Καθαρά κέρδη 94 εκατ. ευρώ για την Τρ. Πειραιώς στο εννεάμηνο

Δε θα πληρώσει το κουπόνι των Cocos για να ενισχυθεί κεφαλαιακά

Την αποκατάσταση της κερδοφορίας μέσω κινήσεων εξορθολογισμού των λειτουργικών δαπανών και του κόστους κινδύνου, πέτυχε η Τράπεζα Πειραιώς στο γ΄ τρίμηνο του 2018.

Όπως ανακοίνωσε τα καθαρά κέρδη μετόχων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν την υπό εξέταση περίοδο σε 94 εκατ. ευρώ από 24 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο της εφετινής χρονιάς.

Επιπλέον συνεχίστηκε η εξυγίανση του ισολογισμού, ενώ βελτιώθηκαν οι δείκτες ρευστότητας.

Ωστόσο, σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα της κεφαλαιακής ενίσχυσης της τράπεζας με 500 εκατ. ευρώ, βάση των δεσμεύσεών της έναντι του επόπτη της, μετά τη διεξαγωγή των stress tests.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της τράπεζας αποφάσισε να μην πληρώσει το κουπόνι για τα μετατρέψιμα ομόλογα μέσω των οποίων ενισχύθηκε με κρατικά κεφάλαια το 2015, ώστε να ενισχύει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας κατά 36 μονάδες βάσης.

Όπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλός της Χρήστος Μεγάλου στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η απόφαση αυτή δεν έχει καμία επίπτωση στην τράπεζα, βάση της νομοθεσίας, η οποία επιτρέπει τη μη πληρωμή ενός κουπονιού.

Για το 2019 σημείωσε ότι η πληρωμή θα γίνει κανονικά βάση του επιχειρησιακού σχεδιασμού του ομίλου.

Σύμφωνα με γραπτή του δήλωση, «το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε ήταν ένα σημαντικό τρίμηνο για την Τράπεζα Πειραιώς. Επιτύχαμε την επαναφορά της κερδοφορίας του Ομίλου, με 94 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες να προστίθενται κατά το 3ο τρίμηνο 2018. Αυτή η επίδοση επιτεύχθηκε παρά τις αναταράξεις που παρατηρήθηκαν στις ευρωπαϊκές χρηματαγορές τους τελευταίους μήνες».

Ο ίδιος σημείωσε ότι «κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους μειώσαμε τα NPE κατά περίπου 5,2 δισ. ευρώ, επιτυγχάνοντας τους στόχους μας, ενώ ταυτόχρονα βελτιώσαμε το δείκτη κάλυψης NPE στο 49%. Τις τελευταίες εβδομάδες το ΥπΟικ/ΤΧΣ και η Τράπεζα της Ελλάδος παρουσίασαν δύο σχέδια αντιμετώπισης των υψηλών NPE των ελληνικών τραπεζών. Αν και σε πρώιμο στάδιο, και τα δύο πλάνα θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σε μια συστημική λύση στο ζήτημα των NPE».

Αναφερόμενος στην τράπεζα, τόνισε ότι «κατάφερε ουσιαστική πρόοδο στη βελτίωση της ρευστότητας και του χρηματοδοτικού της προφίλ. Οι εισροές καταθέσεων στην Ελλάδα στα τέλη Σεπτεμβρίου 2018 έφτασαν τα 3,6 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, με τη θετική τάση να συνεχίζεται κατά το 4ο τρίμηνο 2018 με περαιτέρω εισροές 0,3 δισ. ευρώ».

Με τον τρόπο αυτό εξήγησε, «εξαλείψαμε τη χρηματοδότηση από τον ELA και ταυτόχρονα ξεκινήσαμε την αντικατάσταση της χρηματοδότησης από διατραπεζικά ρέπος με χρηματοδότηση από τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ, μέσω της χρήσης του αποθέματος καλυμμένων ομολογιών μας, σε συνέχεια της επίτευξης των κριτηρίων επιλεξιμότητας της ΕΚΤ κατά τα τέλη του 3ου τρίμήνου, ενώ μέσω αυτής της διαδικασίας στηρίζονται και τα καθαρά έσοδα τόκων».

Αναφερόμενος στο Πλάνο Κεφαλαιακής Ενίσχυσης του Ομίλου, ανέφερε πως εξελίσσεται θετικά, με το 85% των ενεργειών ενίσχυσης κεφαλαίων να έχουν ολοκληρωθεί.

Όπως επεσήμανε, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET-1) του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 στο 14,2% σε pro-forma βάση, προσαρμοσμένος για τη μείωση του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού από τις πωλήσεις των θυγατρικών στην Αλβανία και τη Βουλγαρία και την πώληση δύο χαρτοφυλακίων NPE που ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο (Amoeba και Arctos).

«Ενισχυμένοι από τις μέχρι σήμερα επιδόσεις μας στη βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού, αισθανόμαστε σιγουριά ότι θα επιτύχουμε τους Επιχειρησιακούς Στόχους μας για μείωση των NPE κατά 14 δισ. ευρώ στα 13 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2021. Εργαζόμαστε για την εφαρμογή του σχεδίου μας, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις και τους επιχειρησιακούς στόχους, ενώ επιταχύνουμε την αποκατάσταση του ισολογισμού μας. Για το οικονομικό έτος 2018, παραμένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη των στόχων μας για τα NPE και στοχεύουμε σε θετική καθαρή κερδοφορία» υπογράμμισε ο κ. Μεγάλου.

Εξέλιξη βασικών μεγεθών

Τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες αποτελούν τις βασικές πηγές εσόδων και αντιπροσώπευαν το 95% των συνολικών εσόδων του Ομίλου κατά το 3ο τρίμηνο 2018.

Τα βασικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 475 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2018, αυξημένα κατά 12% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω της αυξημένης συνεισφοράς των εσόδων τόκων και προμηθειών.

Τα βασικά έσοδα του Ομίλου κατά το 9μηνο 2018 ανήλθαν σε 1.324 εκατ. ευρώ

Τα καθαρά έσοδα τόκων διαμορφώθηκαν στα 346 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2018, σχεδόν σταθερά (-1%) έναντι του 2ου τρίμήνου. Η πίεση εμφανίστηκε με την απομόχλευση και ενισχύθηκε με την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 στις αρχές του 2018 και τα πρότυπα για την επιμέτρηση της έκθεσης σε δάνεια του Σταδίου 3 (1,3 δισ. ευρώ) με αποτέλεσμα τα χαμηλότερα εκτοκιζόμενα υπόλοιπα.

Η αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων συνέχισε να συντελεί στο μετριασμό της πίεσης: τo κόστος νέων προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώθηκε στις 62 μ.β. το 3ο τρίμηνο 2018, από τις 65 μ.β. το 2ο τρίμηνο, ενώ η αποδέσμευση από τον ELA συνέβαλε θετικά στα καθαρά έσοδα τόκων (18 εκατ. ευρώ κόστος το 9μηνο 2018 έναντι 120 εκατ. ευρώ το 9μηνο 2017).

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) διαμορφώθηκε το 3ο 3μηνο 2018 στις 243 μ.β. έναντι 246 μ.β. το 2ο 3μηνο 2018. Κατά το 9μηνο 2018 τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε 1.045 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε NIM 245 μονάδων βάσης.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση στα 130 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2018 και 74% σε τριμηνιαία βάση. Η αύξηση περιλαμβάνει και ποσό 48 εκατ. ευρώ που αφορά έκτακτη προμήθεια λόγω προηγούμενων ποιοτικών επιδόσεων για τις εργασίες γενικών ασφαλίσεων από τη συνεργασία με έναν διεθνή εταίρο.

Η αύξηση οφείλεται επίσης στην αυξημένη συνεισφορά από πιστωτικές κάρτες και εμβάσματα. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου σε επαναλαμβανόμενη βάση ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκαν στις 57 μ.β. το 3ο τρίμηνο 2018 από 53 μ.β. το 2ο τρίμηνο 2018. Κατά το 9μηνο 2018 τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν σε 278 εκατ. ευρώ

Τα λειτουργικά κόστη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 249 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2018, μειωμένα κατά 6% σε τριμηνιαία βάση και σε ετήσια βάση, μείωση η οποία αποδίδεται τόσο στον περιορισμό των εξόδων προσωπικού όσο και των διοικητικών εξόδων.

Το 9μηνο 2018 τα λειτουργικά έξοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση, δηλαδή χωρίς την επίδραση του Προγράμματος Εθελουσίας Αποχώρησης (VES) 2018, μειώθηκαν κατά 6% έναντι του 9μήνου 2017 (745 εκατ. ευρώ έναντι 789 εκατ. ευρώ).

Τα επαναλαμβανόμενα έξοδα προσωπικού το 9μηνο 2018 ήταν μειωμένα κατά 11% σε ετήσια βάση. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας μειώθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση, όμως έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για την επίτευξη μείωσης σε επίπεδο πάνω από 5% για τη χρήση 2018.

Η συνεχής προσπάθεια περικοπής δαπανών σχετίζεται κυρίως με περαιτέρω εξορθολογισμό πόρων, πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης, χαμηλότερα διαφημιστικά έξοδα και τη συνολική αποδοτικότητα. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση, ανήλθε στο 54% κατά το 3ο τρίμηνο 2018 και το 9μηνο 2018.

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 253 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2018, σημειώνοντας αύξηση 29% σε τριμηνιαία βάση κυρίως λόγω της έκτακτης προμήθειας από γενικές ασφαλίσεις.

Σε επαναλαμβανόμενη βάση, διαμορφώθηκαν στα 210 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 7% σε τριμηνιαία βάση, καθώς η μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους υπερέβη την πρόοδο στη μείωση των λειτουργικών εξόδων και την αυξητική συνεισφορά των καθαρών εσόδων από προμήθειες. Στο 9μηνο 2018, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου, ανήλθαν σε 643 εκατ. ευρώ

Οι προβλέψεις δανείων το 3ο τρίμηνο 2018 διαμορφώθηκαν στα 149 εκατ. ευρώ στο ίδιο επίπεδο με το 2ο τρίμηνο 2018, αν εξαιρεθεί η θετική επίπτωση από τις πωλήσεις των 2 χαρτοφυλακίων NPE (Amoeba & Arctos) κατά το 2ο τρίμηνο.

Ο δείκτης προβλέψεων επί των δανείων μετά από προβλέψεις (κόστος κινδύνου) διαμορφώθηκε στις 153 μ.β. για το 3ο 3μηνο 2018 από τις 151 μ.β. το 2ο τρίμηνο 2018 και τις 281 μ.β. το 3ο τρίμηνο 2017. Οι προβλέψεις δανείων του Ομίλου μειώθηκαν στα 461 εκατ. ευρώ το 9μηνο 2018 από 832 εκατ. ευρώ το 9μηνο 2017 (-45% σε ετήσια βάση).

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε 94 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2018 έναντι 24 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2018. Ακόμα και μετά από την αφαίρεση της έκτακτης ποιοτικής προμήθειας, τα καθαρά κέρδη του 3ου τρίμήνου 2018 ανήλθαν σε 46 εκατ. ευρώ, σχεδόν διπλάσια από το 2ο τρίμηνο.

Αντίστοιχα, στην Ελλάδα το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 123 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2018, αυξημένο έναντι των 43 εκατ. ευρώ κατά το 2ο τρίμηνο. Οι διακοπτόμενες δραστηριότητες το 3ο τρίμηνο του 2018 ήταν ζημιογόνες κατά 27 εκατ. ευρώ κυρίως εξαιτίας της αποεπένδυσης από την Piraeus Bank Bulgaria.

Το 9μηνο 2018 το καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους διαμορφώθηκε στα 40 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τη ζημία των 15 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2017.

Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk