Χρήστος Ζηλίδης, Δημήτρης Παρασκευής,  Θάνος Δημόπουλος, Σπύρος Λίτσας,
Χάρης
Δούκας, Λευτέρης Κουσούλης, Γιώργος Ν. Τζογόπουλος, Αχιλλέας Λεοντάρης, Ιωάννα Κωσταρέλλα, Αλέξης Σταμάτης, Γιώργος Βέλτσος, Οδυσσέας Ιωάννου