Τη 13η θέση ανάμεσα στις 21 χώρες της ΕΕ που έχουν κατώτατο μισθό καταλαμβάνει η Ελλάδα, αν υπολογιστούν οι μονάδες αγοραστικής δύναμης. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ξεκάθαρα πως η ΕΕ χωρίζεται σε δύο ταχύτητες.

Στην πρώτη ανήκουν οι ανεπτυγμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπου οι μισθοί είναι αρκετά υψηλοί ώστε να υπηρετούν ικανοποιητικά ένα εξίσου υψηλό κόστος ζωής.

Στη δεύτερη χώρες με χαμηλούς κατώτατους μισθούς, το ύψος των οποίων φαίνεται να επαρκεί οριακά για να εξασφαλίσει ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης, παρά το περιορισμένο κόστος ζωής. Φυσικά υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως η Πολωνία, χώρες δηλαδή που έχουν μεν χαμηλό κατώτατο μισθό σε ονομαστική αξία αλλά και αρκετά χαμηλές τιμές.

Η Ελλάδα κατατάσσεται στη δεύτερη ταχύτητα, στη δέκατη θέση όσον αφορά τα απόλυτα νούμερα – δεδομένου ότι στη χώρα μας καταβάλλονται μαζί με τα δώρα 14 μισθοί τον χρόνο και έτσι οι ελάχιστες αποδοχές διαμορφώνονται στα 758,33 ευρώ τον μήνα – αλλά αν ληφθούν υπόψη οι τιμές των προϊόντων, τότε πέφτει ακόμη χαμηλότερα.

Λαμβανομένων υπόψη των διαφορών στα επίπεδα τιμών με βάση τις ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών (στοιχεία Ιανουαρίου 2020), η Ελλάδα κατατάσσεται στην ομάδα των… Βαλκανίων εντός της οποίας ο κατώτατος μισθός αντιπροσωπεύει λιγότερες από 1.000 μονάδες αγοραστικής δύναμης.

Ουραγοί της Ευρώπης στην αγοραστική δύναμη του κατώτατου μισθού είναι με σειρά κατάταξης: 21η η Λετονία, 20ή η Βουλγαρία, 19η η Εσθονία, 18η η Σλοβακία, 17η η Τσεχία, 16η η Κροατία, 15η η Ουγγαρία, 14η η Πορτογαλία, 13η η Ελλάδα, 12η η Ρουμανία, 11η η Λιθουανία και 10η η Μάλτα.  Οι κατώτατοι μισθοί αυτών των κρατών κυμαίνονται από 579 μονάδες αγοραστικής δύναμης στη Λετονία έως 941 μονάδες στη Μάλτα.

Στην πρώτη ταχύτητα, όπου ο μισθός έχει πάνω από 1.000 μονάδες αγοραστικής δύναμης, ανήκει η… άλλη πτέρυγα της Ευρώπης, μαζί όμως με χώρες όπως η Πολωνία και η Σλοβενία, λόγω προφανώς των χαμηλών τιμών. Στην ένατη θέση είναι η Πολωνία και ακολουθούν Σλοβενία, Ισπανία, Ιρλανδία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία και στην πρώτη θέση το Λουξεμβούργο (1.705 μονάδες).

Την Ελλάδα ξεπερνά κατά πολύ η Τουρκία, όπου ο κατώτατος μισθός είναι μόλις 440 ευρώ αλλά αντιπροσωπεύει 1.157 μονάδες αγοραστικής δύναμης. Οι υποψήφιες χώρες προς ένταξη στην ΕΕ είναι πολύ χαμηλότερα και κυμαίνονται από 338 μονάδες αγοραστικής δύναμης στην Αλβανία έως 634 μονάδες στη Σερβία. Η Βόρεια Μακεδονία και το Μαυροβούνιο βρίσκονται μεταξύ 500 και 600 μονάδων.

Σε απόλυτες τιμές, οι χώρες κατατάσσονται σε τρεις ταχύτητες σε ό,τι αφορά τους κατώτατους μισθούς:

Στην πρώτη οι μισθοί είναι κάτω από 500 ευρώ. Εδώ ανήκουν χώρες όπως η Βουλγαρία, η Λετονία, η Ρουμανία και η Ουγγαρία. Ο κατώτατος μισθός κυμαίνεται από 312 ευρώ στη Βουλγαρία μέχρι 487 ευρώ στην Ουγγαρία.

Στη δεύτερη χώρες των οποίων ο κατώτατος μισθός κυμαίνεται από 500 έως 1.000 ευρώ. Εδώ ανήκουν η Κροατία, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Εσθονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Μάλτα και η Σλοβενία. Εδώ ο κατώτατος μισθός κυμαίνεται από 546 ευρώ στην Κροατία έως 941 ευρώ στη Σλοβενία.

Στην τρίτη ανήκουν χώρες με κατώτατο μισθό άνω των 1.000 ευρώ. Εδώ ανήκουν η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο. Ο κατώτατος μισθός τους κυμαίνεται από 1.050 ευρώ στην Ισπανία μέχρι 2.142 ευρώ στο Λουξεμβούργο.

Από τις 27 χώρες-μέλη οι έξι, Δανία, Ιταλία, Κύπρος, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία, δεν έχουν κατώτατο μισθό.

Σε χώρες εκτός ευρωζώνης και μεταφραζόμενος σε ευρώ ο κατώτατος μισθός κυμαίνεται: στο Ηνωμένο Βασίλειο στα 1.599 ευρώ, στις ΗΠΑ στα 1.119 ευρώ, στην Αλβανία στα 213 ευρώ, στην Τουρκία στα 440 ευρώ.

Ο κ. Γιάννης Καρούζος είναι δικηγόρος-εργατολόγος.