Το πρόβλημα με την απόρριψη κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων είτε στο περιβάλλον είτε σε απλούς κάδους ανακύκλωσης παραμένει μεγάλο σε πολλούς περιφερειακούς κυρίως δήμους της χώρας. Κάποιες δημοτικές αρχές το αντιμετωπίζουν τοποθετώντας ειδικούς κλωβούς συγκέντρωσης των κενών συσκευασιών.

Η σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος που είναι η διαχείριση των κενών συσκευασιών των φυτοφαρμάκων, ξεκίνησε πιλοτικά να λειτουργεί μέσα στο Δήμο Έδεσσας.

Το πρόβλημα με τη διάθεση των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων είναι οξύ και χρειάζεται ειδική διαχείριση, καθώς οι συσκευασίες των φυτοφαρμάκων επιβαρύνουν ιδιαίτερα το περιβάλλον και δεν μπορούν να διατεθούν με τα οικιακά απορρίμματα ή την ανακύκλωση οικιακών απορριμμάτων.

Για τον λόγο αυτό υπογράφηκε σύμβαση με εξειδικευμένη εταιρία διαχείρισης, η οποία θα παραλαμβάνει τις κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων και θα τις ανακυκλώνει μετά από ειδική επεξεργασία.

Ειδικές κατασκευές, τύπου κλωβού, τοποθετήθηκαν στο Ριζάρι, την Φλαμουριά, τον Άγρα, την Άρνισσα και την Παναγίτσα, προκειμένου να ξεκινήσει το πρόγραμμα ανακύκλωσης των συσκευασιών και να επεκταθεί στη συνέχεια σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Έδεσσας.