Ευρωβουλή: Εγκρίθηκε ψήφισμα για το μέλλον της συνοχής της ΕΕ μετά το 2020

Ο επαρκής προϋπολογισμός, οι συνέργειες μεταξύ των διαφόρων κονδυλίων και η απλούστευση των διαδικασιών μπορούν να βελτιώσουν την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020. Η υφιστάμενη πολιτική συνοχής έχει μετριάσει τις επιπτώσεις της πρόσφατης οικονομικής κρίσης και των μέτρων λιτότητας. Παρόλα αυτά οι περιφερειακές και οι κοινωνικές ανισότητες παραμένουν. Αυτό υπογράμμισαν με ψήφισμά τους οι ευρωβουλευτές την Τρίτη.

Ο επαρκής προϋπολογισμός, οι συνέργειες μεταξύ των διαφόρων κονδυλίων και η απλούστευση των διαδικασιών μπορούν να βελτιώσουν την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020.

Η υφιστάμενη πολιτική συνοχής έχει μετριάσει τις επιπτώσεις της πρόσφατης οικονομικής κρίσης και των μέτρων λιτότητας. Παρόλα αυτά οι περιφερειακές και οι κοινωνικές ανισότητες παραμένουν. Αυτό υπογράμμισαν με ψήφισμά τους οι ευρωβουλευτές την Τρίτη.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 350 ψήφους υπέρ, 149 κατά και 171 αποχές.

Ζήτησαν την ενίσχυση των δράσεων της πολιτικής συνοχής μετά το 2020 για τη μείωση αυτών των ανισοτήτων και την πρόληψη δημιουργίας νέων ανισοτήτων σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Το ψήφισμα περιλαμβάνει βασικές προτάσεις για τη βελτίωση της πολιτικής συνοχής μετά το 2020:

  • επαρκής προϋπολογισμός
  • περισσότερες συνέργειες μεταξύ των διαφόρων ταμείων
  • το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων «πρέπει να μην υπονομεύει τη στρατηγική συνεκτικότητα, την εδαφική συγκέντρωση και τη μακροπρόθεσμη προοπτική του προγραμματισμού για την πολιτική συνοχής, δεν πρέπει να αντικαταστήσει ή να παραγκωνίσει τις επιχορηγήσεις, και δεν πρέπει να επιδιώξει την αντικατάσταση ή την μείωση του προϋπολογισμού των διαρθρωτικών ταμείων»
  • απλοποίηση του συνολικού συστήματος διαχείρισης σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης
  • εναρμόνιση μεταξύ της πολιτικής συνοχής και της πολιτικής ανταγωνισμού, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις
  • οι επιχορηγήσεις θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν τη βάση της χρηματοδότησης της πολιτικής για τη συνοχή, ενώ η χρήση δανείων, ιδίων κεφαλαίων ή εγγυήσεων «πρέπει να πραγματοποιείται με προσοχή και βάσει κατάλληλης εκ των προτέρων αξιολόγησης»

Η εισηγήτρια Κέρστιν Βέστφαλ των γερμανών Σοσιαλιστών δήλωσε τα εξής: «Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία δημιουργούν θέσεις εργασίας και βοηθούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η κλιματική αλλαγή. Αποτελούν κινητήρια δύναμη ανάπτυξης. Το Κοινοβούλιο στέλνει σήμερα ένα σαφές μήνυμα σχετικά με το πόσο σημαντική είναι η διατήρηση της πολιτικής συνοχής. Θέλουμε μια σύγχρονη, μη γραφειοκρατική πολιτική συνοχής, η οποία να παρέχει χρηματοδότηση όπου αυτό είναι απαραίτητο, σε όλες τις περιφέρειες».

Ενίσχυση της προβολής των αποτελεσμάτων των διαρθρωτικών ταμείων

Με χωριστό ψήφισμα που υιοθέτησαν οι ευρωβουλευτές (469 ψήφους υπέρ, 51 κατά και 13 αποχές) πρότειναν τρόπους για την αύξηση της προβολής της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής, καθώς μία από τις πιο πρόσφατες έρευνες του Ευρωβαρόμετρου αποκάλυψε ότι μόνο το ένα τρίτο των πολιτών της ΕΕ γνωρίζουν τον θετικό αντίκτυπο που έχουν οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στις περιοχές όπου ζουν.

Σημείωσαν επίσης «την αύξηση του ευρωσκεπτικισμού και της αντιευρωπαϊκής, λαϊκίστικης προπαγάνδας που διαστρεβλώνει τις πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές της Ένωσης».

Η βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες μέσω της δημιουργίας μιας στρατηγικής επικοινωνίας για τα ψηφιακά μέσα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η προβολή των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η πολιτική συνοχής στην πραγματική οικονομία (όπως η προώθηση της καινοτομίας και η δημιουργία θέσεων εργασίας) θα μπορούσαν να ενισχύσουν την προβολή της πολιτικής συνοχής.

Ο εισηγητής, Ντάνιελ Μπούντα -από το ΕΛΚ της Ρουμανίας-, δήλωσε τα εξής: «Οι μέθοδοι επικοινωνίας που έχουν χρησιμοποιηθεί έως τώρα για τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών επενδύσεων δεν ήταν οι πλέον αποτελεσματικές, ενώ διαφέρουν επίσης σημαντικά από χώρα σε χώρα. Απαιτείται λοιπόν καλύτερος συντονισμός μεταξύ των δημόσιων αρχών, των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών για την βελτίωση της επικοινωνίας των στόχων της ΕΕ και την αύξηση του ενδιαφέροντος των πολιτών για τα ευρωπαϊκά έργα.»

Κόσμος
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk