Ζητήσαμε από τον ChatGPT να μας «μιλήσει» για τον εαυτό του: πώς δημιουργήθηκε,
πού οφείλονται οι ικανότητές του, ποια είναι τα όριά του, πώς θα γίνει καλύτερος. Επίσης ελέγξαμε τις γνώσεις του αλλά και το κατά πόσο θα μπορούσε να μας αντικαταστήσει.
Αν και οι δημοσιογραφικές ερωτήσεις του ήταν άψογες, δεν διατρέχουμε ακόμη
τέτοιον κίνδυνο, λέει ο καθηγητής Ιστορίας της Τεχνολογίας Αριστοτέλης Τύμπας