• Αναζήτηση
 • Φιλική μέθοδος παραγωγής ενέργειας από φυσικά καύσιμα

  Η έρευνα κατά την τελευταία δεκαετία έχει καταστήσει τις τεχνολογίες ενεργειακής μετατροπής της βιομάζας εξαιρετικά ελκυστικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπό την ομπρέλα του όρου «βιομάζα» μπαίνουν υλικά όπως τα ξύλα, τα υπολείμματα καλλιεργειών (κλαδέματα, ελαιοπυρήνας, άχυρα σιτηρών, στελέχη βαμβακιού κ.λπ.), τα κτηνοτροφικά απόβλητα, τα απορρίμματα βιομηχανιών τροφίμων κ.ά.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Η έρευνα κατά την τελευταία δεκαετία έχει καταστήσει τις τεχνολογίες ενεργειακής μετατροπής της βιομάζας εξαιρετικά ελκυστικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπό την ομπρέλα του όρου «βιομάζα» μπαίνουν υλικά όπως τα ξύλα, τα υπολείμματα καλλιεργειών  (κλαδέματα, ελαιοπυρήνας, άχυρα σιτηρών, στελέχη βαμβακιού κ.λπ.), τα κτηνοτροφικά απόβλητα, τα απορρίμματα βιομηχανιών τροφίμων κ.ά.
  Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, η βιομάζα συνεισφέρει το 14% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας – περίπου 860 TWh (θερμική και ηλεκτρική ενέργεια) χρησιμοποιούνται κυρίως στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική. Ωστόσο, όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, μόνο το 1,3% της παγκόσμιας παραγωγής προέρχεται από βιομάζα, ποσοστό που εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 2,4% ως το 2030. Σε ορισμένες χώρες πάντως, η συμμετοχή της ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα στο ενεργειακό ισοζύγιο είναι ιδιαίτερα υψηλό, όπως στη Φινλανδία, όπου φτάνει το 10,9%.

  Χαμηλό μερίδιο

  Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι το μερίδιο της βιομάζας στη συνολική ηλεκτρική ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι μικρότερο από 2,5%. Στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί τον περασμένο Απρίλιο σε ημερίδα του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) καταδεικνύουν ότι η εγκατεστημένη ισχύς βιομάζας – βιοαερίου στη χώρα μας είναι στα 58,7 MW, εκ των οποίων όμως τα 45 MW αντιστοιχούν σε παραγωγή ενέργειας από αέρια  ΧΥΤΑ και τα υπόλοιπα από «καθαρά» υπολείμματα.Ανάμεσα στα «αγκάθια» που αποτελούν τροχοπέδη για την προώθηση έργων παραγωγής ενέργειας από βιομάζα στη χώρα μας περιλαμβάνεται η έλλειψη συστηματικών καταμετρήσεων του ενεργειακού δυναμικού της διαθέσιμης βιομάζας. Σύμφωνα με την υπεύθυνη Τμήματος Βιομάζας του ΚΑΠΕ κυρία Μυρσίνη Χρήστου, οι εξειδικευμένες μελέτες (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ΚΑΠΕ, επενδυτές κ.ά.) είναι αποσπασματικές και παρατηρούνται τεράστιες αποκλίσεις στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση όμως καταδεικνύουν ότι το δυναμικό της παραγωγής ενέργειας από βιομάζα είναι αρκετά ενθαρρυντικό. Για παράδειγμα, στην περιοχή της Φλώρινας η διαθέσιμη βιομάζα είναι υπερδιπλάσια της απαιτούμενης για τη λειτουργία της νέας μονάδας βιομάζας της ΔΕΗΑΝ.

  Λιγότεροι ρύποι

  Η παραγωγή ενέργειας από καύση βιομάζας θεωρείται περιβαλλοντικά φιλική μέθοδος διότι έχει μηδενικό ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα, καθώς οι ποσότητες του ρύπου που απελευθερώνονται κατά τη διαδικασία παραγωγής δεσμεύονται από τα φυτά που καλλιεργούνται για τη δημιουργία της βιομάζας. Σημαντικά περιορισμένες (σε σύγκριση με τον λιγνίτη) είναι και οι εκπομπές άλλων ρύπων.
  Εκτός από το περιβαλλοντικό κέρδος, η λειτουργία της μονάδας που θα κατασκευαστεί στο Αμύνταιο θα έχει και κοινωνικό όφελος. Βάσει του σχεδιασμού της ΔΕΗ, θα δημιουργηθούν 210 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και θα επιτευχθεί συνέχιση της τηλεθέρμανσης. Παράλληλα, θα εξασφαλιστεί ένα επιπλέον εισόδημα για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς εκτιμάται ότι η ΔΕΗ θα αγοράζει τη βιομάζα σε τιμή περίπου 50-70 ευρώ ανά τόνο.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Extravagant σκηνικό… Η στάχτη από το πούρο έπεσε ξαφνικά πάνω στο βαρύτιμο χαλί του 18ου αιώνα. Δίπλα ακριβώς στον πίνακα του... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk