Η βιωσιμότητα βρίσκεται στο προσκήνιο, καθώς η πανδημία συνέβαλε να συνειδητοποιήσουν επιχειρήσεις και κράτη πόσο καταστροφικά αποδεικνύονται απροσδόκητα γεγονότα, όπως αυτά που μπορεί να προκληθούν από την κλιματική αλλαγή. Και στην Ελλάδα η βιώσιμη χρηματοδότηση θα αποτελέσει καταλύτη για την πράσινη ανάκαμψη.

Μεγάλες οικονομίες όπως η Ευρωπαϊκή Ενωση, η Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν θέσει στόχους μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Αντίστοιχες δεσμεύσεις έχει ανακοινώσει και η Ελλάδα, με τη μετάβαση σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο να αποτελεί βασικό πυλώνα του Εθνικού Σχεδίου για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Επιχειρήσεις παγκοσμίως έχουν ανακοινώσει σχέδια για τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. Σύμφωνα με την έρευνα HSBC Navigator, το 94% των εταιρειών στην Ελλάδα βλέπουν επιχειρηματικές ευκαιρίες από τη βελτίωση της βιωσιμότητάς τους.

Ολες αυτές οι δεσμεύσεις δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν χωρίς μεγάλες επενδύσεις και εδώ είναι που οι τράπεζες θα πρέπει να «βάλουν πλάτη».

Τα καλά νέα είναι ότι και οι επενδυτές παγκοσμίως επιδεικνύουν αυξανόμενο ενδιαφέρον. Σχεδόν οι μισοί (49%) από τους 2.000 συμμετέχοντες στις κεφαλαιαγορές που έλαβαν μέρος στην έρευνα HSBC Sustainable Financing and Investing Survey 2020 ανέφεραν τις βελτιωμένες αποδόσεις των επενδύσεων και χαμηλότερα επίπεδα κινδύνων ως τους κύριους λόγους για τους οποίους εστιάζουν σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης.

Το 2020, μια ασταθή χρονιά για τις μετοχές, οι αποκαλούμενες «κλιματικές μετοχές» σημείωσαν κέρδη 37% έναντι 11% του συνόλου της αγοράς. Παρά την πτώση των πράσινων και βιώσιμων ομολόγων στο πρώτο μισό του 2020, στο τρίτο τρίμηνο μόνο η αγορά των πράσινων ομολόγων έφτασε σε αξία τα 64,9 δισ. δολάρια – το υψηλότερο ιστορικά τρίτο τρίμηνο.

Στην Ελλάδα, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τρεις εκδόσεις πράσινων ομολόγων (δύο διεθνείς και μία εγχώρια). Μία από αυτές, στην οποία συμμετείχαμε, αφορούσε την έκδοση-ορόσημο του πρώτου πράσινου ομολόγου για λογαριασμό ελληνικής τράπεζας.

Στη βιώσιμη χρηματοδότηση δεν υπάρχει μια λύση για όλες τις ανάγκες. Για παράδειγμα, επιχειρήσεις από κλάδους υψηλών εκπομπών, πρέπει να περάσουν μέσα από πολύπλοκες φάσεις μετασχηματισμού. Ετσι, οι τράπεζες πρέπει να υποστηρίξουν τη μετάβαση αυτή, σχεδιάζοντας εξειδικευμένες λύσεις που γεφυρώνουν το κενό μεταξύ παραδοσιακών χρηματοδοτικών εργαλείων και της «πράσινης» χρηματοδότησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η έκδοση ομολόγου με ρήτρα βιωσιμότητας (Sustainability Linked Bond) της οποίας ηγηθήκαμε πρόσφατα για λογαριασμό της μεγαλύτερης επιχείρησης ενέργειας στην Ελλάδα. O εκδότης σε περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις δεσμεύσεις βιωσιμότητας που έχει θέσει θα κληθεί να πληρώσει περισσότερο τους κατόχους των ομολόγων.

Σήμερα, έχουμε την ευκαιρία να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον και οι τράπεζες μπορούν να συνεισφέρουν χρηματοδοτώντας και συμβουλεύοντας τους πελάτες τους ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες τους. Στην HSBC ανακοινώσαμε τη φιλοδοξία μας παγκοσμίως, να χρηματοδοτήσουμε και να ενισχύσουμε επενδύσεις που στηρίζουν τη μετάβαση σε μηδενικές εκπομπές με ποσό που κυμαίνεται μεταξύ 750 δισ. και 1 τρισ. δολαρίων έως το 2030.

 

* Η κυρία Αλεξάνδρα Κονίδα είναι Managing Director, Head of Wholesale Banking, HSBC in Greece.