• Αναζήτηση
 • Ξεπέρασαν τους στόχους τα οικονομικά αποτελέσματα της Μυτιληναίος

  Ανοδικά κινήθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Μυτιληναίος το 2017, υπερβαίνοντας τους στόχους που είχαν τεθεί τον Δεκέμβριο του 2016, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η εισηγμένη.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Ανοδικά κινήθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Μυτιληναίος το 2017, υπερβαίνοντας τους στόχους που είχαν τεθεί τον Δεκέμβριο του 2016, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η εισηγμένη.    
  Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ήταν αυξημένος κατά 22,5% στα 1,5 δισ. ευρώ «λόγω της εξαιρετικής επίδοσης του τομέα μεταλλουργίας, των υψηλών αποτελεσμάτων του τομέα των ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, αλλά και της συνεισφοράς του τομέα ολοκληρωμένων έργων και υποδομών», όπως ανακοίνωσε η Μυτιληναίος.
  Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 306 εκατ. ευρώ έναντι 222,4 εκατ. το 2016, σημειώνοντας αύξηση 37,6% που αποδίδεται στα πολύ καλά αποτελέσματα του τομέα μεταλλουργίας.
  Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 154,6 εκατ. ευρώ έναντι 34,2 εκατ. ευρώ το 2016. «Η σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών ανά μετοχή (+270,2%) και το προτεινόμενο μέρισμα αντανακλούν σε σημαντικό βαθμό τα οφέλη από τον εταιρικό μετασχηματισμό που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο και σηματοδότησε τη δημιουργία μιας νέας ενιαίας εταιρικής οντότητας, που επωφελείται από σημαντικές επιχειρηματικές συνέργειες και ενισχυμένη χρηματοοικονομική ευελιξία» σχολιάζει η εταιρεία.
  Συνέπεια της αυξημένης κερδοφορίας και της ισχυροποίησης του ισολογισμού μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό αποτελεί και η έναρξη πληρωμής μερισμάτων προς τους μετόχους σε διατηρήσιμη βάση. Συγκεκριμένα, για τη χρήση του 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,32 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 3,5% με βάση το κλείσιμο της τιμής της μετοχής την 31η Δεκεμβρίου του 2017.  

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Extravagant σκηνικό… Η στάχτη από το πούρο έπεσε ξαφνικά πάνω στο βαρύτιμο χαλί του 18ου αιώνα. Δίπλα ακριβώς στον πίνακα του... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk