• Αναζήτηση
 • Οι αβεβαιότητες που φέρνει το Brexit

  Δασμοί και γραφειοκρατία θα πλήξουν το εμπόριο – Οι προτεινόμενες λύσεις για να ξεπεραστούν τα εμπόδια

  Tο Brexit θα επηρεάσει σοβαρά την λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας τόσο σε κόστος όσο και χρόνο

  Η αβεβαιότητα για το Brexit συνεχίζεται. Για την ακρίβεια, μάλλον πλησιάζει η ώρα του άτακτου Brexit, αν και οι αναβολές της λήψης σημαντικών αποφάσεων διαρκώς μετατίθενται για το προσεχές μέλλον τόσο στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης όσο και στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

  Οι επιπλοκές που θα σημειωθούν είναι εξαιρετικά πολυπληθείς και αφορούν όλα τα σημεία της οικονομικής, πολιτισμικής και κοινωνικής ζωής.

  Στο οικονομικό μέτωπο θα εμφανιστούν τα πιο πολλά ζητήματα. Από τα σημαντικότερα θα είναι τα προβλήματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις της EE που εξάγουν προϊόντα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ενδεχομένως οι αλλοδαποί εργαζόμενοι που απασχολούνται εκεί.

  Σύμφωνα με τον κ. Γιάννη Κλεώπα, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας επιχειρηματικών συμβούλων, λογιστικών και φορολογικών υποθέσεων Kleopas Alliott SA, το Brexit θα επηρεάσει σοβαρά τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας τόσο σε κόστος όσο και σε χρόνο από ενδεχόμενους δασμούς που θα επιβληθούν και από επιπλέον διαδικασίες που θα απαιτούνται κατά την εισαγωγή.

  Ενας ακόμη παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι πως σύμφωνα με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, ένας σημαντικός αριθμός τοπικών επιχειρήσεων δεν είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν ζητήματα τελωνειακής κυρίως συμμόρφωσης.

  Εκτός όμως από τα επιπλέον κόστη, είναι πολύ πιθανό ότι με τις  επιπλέον διαδικασίες που θα απαιτούνται κατά την εισαγωγή και που μπορεί να είναι χρονοβόρες είναι δυνατόν να υπάρξει ζημιά στα ευπαθή προϊόντα, καθυστερήσεις σε παραδόσεις (ενεργοποίηση ρητρών κ.λπ.) και επιμήκυνση του χρόνου είσπραξης των πωλήσεων με συνέπειες στη ρευστότητα των επιχειρήσεων.

  Επομένως οι επιχειρήσεις της ΕΕ που έχουν πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο και ειδικά αυτές που δραστηριοποιούνται εκεί μέσω αντιπροσώπων θα πρέπει να προετοιμαστούν να αντιδράσουν και να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα εγκαίρως.

  Θα μπορούσαν δηλαδή να αναλάβουν μόνοι τους τον έλεγχο αυτής της δραστηριότητας, επιλέγοντας άλλες προσεγγίσεις. Μερικές από αυτές θα μπορούσαν:

  •Να ιδρύσουν μια εταιρεία ή υποκατάστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο και να εισάγουν τα προϊόντα τους μόνοι, προωθώντας τα με τη σειρά τους στους πελάτες τους.

  •Να εισέλθουν στο σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου ως καταγεγραμμένος εισαγωγέας (Importer of record).

  •Να εγγραφούν και να λάβουν επιχειρησιακό αριθμό (Economic Operator Registration and Identification – EORI).

  •Να διορίσουν έναν δικό τους εκτελωνιστή.

  Εργασιακά δικαιώματα

  Ξεπερνώντας το θέμα της άδειας εργασίας που είναι βέβαια πολύ βασικό, οι εργαζόμενοι στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα αντιμετωπίσουν σημαντικές αλλαγές στα εργασιακά τους δικαιώματα, υποστηρίζει ο κ. Κλεόπας.

  Παρ’ όλο που αρκετά από τα δικαιώματα των εργαζομένων προέρχονται από την ΕΕ, αρκετά από αυτά είχαν αφετηρία τη Μεγάλη Βρετανία. Για παράδειγμα, η αδικαιολόγητη απόλυση, οι ελάχιστες αποδοχές, η αποζημίωση απόλυσης, οι γονικές άδειες, το κυμαινόμενο ωράριο κ.λπ., για να αναφέρουμε μερικά, είναι πάγια δικαιώματα των εργαζομένων εκεί.

  Το εργασιακό τοπίο σε ό,τι αφορά την εργατική νομοθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι στην ΕΕ και παρ’ όλο που ενδεχομένως ένα Brexit μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολές, οι ειδικοί δεν αναμένουν δραστικές αλλαγές τόσο στα δικαιώματα των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών.

  Οικονομία
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας