Πώς μπορεί η Πολιτεία να βοηθήσει τον αεροπορικό τουρισμό με αεροσκάφη γενικής αεροπορίας

Ο τουρισμός είναι η μία από τις δύο «βαριές» βιομηχανίες της χώρας μας. Η άλλη είναι η ναυτιλία

Ο τουρισμός είναι η μία από τις δύο «βαριές» βιομηχανίες της χώρας μας. Η άλλη είναι η ναυτιλία. Ο αεροπορικός τουρισμός δεν γίνεται μόνο με τα αεροπλάνα των αεροπορικών εταιριών αλλά και με τα αεροπλάνα «Γενικής Αεροπορίας».

Όταν λέμε Γενική Αεροπορία (Γ.Α.) εννοούμε όλα τα αεροπλάνα, υδροπλάνα & ελικόπτερα, εκτός από τα εμπορικά αεροσκάφη των αερογραμμών που μεταφέρουν επιβάτες και εμπορεύματα ή και όσα κάνουν εναέριες εργασίες (π.χ. αεροψεκασμούς, έρευνα & διάσωση, μετεωρολογία κλπ.)

“Πρόκειται για μικρά αεροπλάνα μονοκινητήρια ή δικινητήρια , που μπορούν να μεταφέρουν από 2 έως και 6 άτομα, σε αποστάσεις 400 έως 800 ν.μίλια (700~1.500 Χλμ) ανάλογα την αυτονομία καυσίμου τους, με ταχύτητες 90 έως 140 κόμβους (160~250 Χλμ./ωρα) και ζυγίζουν, χοντρικά, από 1 έως 1.5 τόνο. Επιχειρούν (και) από μικρά αεροδρόμια με διαδρόμους απογείωσης της τάξεως των 700 μ. μήκος. Ελικόπτερα κατηγορίας Γ.Α. έχουν εμβέλεια 200~300 ν. μίλια και μεταφέρουν 2~4 άτομα σε ταχύτητες 100~110 κόμβους” ( από το site της AOPA Hellas: www.aopa.gr ). Στην Γ.Α. υπάγονται και μικρά jet με πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια που μπορούν να μεταφέρουν έως και 10 άτομα με ταχύτητες 200 έως 300 κόμβους.

Στην Ελλάδα, μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εκτεταμένο δίκτυο αεροδρομίων στα περισσότερα κατοικημένα νησιά μας, θα περίμενε κανείς ότι κάθε τουριστική περίοδο θα έρχονταν χιλιάδες μικρά αεροπλάνα Γενικής Αεροπορίας για αεροπορικό τουρισμό στα νησιά μας. Αλλά δυστυχώς, στην Ελλάδα ο αεροπορικός τουρισμός με αεροπλάνα Γενικής Αεροπορίας έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη του. Η επίσημη πολιτεία όχι μόνο δεν βοηθάει να αναπτυχθεί, αλλά βάζει εμπόδια στην ανάπτυξη του, από αδιαφορία αλλά και από άγνοια.

Αυτό αποδεικνύεται από το ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν ασχολούνται με τα προβλήματα του αεροπορικού τουρισμού με αεροπλάνα και ελικόπτερα Γ.Α., θεωρώντας προφανώς εσφαλμένα, ότι πρόκειται για αμελητέα συνεισφορά στο τουριστικό συνάλλαγμα και δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθούν μαζί του…

Στην Ευρώπη μόνο, υπάρχουν περίπου 40.000 αεροπλάνα και ελικόπτερα Γ.Α. που πραγματοποίησαν 5.900.000 μικρές ή μεγαλύτερες πτήσεις, συνολικής διάρκειας 6.500.000 ωρών πτήσεως (στοιχεία του 2018). Η Γενική Αεροπορία συνεισφέρει στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης περίπου €80 δις τον χρόνο σε άμεσα και έμμεσα έσοδα συνολικά.

Έχει αποδειχθεί στατιστικά ότι κάθε επιβάτης αεροπλάνου ή ελικοπτέρου Γ.Α. που επισκέπτεται τη χώρα μας, έχει δεκαπλάσια αγοραστική δύναμη από τον αντίστοιχο τουρίστα επιβάτη μια πτήσης charter.

Η ανυπαρξία επίσημης πολιτικής για την ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού με αεροπλάνα Γ.Α. από το εξωτερικό ισχύει και για τον εσωτερικό αεροπορικό τουρισμό για πτήσεις από και προς Ελληνικά περιφερειακά αεροδρόμια με αεροπλάνα & ελικόπτερα ελληνικού νηολογίου.

Στην περίοδο αυτής της πρωτόγνωρης κρίσης λόγω κρονοϊού, ο τουρισμός θα υποστεί βαρύ πλήγμα αφού οι αφίξεις τουριστών με τα αεροπλάνα των αερογραμμών θα ελαχιστοποιηθούν ή και θα μηδενιστούν.

Απομένει ο αεροπορικός τουρισμός με αεροπλάνα Γενικής Αεροπορίας, αλλά δυστυχώς υπάρχουν εμπόδια!…

1. ΠΡΩΤΟ ΕΜΠΟΔΙΟ

Άφιξη μόνο σε αεροδρόμια με τελωνειακή υπηρεσία

Το πρώτο εμπόδιο είναι ότι αεροπλάνα Γ.Α. προερχόμενα από την υπόλοιπη Ευρώπη των κρατών Schengen υποχρεώνονται να μπαίνουν στην χώρα μόνο από ορισμένα συγκεκριμένα διεθνή αεροδρόμια που διαθέτουν τελωνειακή Υπηρεσία, σύμφωνα με τον τελωνειακό κώδικα του 2001 (Ν. 2960/2001 άρθρο 20, ΦΕΚ 265Α).

Η απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα αεροπλάνων Γ.Α. από τα υπόλοιπα αεροδρόμια, που μπορεί να διαθέτουν τα μέσα και την υποδομή για την υποδοχή τους, αλλά όχι τελωνειακή υπηρεσία, προκαλεί απορίες αλλά και διαμαρτυρίες αφού είναι γνωστό και αποτελεί νόμο του κράτους η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και εμπορευμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Για τα πρόσωπα: Κανονισμός Ε.Κ. αριθ. 562/2006 άρθρο 1, Παράρτημα VI άρθρο 2.3 επ. «Έλεγχος επιβατών ιδιωτικών πτήσεων»)

Για τα εμπορεύματα αναφέρουν τα άρθρα 34–36 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Από 1ης Ιανουαρίου 1993 έχουν καταργηθεί οι τελωνειακοί έλεγχοι και η επιβολή δασμών στα εμπορεύματα στα σύνορα των κρατών μελών).

Παρά ταύτα η Ελλάδα υποχρεώνει όλα τα αεροπλάνα Γ.Α. που προέρχονται από την υπόλοιπη Ευρώπη να εισέρχονται στην χώρα μόνο από αεροδρόμια που διαθέτουν τελωνειακή υπηρεσία !

Η AOPA Hellas προτείνει να πάψει να είναι υποχρεωτική η άφιξη & αναχώρηση αεροπλάνων Γ.Α. από & προς κράτη μέλη Schengen αποκλειστικά και μόνο από αεροδρόμια που διαθέτουν τελωνειακή υπηρεσία, κατά τον ίδιο τρόπο που επιτρέπεται η άφιξη/αναχώρηση αυτοκινήτων & πλοίων ή σκαφών αναψυχής από & προς κράτη μέλη Schengen σε οποιοδήποτε σημείο εισόδου/εξόδου της χώρας.

2. ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΜΠΟΔΙΟ

Το Έντυπο «731»

Το δεύτερο εμπόδιο/πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πιλότοι και οι επιβαίνοντες αεροπλάνων Γ.Α. είναι η υποχρέωση να συμπληρώσουν το «Έντυπο 731» δηλ. μία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία οι επιβαίνοντες πρέπει να αναφέρουν τα πλήρη στοιχεία τους, την ιδιότητα τους σε σχέση με την πτήση, την σχέση τους με τον ιδιοκτήτη ή τον πιλότο (φίλος, συγγενής κλπ.) και ότι δεν έχουν καταβάλει αντίτιμο για την εν λόγω μεταφορά!

Το «Έντυπο 731» είναι μια καθαρά ελληνική πρωτοτυπία- έμπνευση της ΥΠΑ, όπου ζητεί να πληροφορηθεί, με την απειλή επιβολής προστίμου και «άλλων μέτρων», όχι μόνο προσωπικά στοιχεία των επιβατών αλλά και την σχέση τους με τον κυβερνήτη του αεροπλάνου. Σαν δικαιολογητικός λόγος του «Εντύπου 731» είναι ότι έτσι προλαμβάνεται η εμπορική εκμετάλλευση των αεροπλάνων της Γ.Α. για την μεταφορά των επιβατών ! Πρόσθεσαν επίσης ότι έτσι βελτιώνεται και η ασφάλεια των πτήσεων, κάτι που δεν μπορούμε να καταλάβουμε τί σχέση μπορεί να έχει η αποκάλυψη αυτών των προσωπικών πληροφοριών πιλότου και επιβαινόντων με την ασφάλεια των πτήσεων…

Η συμπλήρωση του «Εντύπου 731» όμως, του οποίου αντίστοιχο δεν υπάρχει σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου, αφ’ ενός παραβιάζει τις διατάξεις του νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Ν. 4624/2019 ) και αφ’ ετέρου δεν έχει κάποια πρακτική αξία αφού η συμμετοχή των επιβατών στα έξοδα της πτήσεως, ή αλλιώς ο διαμοιρασμός των εξόδων (Cost sharing), επιτρέπεται και γίνεται νόμιμα, δεδομένου ότι προβλέπεται από τον υπ’ αριθ. 379/2014 Κανονισμό της Ε.Ε. που τροποποίησε τον Κανονισμό υπ’ αριθ. 965/2012 (άρθρο 6) και αποτελεί και νόμο του ελληνικού κράτους. (Το «Έντυπο

731», αποτελεί όμως ένα ακόμη εμπόδιο στην ελεύθερη άφιξη και κυκλοφορία των αεροπλάνων Γ.Α. στην χώρα μας χωρίς γραφειοκρατία. Η ΑΟΡΑ Hellas έχει γίνει επανειλημμένα δέκτης παραπόνων και διαμαρτυριών από ξένους πιλότους και επιβάτες αεροπλάνων Γ.Α. που υποχρεώνονται να υπογράφουν το έντυπο 731 στα ελληνικά αεροδρόμια χωρίς να μπορούν να καταλάβουν ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί…

Η ΑΟΡΑ Hellas προτείνει να καταργηθεί το «Έντυπο 731».

3. ΤΡΙΤΟ ΕΜΠΟΔΙΟ

Το αλλοπρόσαλλο ωράριο λειτουργίας ορισμένων τοπικών αεροδρομίων.

Ένα τρίτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όσοι ξένοι πιλότοι προσπαθούν να προγραμματίσουν τη αεροπορική περιήγηση τους, κυρίως στα Ελληνικά νησιά, είναι το ότι ανοίγουν και κλείνουν διάφορες ώρες κατά την διάρκεια της ημέρας! Αυτό το «ανοιγοκλείσιμο» εξαρτάται από την άφιξη του αεροπλάνου της γραμμής, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι ξένοι πιλότοι Γ.Α. να προσαρμόζουν το πρόγραμμα τους ανάλογα με τις ώρες άφιξης των επιβατικών εμπορικών αεροπλάνων ! Αποτελεί και αυτό ένα Ελληνικό φαινόμενο που δυσκολεύει την ελεύθερη κυκλοφορία των αεροπλάνων Γ.Α. στην χώρα μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε το αεροδρόμιο της Πάρου, ενός νησιού με πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση, του οποίου το αεροδρόμιο «ανοιγοκλείνει» αρκετές φορές την ημέρα, μπερδεύοντας τους ξένους επισκέπτες με αεροπλάνα Γ.Α. και δημιουργώντας προβλήματα στον προγραμματισμό των αφίξεων & αναχωρήσεων τους. Είναι μία Ελληνική πρωτοτυπία που χαρακτηρίζει τα περιφερειακά αεροδρόμια. Διερωτόμαστε γιατί δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ελεύθερα τα περιφερειακά αεροδρόμια όλες τις ώρες, όπως τα λιμάνια των νησιών μας που παραμένουν πάντα ανοικτά στα σκάφη που τα επισκέπτονται… Τα αεροδρόμια έχουν γίνει με χρήματα του ελληνικού λαού με σκοπό να εξυπηρετούν το κοινό, χωρίς διαλείμματα & απαγορεύσεις, και να ενισχύουν την οικονομία της χώρας. Θα έπρεπε να είναι ανοικτά και διαθέσιμα όλες τις ώρες, όπως τα λιμάνια και όχι να ανοιγοκλείνουν ανάλογα με τα δρομολόγια των αεροπορικών εταιριών! Στα λιμάνια της χώρας δεν υπάρχει ωράριο λειτουργίας και τα σκάφη μπορούν να τα χρησιμοποιούν όλο το 24ωρο. Γιατί να μην υπάρχει ωράριο στα περιφερειακά αεροδρόμια ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται όλο το 24ωρο ; Στην Αμερική όλα τα μικρά περιφερειακά αεροδρόμια που δεν διαθέτουν πύργο ελέγχου, είναι ελεύθερα και προσβάσιμα όλο το 24ωρο, ακόμη και την νύχτα όπου λειτουργεί ο φωτισμός του διαδρόμου με remote control από τον πιλότο, με ένα κλικ του μικροφώνου

σε ορισμένη συχνότητα. Σε ποιά άλλη χώρα της Ευρώπης «ανοιγοκλείνουν» τα περιφερειακά αεροδρόμια διάφορες ώρες κατά την διάρκεια της ημέρας ;

Η ΑΟΡΑ Hellas προτείνει να παραμένουν ανοιχτά και ελεύθερα προσβάσιμα στα αεροπλάνα Γ.Α. όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια όλο το 24ωρο & ανεξάρτητα από την ύπαρξη επανδρωμένου ή/και λειτουργούντος πύργου ελέγχου.

4. ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΜΠΟΔΙΟ

Πολύ ακριβό αεροπορικό καύσιμο. Μεγάλοι δασμοί στα εισαγόμενα αεροσκάφη & ανταλλακτικά τους.

Στην χώρα μας έχουμε τα ακριβότερα αεροπορικά καύσιμα της Ευρώπης.

Ενδεικτικά η βενζίνη AVGAS 100LL στα Μέγαρα(LGMG) κοστίζει €2,83/λίτρο, στo Ηράκλειο (LGIR) €3,00/λίτρο, στη Σητεία €3,60/λίτρο και στη Σύρο (LGSO) €3,63/λίτρο !

Αντίστοιχα η μέση τιμή AVGAS 100LL στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι από €2,20 έως €2,70/Lt και 1,5€/Lt στα Βαλκάνια.

Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα η υψηλή τιμή των καυσίμων και ιδιαίτερα της βενζίνης, οφείλεται στην μεγάλη φορολογία, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου η αντίστοιχη φορολογία είναι χαμηλότερη.

Το ίδιο ισχύει και ως προς τα εισαγόμενα αεροπλάνα, ελικόπτερα, ανεμόπτερα και αερόστατα αλλά και τα ανταλλακτικά τους αφού επιβαρύνονται με εισαγωγικούς δασμούς και ΦΠΑ 24%.

Η ΑΟΡΑ Hellas προτείνει να περικοπούν κατά 50% οι επιβαλλόμενοι στα αεροπορικά καύσιμα κάθε είδους φόροι και δασμοί, εφόσον προορίζονται για κατανάλωση από αεροπλάνα & ελικόπτερα Γ.Α. ελληνικού νηολογίου, καθώς και ξένου, εφόσον εισέρχονται και παραμένουν στην χώρα για χρονικό διάστημα μέχρι 6 μήνες. Η ίδια περικοπή να γίνει και στον αντίστοιχο ΦΠΑ.

5. ΠΕΜΠΤΟ ΕΜΠΟΔΙΟ

Φορολογικά τεκμήρια

Σαν να μην έφθανε η υπερβολική φορολόγηση του αεροπορικού καυσίμου, των αεροπλάνων & ελικοπτέρων και των ανταλλακτικών τους, η πολιτεία επιβάλλει εξοντωτική φορολογία εισοδήματος στους ιδιοκτήτες αεροπλάνων Γ.Α. ακόμη και στα μέλη των οικογενειών τους και στους συνοικούντες που τους βαρύνουν, αφού

η ιδιοκτησία αεροπλάνου Γ.Α. θεωρείται τεκμήριο κατά τον ελληνικό φορολογικό νόμο. Η αντικειμενική δαπάνη για τον φορολογούμενο ανέρχεται σε €8.000 για ανεμόπτερα και για τα αεροπλάνα & ελικόπτερα σε €65.000 για

τους 150 πρώτους ίππους ισχύος του κινητήρα, προσαυξανόμενο κατά €500 για κάθε επί πλέον ίππο πάνω από τους 150 !..

