Το έργο που έχει γίνει τις πρώτες 100 ημέρες της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ στο τομέα αρμοδιότητας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής.
Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται στοιχεία για «Αναδιοργάνωση Περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας, πιλοτικό επανασχεδιασμό του θεσμού του «Αστυνομικού της Γειτονιάς», Κινητές Αστυνομικές Μονάδες, καθιέρωση της «Ώρας του Πολίτη», των φορέων και των κοινωνικών εταίρων στην Ελληνική Αστυνομία, ίδρυση Πανεπιστημιακού Τμήματος Εγκληματολογίας και Αντεγκληματικής Πολιτικής, Γραφείο Αυθαιρεσίας, εγκατάσταση και πιλοτική λειτουργία αυτόματων πυλών ελέγχου διαβατηρίων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών σε συνεργασία με την εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών A.E.», γραφεία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας των Αστυνομικών Υπηρεσιών της χώρας κ.α..»

Τι έχει γίνει στην Ελληνική Αστυνομία

Για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών τονίζεται ότι γίνεται αξιολογική εκτίμηση των προτάσεων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων ώστε να οριστικοποιηθούν οι οργανωτικές μεταβολές που θα επέλθουν.
Σχετικά με τον «Αστυνομικό της Γειτονιάς» σημειώνεται ότι «σχεδιάζεται η επέκταση του θεσμού και σε άλλες πόλεις –γειτονιές της χώρας, αφού πρώτα υποβληθούν προτάσεις από τις περιφερειακές μας υπηρεσίες».

Επιπλέον επισημαίνεται ότι με πρωτοβουλία του υπουργείου συγκροτήθηκαν Ειδικές Επιτροπές, από καθηγητές πανεπιστημίων και εκπροσώπους φορέων, για την εξέταση και τη διαχείριση συγκεκριμένων ζητημάτων, τα οποία αφορούν στην αναβάθμιση του ρόλου και της αποτελεσματικότητας της Ελληνικής Αστυνομίας και στην εκπλήρωση της αποστολής της.
Επιπροσθέτως γίνεται λόγος για την Ίδρυση Δικαστικής Αστυνομίας και ειδικότερα ότι αναμένονται οι εισηγήσεις από τις τρεις Νομικές Σχολές (Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κομοτηνής) και από ειδικούς επιστήμονες, σχετικά με την αναγκαιότητα Ίδρυσης Δικαστικής Αστυνομίας (ν. 2145/93) και επίσης έγινε δεκτή πρόταση προς το Πάντειο Πανεπιστήμιο για Ίδρυση Πανεπιστημιακού Τμήματος Εγκληματολογίας και Αντεγκληματικής Πολιτικής.
Ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιοποίησης του Αρχείου της Ελληνικής Αστυνομίας και ήδη καθηγητής / αντιπρύτανης, κατόπιν πρόσκλησής του αναπληρωτή υπουργού Γ. Πανούση, έχει καταθέσει σχετική εισήγηση.
Στο έργο των 100 ημερών αναφέρεται και η προώθηση αλλαγής του θεσμικού πλαισίου, που αφορά στην αστυνόμευση σε σχέση με την κακοποίηση των ζώων, η τροποποίηση της υπ’ αριθ.600/2/143-δ΄ από 23-07-2011 Υπουργικής Απόφασης «Προσόντα και τρόπος επιλογής ιπτάμενου προσωπικού της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας» και η αναβάθμιση και ουσιαστικός εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης στην Ελληνική Αστυνομία.
Επίσης γίνεται γνωστή η συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας στο ερευνητικό έργο Fast-Pass, για τη δημιουργία αυτόματης θύρας ελέγχου εισόδου στα συνοριακά σημεία ελέγχου (Automated Border Control) και η προετοιμασία και υλοποίηση πιλοτικού από Απρίλιο έως Οκτώβριο 2016 στο Λιμένα Μυκόνου.
Επιπλέον έχει γίνει πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος «Ευφυών Συνόρων» (Smart Borders) από τις 17 Απριλίου ξεκίνησε το πιλοτικό στους Κήπους Έβρου. Καθημερινά δίνονται αναφορές προόδου. «Στόχος του πιλοτικού είναι η επαλήθευση της αναγκαιότητας κατάρτισης των προτεινόμενων Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναβάθμιση της ασφάλειας κατά τη διάρκεια των διαβατηριακών ελέγχων» σημειώνεται ενώ από τις 4 Μαΐου αναμένεται η έναρξη του πιλοτικού στο λιμάνι του Πειραιά.
Ακόμη αναφέρεται η εγκατάσταση και πιλοτική λειτουργία αυτόματων πυλών ελέγχου διαβατηρίων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών σε συνεργασία με την εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών A.E.».

Σχετικά με την έκδοση Ελληνικών Διαβατηρίων και εκτύπωση λοιπών εγγράφων ασφαλείας σημειώνεται ότι κατά το χρονικό διάστημα, 26/01/2015 έως 29/04/2015, εισήλθαν στην Διεύθυνσή Διαβατηρίων 66.698 αιτήματα πολιτών για έκδοση διαβατηρίων και εντός του αυτού διαστήματος εκτυπώθηκαν 64.300 ελληνικά διαβατήρια.
Επίσης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα εκτυπώθηκαν: 154.006 άδειες ικανότητας οδήγησης, 1053 υπηρεσιακά δελτία ταυτότητας,330 Ταξιδιωτικά Έγγραφα (T.D.V.) αρμοδιότητας Διεύθυνσης Αλλοδαπών, 731 Ταξιδιωτικά Έγγραφα (T.D.V.) αρμοδιότητας Υπηρεσίας Ασύλου, 2306 Άδειες Διαμονής Ομογενών (Αλβανίας-Τουρκίας), 1349 Άδειες Διαμονής Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας.
Για τα Γραφεία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας των Αστυνομικών Υπηρεσιών της χώρας αναφέρεται ότι γίνεται ομαδοποίηση –επικαιροποίηση του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτά, με συγκέντρωση επιμέρους χρήσιμων στοιχείων (π.χ. εκπαιδεύσεις προσωπικού, ισχύοντα τηλέφωνα, αριθμός υπηρετούντων κλπ) και παράλληλα θα γίνει επικαιροποίηση της ιστοσελίδας της Ελληνικής Αστυνομίας με μετάφρασή της και στην αγγλική γλώσσα για ευκολότερη προσβασιμότητα των ενδιαφερομένων.
Επίσης γίνεται επιχείρηση για την ενίσχυση των Διευθύνσεων Αστυνομίας : Σάμου, Λέσβου, Χίου, Α΄ και Β΄ Δωδεκανήσου με 70 άτομα αστυνομικό προσωπικό, «προκειμένου να συνεχιστούν οι αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών (χρονική περίοδος από 01-04-2015 έως 30-06-2015)» και εξέταση για την εξασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης για ενίσχυση άνω των 70 αστυνομικών, λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στο Βόρειο Αιγαίο.
Τι έχει γίνει στο Πυροσβεστικό Σώμα

Στον απολογισμό αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι συστάθηκε επιτροπή για την τροποποίηση -επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων σε εμπρηστές δασών και δασικών εκτάσεων και έχει υποβάλλει την τελική εισήγηση της ενώ επίκειται η νομική επεξεργασία του θέματος προς την τελική έκδοση Κ.Υ.Α. που θα ρυθμίζει όλα τα σχετικά ζητήματα.
Επίσης έχει ξεκινήσει η διαδικασία κάλυψης των κενών θέσεων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για τον καθορισμό και πρόσληψη των Συμβασιούχων πυροσβεστών που θα προσληφθούν με πεντάμηνη σύμβαση από 1-6-2015.
Επιπλέον «ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την επέκταση της συμφωνίας έτους 2012 μεταξύ Π. Σ. – NSPA για τη συντήρηση των πέντε ιδιόκτητων ελικοπτέρων του Π.Σ., το έτος 2015 καθώς και για τη μίσθωση ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης την αντιπυρική περίοδο έτους 2015».