Καθώς έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την πιθανή τροποποίηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης στη μεταπανδημική εποχή, θα υποστηρίζατε ιδέες όπως η εξαίρεση επενδύσεων σε «πράσινες τεχνολογίες και καινοτομία» από τους κανόνες για το δημοσιονομικό έλλειμμα και το χρέος;

«Πριν από μερικές εβδομάδες επανεκκινήσαμε τον δημόσιο διάλογο για το μελλοντικό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρώπης. Πολίτες, οργανισμοί και δημόσιες αρχές έχουν όλοι προσκληθεί να συνεισφέρουν και να μοιραστούν τις απόψεις τους μέχρι το τέλος του έτους. Επειτα, η Επιτροπή θα εξετάσει όλες τις ιδέες που εκφράστηκαν και θα καταθέσει μια πρόταση για τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Δεν είμαστε εκεί ακόμη και δεν μπορώ να προδικάσω το αποτέλεσμα αυτών των εσωτερικών διεργασιών. Φυσικά, αυτή η διαβούλευση λαμβάνει χώρα με δεδομένο ότι έχουμε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η δουλειά μας είναι να κάνουμε την Ευρώπη την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο. Εχουμε ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι η μελλοντική μας ανάπτυξη θα είναι τόσο βιώσιμη όσο και διατηρήσιμη. Ο δημόσιος διάλογος θα περιλαμβάνει βεβαίως τη συζήτηση για το πώς η δημοσιονομική επιτήρηση μπορεί να διασφαλίσει αυτή την ανάπτυξη».