Εκτός από τα τεκμήρια, επιβάλλεται και φόρος πολυτελείας από €7.000 έως €12.000 τον χρόνο, σε κάθε ιδιοκτήτη.

Τα ποσά αυτά ο νόμος δεν επιτρέπει να μειωθούν λόγω ακινησίας ή παλαιότητας, όπως επιτρέπει για τα σκάφη αναψυχής στα οποία μάλιστα, όταν πρόκειται για ιστιοφόρα, η αντικειμενική δαπάνη μειώνεται κατά 50%.

Η ΑΟΡΑ Hellas προτείνει να καταργηθούν τα τεκμήρια που αφορούν την ιδιοκτησία ανεμοπτέρων, αεροπλάνων & ελικοπτέρων Γ.Α. και ο φόρος πολυτελείας για τα μικρά αεροπλάνα/ελικόπτερα μέχρι 2 τόνων ΜΤΟW.

Το Ν.Δ. 1127/1972

Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι 1972 η πολιτεία για να βοηθήσει την ανάπτυξη της «ερασιτεχνικής» αεροπορίας και την διάδοση της αεροπορικής ιδέας στη χώρα μας, ψήφισε το Ν.Δ. 1127/1972 περί ιδιωτικής αεροπορίας. Με το άρθρο 4 αποφάσισε την επιχορήγηση αερολεσχών και φορέων ιδιωτικής «ερασιτεχνικής» αεροπορίας με το οποίο αφ’ ενός δινόταν η δυνατότητα παροχής τεχνικής υποστήριξης από την ΥΠΑ, την πολεμική αεροπορία και την αεροπορία στρατού προς τους ασχολούμενους ερασιτεχνικά με τον αεραθλητισμό και την διάδοση της αεροπορικής ιδέας και αφ’ ετέρου επιδοτούσε κατά 50% (μέχρι ποσού 500.000 δρχ.) δασμούς, φόρους και τέλη εισαγωγής για κάθε εισαγόμενο αεροπλάνο, ελικόπτερο, ανεμόπτερο και αερόστατο.

Επίσης επιδοτούντο τα εισαγόμενα ανταλλακτικά και όργανα των πιο πάνω πτητικών μέσων κατά 50% μέχρι αξίας 50.000 δρχ. για το καθένα. Με το ίδιο Ν.Δ. (άρθρο 11), ορίσθηκε επιδότηση κατά 50% των δασμών, τελών και φόρων για μία πενταετία, των καυσίμων και λιπαντικών όλων των χρησιμοποιούμενων για ιδιωτικούς, αθλητικούς, τουριστικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς των ίδιων πτητικών μέσων, και όχι μόνο των ανηκόντων σε αερολέσχες και σωματεία αλλά και των ιδιωτικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων ακόμα και των εγγεγραμμένων στο βιβλία ξένων πολιτικών αεροσκαφών της ΥΠΑ.

Η ΑΟΡΑ Hellas προτείνει να ενισχυθεί η Γ.Α., που περιλαμβάνει την αθλητική και ερασιτεχνική αεροπορία γενικότερα, με ανάλογη επιδότηση ώστε να βοηθήσει την διάδοση της αεροπορικής ιδέας στη χώρα μας.

6. ΕΚΤΟ ΕΜΠΟΔΙΟ

Ακριβά τέλη προσγείωσης και στάθμευσης και υπερβολικές τιμές επίγειας εξυπηρέτησης αεροπλάνων & ελικοπτέρων Γ.Α.

Μολονότι τα τέλη προσγείωσης & στάθμευσης καθώς και οι τιμές επίγειας εξυπηρέτησης (handling & marshalling) στα 14 αεροδρόμια που παραχωρήθηκαν στην Fraport, μειώθηκαν σημαντικά από τον Απρίλιο 2019, ύστερα από διαπραγματεύσεις της ΑΟΡΑ Hellas με την διεύθυνση της Fraport, εν τούτοις παραμένουν πολύ υψηλές, βάζοντας ένα ακόμη εμπόδιο στην ανάπτυξη της Γ.Α. στη χώρα μας.

Το ίδιο υψηλές είναι οι τιμές εξυπηρέτησης εδάφους (Handling & Marshalling) που παρέχονται βάσει σχετικής διάταξης της ΥΠΑ υποχρεωτικά από τις εγκατεστημένες σε όλα τα Ελληνικά αεροδρόμια αντίστοιχες εταιρίες. Όταν σε όλη την Ευρώπη τα συνολικά έξοδα επίσκεψης ενός αεροδρομίου από μικρό αεροσκάφος Γ.Α. κυμαίνονται από 5 έως 30 €, στα Ελληνικά αεροδρόμια η κάθε πτήση χρεώνεται από 100 έως 350€ τέλη αεροδρομίων και επίγειας εξυπηρέτησης.

Η ΑΟΡΑ Hellas προτείνει να μειωθούν κατά 50% τα ισχύοντα τέλη αεροδρομίων και επίγειας εξυπηρέτησης όλων των αεροπλάνων και ελικοπτέρων Γ.Α. ανεξαρτήτως νηολογίου. Επίσης ζητεί να μην είναι υποχρεωτική για τα αεροπλάνα & ελικόπτερα Γ.Α. η παροχή επίγειας εξυπηρέτησης στα περιφερειακά μικρά αεροδρόμια.

Συμπεράσματα

Η Πολιτεία υποτιμά την συμβολή του αεροπορικού τουρισμού με αεροπλάνα & ελικόπτερα Γενικής Αεροπορίας στην ενίσχυση του ΑΕΠ της χώρας. Μόνο έτσι εξηγείται ότι όχι μόνο δεν ενθαρρύνει, αλλά βάζει εμπόδια στην ανάπτυξη του, γραφειοκρατικά και οικονομικά. Τα μικρά περιφερειακά αεροδρόμια στα νησιά μας, και όχι μόνο, δεν διευκολύνουν την ελεύθερη άφιξη αεροπλάνων Γ.Α. μην εκπληρώνοντας έτσι το σκοπό για τον οποίο κατασκευάσθηκαν με χρήματα του Ελληνικού λαού.

Θα πρέπει το Υπουργείο Τουρισμού να εντάξει στο πρόγραμμά του την ενίσχυση του αεροπορικού τουρισμού με αεροπλάνα & ελικόπτερά Γ.Α., θεσμοθετώντας ειδικές συμβουλευτικές επιτροπές με αντικείμενο την μελέτη των σχετικών προβλημάτων σε τουριστικές περιοχές που διαθέτουν αεροδρόμια και να ενθαρρύνει την δημιουργία νέων πεδίων προσγείωσης σε περιοχές που δεν έχουν κατασκευασθεί ακόμη κανονικά αεροδρόμια, όπως γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ειδικότερα, θα πρέπει η Πολιτεία να υλοποιήσει τις διατάξεις του Ν. 4582/2018 περί θεματικού τουρισμού όσον αφορά την ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού με αεροπλάνα και ελικόπτερα Γ.Α.

Συγχρόνως η Πολιτεία αντιμετωπίζει την Γ.Α., συμπεριλαμβανομένης της αεραθλητικής δραστηριότητας, σαν χόμπι των πλουσίων (!). Και δεν είναι ψέμα ότι τα ακριβά καύσιμα, η μεγάλη φορολογία και τα αντικειμενικά τεκμήρια έχουν καταστήσει την πτήση με αεροπλάνα Γ.Α. ένα χόμπι που είναι ακριβό για τον μέσο Έλληνα, κι αυτό όμως με ευθύνη της Πολιτείας… Σ’ αυτό πρέπει να προστεθεί η γραφειοκρατία, η έλλειψη αρκετών πεδίων προσγείωσης και η αρνητική νοοτροπία με την οποία αντιμετωπίζεται από ορισμένους κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη της αεροπορικής ιδέας και την διάδοση του αεροπορικού πνεύματος.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα αδιαφορίας της Πολιτείας είναι η ελάχιστη έως μηδενική βοήθεια προς την ανεμοπορία που αποτελεί το πρώτο φυτώριο νέων αεροπόρων, εκεί που με χαμηλό κόστος νέα παιδιά παίρνουν το βάπτισμα του αέρα κάνοντας την πρώτη πτήση τους με ανεμόπτερα και εξοικειώνονται με την αεροπορική ιδέα…

Η ΑΟΡΑ Hellas, με τις γνώσεις και την πείρα της σε θέματα Γ.Α, είναι έτοιμη να βοηθήσει την Πολιτεία στην ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού με αεροσκάφη Γ.Α. στη χώρα μας.

Ο Αλέξανδρος Τριτσιμπίδας είναι μέλος Δ.Σ.  της AOPA Hellas

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk