Συντάξεις: Στην Ολομέλεια του ΣτΕ κρίνεται η τύχη των αναδρομικών

Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας διεξάγεται σήμερα η η «πρότυπη» αγωγή για τα αναδρομικά που διεκδικούν οι συνταξιούχοι από τις αλλεπάλληλες περικοπές που έγιναν από το 2012 μέχρι και τις 12 Μαίου οπότε και τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος Κατρούγκαλου.

Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας διεξάγεται σήμερα η η «πρότυπη» αγωγή για τα αναδρομικά που διεκδικούν οι συνταξιούχοι από τις αλλεπάλληλες περικοπές που έγιναν από το 2012 μέχρι και τις 12 Μαίου οπότε και τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος Κατρούγκαλου.

Η ολομέλεια θα κρίνει και τη συνταγματικότητα ή όχι της κατάργησης της 13ης και 14ης σύνταξης, δηλαδή των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας, τα οποία οι συνταξιούχοι έλαβαν τελευταία φορά το 2012, με τις ρυθμίσεις του δευτέρου μνημονίου.

Η εκδίκαση για τα αναδρομικά των συνταξιούχων γίνεται έπειτα από αίτηση που υπέβαλε ο ΕΦΚΑ στις 15 Νοεμβρίου του 2019 η οποία έγινε μετά την έκδοση των υπ’ αριθ. 1888-1890/2019 αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ που έκριναν αντισυνταγματικές τις περικοπές στις επικουρικές συντάξεις εφ΄όσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής ξεπερνούσε τα 1300 ευρώ το μήνα.

Κατόπιν τούτων τα Πρωτοδικεία της χώρας ανέβαλαν την εκδίκαση των αγωγών με τις οποίες συνταξιούχοι διεκδικούν αναδρομικώς τις περικοπές στις κύριες και επικουρικές τους συντάξεις από τους ν. 4051/2012 και 4093/2012 ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών εκκρεμούν περίπου 6.000 συναφείς αγωγές, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι ομαδικές.

Τα 4 ερωτήματα

Τα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει το ΣτΕ, όπως προκύπτουν από την αγωγή του ΕΦΚΑ είναι τα εξής:

-Αν η θεσπισθείσα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2Α του ν. 4387/2016 ρύθμιση της συνέχισης καταβολής των συντάξεων, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2014, δηλαδή με τις μειώσεις που επήλθαν με τους μνημονιακούς νόμους 4051/2012 και 4093/2012 για το χρονικό διάστημα από 12.5.2016 και εφεξής, είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

-Αν η παραπάνω διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2α του ν. 4387/2016 αφορά και το διάστημα από 1.1.2013 έως την 11η.5.2016 και, σε καταφατική περίπτωση, εάν η ρύθμιση για το διάστημα αυτό αντίκειται στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ.

-Αν ο χρονικός περιορισμός της ισχύος των αποτελεσμάτων που έθεσαν οι 2287-8/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ αφορά μόνο τη διαπίστωση της αντίθεσης προς το Σύνταγμα των διατάξεων των ν. 4051/2012 και 4093/2012 ή αφορά και τη διαπιστωθείσα αντίθεσή τους με τις ρυθμίσεις του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.

-Αν με βάση τις πρόσφατες κρίσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ της 4ης Οκτωβρίου του 2019 και των αποφάσεων του ΣτΕ του 2015 οι παραπάνω μειώσεις των συντάξεων για το χρονικό διάστημα από 1.1.2013 έως 11.5.2016 είναι δυνατό να κριθούν σύμφωνες με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ εφόσον από εμπεριστατωμένη επιστημονική μελέτη, μεταγενέστερη των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ 2287-8/2015 προκύπτει ή θα προκύψει ότι οι μειώσεις των συντάξεων βάσει των ν. 4051/2012 και 4093/2012 από την έναρξη επιβολής τους (1.1.2013) ήταν κατ’ ουσίαν σύμφωνες με το Σύνταγμα.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk