Οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν ανέβει ακόμη στο τρένο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Μέχρι σήμερα παραμένουν μάλλον ουραγοί και όχι ηγέτες της ψηφιακής εξέλιξης αφού μόλις το 3% εξ αυτών θεωρούνται «ψηφιακοί ηγέτες», σύμφωνα με την αξιολόγηση Digital Transformation Index (DT Index) της Dell Technologies.
Σύμφωνα με τον Δείκτη Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Dell Technologies, το 35% των επιχειρήσεων είναι ψηφιακοί «ακόλουθοι» αφού σύμφωνα με την έρευνα έχουν υλοποιήσει ελάχιστες ψηφιακές επενδύσεις και τώρα αρχίζουν να σχεδιάζουν για το μέλλον με διστακτικότητα.
Μία στις τέσσερις εταιρείες στην Ελλάδα (το 24%) ανήκει στους «ψηφιακούς εφαρμογείς». Πρόκειται για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ώριμο ψηφιακό σχέδιο, επενδύουν ήδη σε καινοτομίες.
Το 28% χαρακτηρίζονται «ψηφιακοί αξιολογητές», δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες υιοθετούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό προσεκτικά και σταδιακά, σχεδιάζουν και επενδύουν για το μέλλον.
Τέλος, υπάρχει μία κατηγορία εταιρειών, οι λεγόμενοι «ψηφιακοί ουραγοί», στην οποία ανήκει το 10% των ελληνικών επιχειρήσεων, το οποίο δεν έχει ψηφιακό σχεδιασμό, ενώ διαθέτει περιορισμένες πρωτοβουλίες και επενδύσεις σε εφαρμογή.
Ενθαρρυντικό στοιχείο, που επιβεβαιώνει ο δείκτης Digital Transformation Index, είναι ότι οι ελληνικές εταιρείες δεν είναι αδιάφορες για την κοσμογονία που φέρνει μαζί του ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές επιχειρήσεις εντοπίζονται στη μεσαία κατηγορία ή παραμένουν στις τελευταίες δύο ομάδες, πράγμα που σημαίνει ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς, χωρίς καν κάποιον ψηφιακό σχέδιο.

Επενδύσεις στην τριετία

Οι εγχώριες επιχειρήσεις αν και δεν έχουν να επιδείξουν μεγάλη πρόοδο στην ψηφιακή τους ολοκλήρωση, ωστόσο έχουν αντιληφθεί την αναγκαιότητά της και επενδύουν σε αυτή. Σε ποσοστό 42% δηλώνουν ότι εξετάζουν επενδύσεις στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ένα αντίστοιχο ποσοστό εξετάζει επενδύσεις σε εφαρμογές multi-cloud, σε ποσοστό 39% εξετάζουν την προοπτική επένδυσης στις τεχνολογίες IoT και το 36% στην τεχνολογία Flash storage.
Οι ελληνικές εταιρείες, όπως επιβεβαιώνει και η έκθεση της Dell Technologies, δεν αγνοούν το κόστος της ψηφιακής υστέρησης.
Οι επικεφαλής τους πιστεύουν σε ποσοστό 86% ότι η εταιρεία τους θα δυσκολευτεί να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών μέσα στην επόμενη πενταετία, ενώ το 34% φοβούνται ότι θα μείνουν πίσω.

Εμπόδια

Τα πέντε μεγαλύτερα εμπόδια, που φρενάρουν τον δρόμο προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, είναι: η προστασία των προσωπικών δεδομένων και θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, η έλλειψη προϋπολογισμού και πόρων, η έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας ενδοεταιρικά, οι απαιτήσεις συμμόρφωσης ή αλλαγές στην νομοθεσία και η έλλειψη των κατάλληλων τεχνολογιών. Αυτά τα εμπόδια δυσχεραίνουν τις προσπάθειες για ψηφιακό μετασχηματισμό.

Προκλήσεις

Η έρευνα, πάντως, δείχνει ότι οι επιχειρήσεις λαμβάνουν μέτρα για να ξεπεράσουν τα εμπόδια. Για παράδειγμα, το 46% χρησιμοποιεί τις ψηφιακές τεχνολογίες για να επιταχύνει την ανάπτυξη των προϊόντων και των υπηρεσιών, ενώ το 44% εφαρμόζει ασφάλεια και προστασία απορρήτου σε όλες τις συσκευές, εφαρμογές και αλγορίθμους.
Επίσης, το 31% αναπτύσσει με εντατικό τρόπο τις κατάλληλες δεξιότητες και τεχνογνωσία στο εσωτερικό της επιχείρησης, εκπαιδεύοντας το προσωπικό. Οι ελληνικές εταιρείες στρέφονται, εξάλλου, προς τις αναδυόμενες τεχνολογίες και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για να ενδυναμώσουν το μετασχηματισμό τους.