• Αναζήτηση
 • ΕΕΠΑΟ: Δίνουµε µάχη για την καλύτερη φροντίδα των παιδιών με καρκίνο

  Με την ευκαιρία της Παγκόσµιας Ηµέρας Παιδικού Καρκίνου (15 Φεβρουαρίου) το Διοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιµατολογίας - Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ) τονίζει την ανάγκη µίας ευρύτερης και άρτιας ενηµέρωσης του κοινού σχετικά µε τη σπάνια αλλά και σοβαρή αυτή νόσο.

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Με την ευκαιρία της Παγκόσµιας Ηµέρας Παιδικού Καρκίνου (15 Φεβρουαρίου) το Διοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιµατολογίας – Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ) τονίζει την ανάγκη µίας ευρύτερης και άρτιας ενηµέρωσης του κοινού σχετικά µε τη σπάνια αλλά και σοβαρή αυτή νόσο.

  Σύμφωνα με την ΕΕΠΑΟ, «στόχος οποιασδήποτε σχετικής εκστρατείας θα πρέπει να είναι οι συντονισµένες προσπάθειες για αύξηση των ποσοστών ίασης παιδιών και εφήβων µε καρκίνο αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στα νοσηλευόµενα παιδιά και την οµαλή και πλήρη επανένταξη τους µετά τη θεραπεία».

  Η συνεχής και αξιοσηµείωτη πρόοδος, που επιτυγχάνεται στην αντιµετώπιση του παιδιού µε καρκίνο είναι ευδιάκριτη και εντυπωσιακή. Σήµερα 4 στα 5 παιδιά επιτυγχάνουν πλήρη ίαση. Νέες επιστηµονικές ανακαλύψεις, νέες θεραπευτικές δυνατότητες, µε την εφαρµογή και διεθνών συνεργατικών πρωτοκόλλων προστίθενται στις ήδη καθιερωµένες δίνοντας νέα εφόδια στους θεράποντες και συνεπώς κουράγιο και βάσιµες ελπίδες στα παιδιά και τις οικογένειές τους.

  Η έγκαιρη ή και πρώιµη διάγνωση αλλά και θεραπεία είναι πλέον αδύνατη χωρίς τη συµβολή της γενετικής και της µοριακής βιολογίας. Η ιατρική έρευνα οδηγεί πλέον και σε εξατοµίκευση των θεραπειών, σε µια προσπάθεια αύξησης της αποτελεσµατικότητας και µείωσης των άµεσων και απώτερων επιπλοκών. Ιδιαίτερα για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας, η ευαισθησία απέναντι στους µικρούς ασθενείς είναι αυξηµένη.

  «Στόχος όλων θα πρέπει να είναι οι µικροί ασθενείς µας να λαµβάνουν την καλύτερη δυνατή και διαθέσιµη από πλευράς επιστήµης θεραπεία και ταυτόχρονα να εξασφαλίζουµε τη βέλτιστη δυνατή ποιότητα ζωής. Όλοι οι επιστήµονες του χώρου µας, κάθε κλάδου, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη αντιµετώπιση των µικρών ασθενών µας. Δίπλα µας βρίσκονται καθηµερινά σύλλογοι – φορείς και εθελοντές δρώντας ως πολύτιµοι αρωγοί, καλύπτοντας αρκετές φορές τις αδυναµίες της πολιτείας ειδικά µέσα στο τρέχον δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον. Με τη ενεργό συµµετοχή µας σε διεθνή συνεργατικά πρωτόκολλα θεραπείας, προσπαθούµε να εφαρµόζουµε άµεσα κάθε νέο επίτευγµα στους µικρούς ασθενείς µας, ώστε να επωφελούνται ισότιµα µε όλα τα παιδιά που συµµετέχουν παγκοσµίως στις ίδιες µελέτες», υπογραμμίζει το ΔΣ της ΕΕΠΑΟ.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι νεότερες εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο θα παρουσιαστούν διεξοδικά στο προσεχές συνέδριο της ΕΕΠΑΟ στην Αθήνα τον Μάιο, και µε τη συµµετοχή διαπρεπών επιστηµόνων, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

  Η ΕΕΠΑΟ, παράλληλα, κάνει έκκληση στην Πολιτεία να συνδράµει άµεσα και αποτελεσµατικά ώστε να επιτευχθούν περαιτέρω βελτιώσεις και ειδικότερα σε γραφειοκρατικά και διοικητικά θέµατα που ίσως είναι ευκολότερα επιλύσιµα.

  «Χαιρετίζουµε κάθε προσπάθεια για βελτίωση της φροντίδας του παιδιού µε καρκίνο. Καθένας µας µπορεί να γίνει εθελοντής αιµοδότης ή εθελοντής δότης µυελού των οστών. Καθένας µας µπορεί να στηρίξει τους συλλόγους και φορείς υποστήριξης των παιδιών και των οικογενειών τους και να προσφέρει λίγο από το χρόνο του. Εµείς, τα µέλη της Εταιρείας µας, ως επιστήµονες και θεράποντες, θα συνεχίσουµε να δίνουµε τη µάχη µας καθηµερινά µαζί µε όλους εσάς για την καλύτερη φροντίδα αλλά και ποιότητα ζωής των µικρών µας ασθενών», καταλήγει η ανακοίνωση της επιστημονικής εταιρείας.

  Κοινωνία