέλεσμα οι αγορές να φθάσουν σε σημείο μέγιστης αστάθειας εντός του α’ τριμήνου του 2015, εκτιμά η Saxo Bank.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της για το πρώτο τρίμηνο, η παγκόσμια οικονομία και οι πολιτικές που εφαρμόζονται είναι περισσότερο αποσυντονισμένες από ποτέ, ενώ αντιμετωπίζουμε σημαντικούς γεωπολιτικούς κινδύνους, οι οποίοι ενδέχεται να ενταθούν καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν.
Ο πληθωρισμός κινείται σε χαμηλά επίπεδα-ρεκόρ των τελευταίων πολλών δεκαετιών, καθώς η νομισματική πολιτική είναι ιδιαίτερα χαλαρή στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες και περιοριστική στις αναδυόμενες οικονομίες, με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να αποτελεί τη μοναδική κεντρική τράπεζα ανεπτυγμένης οικονομίας που αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα -κατά πάσα πιθανότητα κοντά στα μέσα του έτους- έναν κύκλο περιοριστικής πολιτικής. Την ίδια στιγμή, η διαπραγμάτευση των πιστωτικών spread γίνεται κάτω από το ποσοστό αθέτησης υποχρεώσεων, ενώ οι αποδόσεις και η μεταβλητότητα παραμένουν κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
Για την εξισορρόπηση της παγκόσμιας οικονομίας το 2015, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί η επιβράδυνση στις αναδυόμενες αγορές, καθώς και ο αποπληθωρισμός και οι αυξανόμενες αναλογίες χρέους προς ΑΕΠ. Ο Mads Koefoed, Επικεφαλής Μακροοικονομικής Στρατηγικής της Saxo Bank, αναφέρει ότι εν τέλει «ο καλύτερος δρόμος το 2015 περιλαμβάνει χαμηλότερο δολάριο, σταθερές έως ελαφρώς υψηλότερες τιμές στην ενέργεια και αμετάβλητα επιτόκια». Ωστόσο, εάν οι τάσεις που είδαμε να αναπτύσσονται το 2014 συνεχιστούν και το 2015, το σημείο της μέγιστης αστάθειας θα καταγραφεί εντός του α’ τριμήνου, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κινδυνεύει να λάβει μια απολύτως άστοχη απόφαση κατευθυνόμενη προς ένα νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Το 2015, οι αγορές νομισμάτων θα παρουσιάσουν σημαντική μεταβλητότητα. Η πιο πιθανή τάση δεν φαίνεται να είναι η ενίσχυση του δολαρίου, αλλά μάλλον η αποδυνάμωσή του – παρότι η Saxo Bank εκτιμά ότι το συγκεκριμένο νόμισμα θα συνεχίσει να ενισχύεται το α’ τρίμηνο. Παράλληλα, οι προοπτικές των νομισματικών πολέμων αυξάνονται, ειδικά στην Ασία. Οι βασικές επενδυτικές ιδέες της Saxo Bank σε ό,τι αφορά το συνάλλαγμα για το α’ τρίμηνο του 2015 είναι το άνοιγμα θέσης αγοράς στο USD/CHF, ως μέτρο προφύλαξης από ενδεχόμενη επιβολή «τιμωρητικών» αρνητικών επιτοκίων από την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας (SNB) τον Μάρτιο. Επιπλέον, ευνοείται η πώληση του κινεζικού γουάν έναντι του αμερικανικού δολαρίου (USD) και τελικά έναντι του ιαπωνικού γιεν (JPY), ως κίνηση αντιμετώπισης ενδεχόμενης υποτίμησης του κινεζικού νομίσματος – μια κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει την Κίνα να εξαγάγει μέρος του αποπληθωρισμού της στον υπόλοιπο κόσμο.
Η Saxo Bank προβλέπει ότι η παγκόσμια οικονομία το 2015 θα αναπτυχθεί κατά 3%, σε σύγκριση με ανάπτυξη 2,2% το 2014, λόγω των χαμηλών τιμών ενέργειας, τα λιγότερα μέτρα λιτότητας στις ανεπτυγμένες οικονομίες και τη μεγαλύτερη ανάπτυξη του εμπορίου, με τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την παγκόσμια ανάπτυξη το έτος αυτό να πηγάζει από τις γεωπολιτικές εντάσεις.
Πιο συγκεκριμένα:
• Η οικονομία των ΗΠΑ θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με έντονο ρυθμό, χάρη στην κατανάλωση και τις χαμηλότερες τιμές ενέργειας. Η Saxo Bank προβλέπει ότι το 2015 η ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας θα κυμανθεί περίπου στο 3%.
• Οι προβλέψεις για την Ευρωζώνη εξακολουθούν να παρουσιάζουν προκλήσεις, με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις να παραμένουν σποραδικές και τον ιδιωτικό τομέα να εξακολουθεί να επιδιώκει την απομόχλευση, ασκώντας καθοδικές πιέσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό. Η Saxo Bank εκτιμά ότι το 2015 ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας στην Ευρωζώνη θα κυμανθεί περίπου στο 1%.
• Η οικονομία στο Ηνωμένο Βασίλειο θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2,5% το 2015, χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και τις υποστηρικτικές κυβερνητικές πολιτικές, με μεγαλύτερο κίνδυνο μια σημαντική επιβράδυνση στον κλάδο κατοικίας.
• Η Saxo Bank παραμένει επιφυλακτική ως προς την επίδραση που θα έχουν οι προσπάθειες της κεντρικής τράπεζας της Κίνας να αναχαιτίσει την επιβράδυνση της ανάπτυξης μέσω πολιτικών χαλάρωσης, στην πραγματική οικονομία. Η πρόβλεψη της Τράπεζας για τον ρυθμό ανάπτυξης της Κίνας το 2015 κυμαίνεται κάτω των γενικών εκτιμήσεων, και πιο συγκεκριμένα στο 6,7%.
Παρά τον σχετικά χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη το 2015, η Saxo Bank προβλέπει ότι αυτό το έτος οι χώρες-μέλη της Μεσογείου και της Ανατολικής Ευρώπης θα καταγράψουν τα υψηλότερα ποσοστά ανάπτυξης. Και αυτό γιατί τα συγκριτικά οφέλη που απολαμβάνουν μέχρι σήμερα χώρες όπως η Γερμανία πλησιάζουν στο τέλος τους και το χαμηλό εργατικό κόστος ανά μονάδα προϊόντος στην περιφέρεια κατευθύνει, πλέον, την ανάπτυξη. «Ως αποτέλεσμα, η ευρωπαϊκή οικονομία θα μεταμορφωθεί επιτέλους σε μια οικονομία που τροφοδοτείται από μικρές, καινοτόμες και ευέλικτες επιχειρήσεις. Αυτό αποτελεί πολύ καλά νέα για το μέλλον της Ευρώπης», προσθέτει ο Mads Koefoed.
Συνάλλαγμα
Η Saxo Bank προβλέπει περαιτέρω ενίσχυση του USD το α’ τρίμηνο. Ωστόσο, προειδοποιεί για το ενδεχόμενο για ασταθή πορεία, καθώς οι επενδυτές που χρησιμοποιούν μόχλευση έχουν ήδη μεγάλες θέσεις αγοράς στο USD. Προειδοποιεί, επίσης, ότι το συγκεκριμένο σενάριο κρύβει σημαντικούς κινδύνους εφόσον οι αγορές κεφαλαίων αποσταθεροποιηθούν με αφορμή την αναμενόμενη απόσυρση της ρευστότητας από την πλευρά της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Επιπλέον, οι οικονομικές και πολιτικές εντάσεις μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας σχετικά με τη ριζοσπαστική νομισματική πολιτική της δεύτερης και την αποδυνάμωση του JPY θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έναν νέο νομισματικό πόλεμο στην Ασία.

Μετοχές
Η Saxo Bank εκτιμά ότι το α’ τρίμηνο του 2015, οι ισπανικές μετοχές θα ξεπεράσουν σε απόδοση τις παγκόσμιες αγορές μετοχών, χάρη στις αναπόφευκτες πολιτικές χαλάρωσης που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς ο πληθωρισμός αλλά και η οικονομική ανάπτυξη κινούνται σε χαμηλά επίπεδα. Από την άλλη πλευρά, η αγορά μετοχών της Κίνας παραμένει υπερεκτιμημένη και οδεύει προς διόρθωση, ενώ η πτώση στο πετρέλαιο και την ενέργεια θα επιβαρύνει ιδιαίτερα και τις μετοχές της Ρωσίας.

Εμπορεύματα
Η αυξανόμενη προσφορά σε μια εποχή χαμηλού ρυθμού αύξησης της ζήτησης, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του δολαρίου, θα διατηρήσει αρκετά βασικά εμπορεύματα υπό πίεση στις αρχές του 2015, με τις χαμηλότερες τιμές να εμφανίζονται κατά πάσα πιθανότητα το πρώτο εξάμηνο. Σε ό,τι αφορά τις αγορές πετρελαίου, η Saxo Bank αναμένει ότι το α’ τρίμηνο το αργό πετρέλαιο Brent θα κινηθεί κατά μέσο όρο στα 62 δολάρια/ βαρέλι. Το ενδεχόμενο του ισχυρότερου δολαρίου παραμένει ο κύριος κίνδυνος για τα πολύτιμα μέταλλα, ενώ τα υψηλότερα επιτόκια στις ΗΠΑ έχουν ήδη προεξοφληθεί στις τιμές. Το γεγονός αυτό υποβαθμίζει τη θετική επίδραση που έχουν στα εμπορεύματα παράγοντες όπως οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, το α’ τρίμηνο ενδέχεται να σηματοδοτήσει ένα νέο χαμηλό όριο στον χρυσό.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk