Λογαριασμοί μισθοδοσίας με ελκυστικά επιτόκια

Στην κορυφή των αποδόσεων μεταξύ των καταθέσεων πρώτης ζήτησης παραμένουν οι λογαριασμοί μισθοδοσίας, παρά τις προς τα κάτω αναπροσαρμογές που έχουν εφαρμοστεί την τελευταία διετία.

Στην κορυφή των αποδόσεων μεταξύ των καταθέσεων πρώτης ζήτησης παραμένουν οι λογαριασμοί μισθοδοσίας, παρά τις προς τα κάτω αναπροσαρμογές που έχουν εφαρμοστεί την τελευταία διετία. Ο λόγος γίνεται για ειδικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη λήψη μισθού ή σύνταξης. Τα επιτόκιά τους μπορεί να φτάνουν ακόμη και το 1,8% από το πρώτο ευρώ, «παίζοντας» σε επίπεδα ανταγωνιστικά ακόμη και των προθεσμιακών καταθέσεων.
Διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: σε αυτά που απευθύνονται σε όσους πληρώνονται από δημόσιους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών ταμείων, και σε εκείνα που προσφέρονται στους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Η βασική διαφορά είναι ότι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και οι συνταξιούχοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν όποια τράπεζα επιθυμούν, σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα, όπου οι υπάλληλοι αναγκαστικά ανοίγουν λογαριασμό στο πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο εργοδότης τους.
Δεδομένης της ευχέρειας επιλογής όσων πληρώνονται από το κράτος, ο ανταγωνισμός είναι μεγαλύτερος, γεγονός που αυξάνει τη διαπραγματευτική ισχύ των καταθετών. Για τον λόγο αυτόν τα επιτόκια που τους προσφέρονται είναι και υψηλότερα.
Σημειώνεται πως με νομοθεσία του 2013 έχει καταστεί υποχρεωτική η καταβολή μισθών μέσω τραπέζης για όλες τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, η σχετική διάταξη δεν έχει ενεργοποιηθεί, καθώς δεν εκδόθηκε ποτέ έκτοτε η υπουργική απόφαση. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, είναι στις προθέσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτή την περίπτωση θα αυξηθεί η ζήτηση για τα προϊόντα που απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα, επιδρώντας αυξητικά στις αποδόσεις τους.
Η σωστή επιλογή


Πριν από την τελική επιλογή είναι πολύ σημαντικό ο καταθέτης να κάνει μια μικρή έρευνα αγοράς για να καταλήξει στο πρόγραμμα που του ταιριάζει περισσότερο. Οπως επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη, το επιτόκιο ενδεχομένως να είναι δευτερεύον, δεδομένων και των λοιπών προνομίων.
Για παράδειγμα, μπορεί να προσφέρονται οι ακόλουθες διευκολύνσεις: υπηρεσία υπερανάληψης, δανειακά προϊόντα και πιστωτικές κάρτες με καλύτερους όρους, άλλες υπηρεσίες, όπως τραπεζικές θυρίδες με έκπτωση στα έξοδα που επιβάλλονται, καθώς και πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω εναλλακτικών δικτύων, ακόμη και χωρίς κανένα κόστος.
Το κριτήριο


Αν λοιπόν κάποιος δεν σκοπεύει να διατηρεί στον λογαριασμό του ένα συγκεκριμένο υπόλοιπο κάθε μήνα, π.χ. διότι δαπανά το σύνολο των εισοδημάτων του ή αν θέλει να χρησιμοποιήσει μία από τις άλλες υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρονται, τότε το επιτόκιο του προϊόντος δεν παίζει κανέναν ρόλο. Αντιθέτως, αν ο μόνος λόγος που επιλέγεται ένας λογαριασμός είναι οι τόκοι της κατάθεσης, τότε το επιτόκιο αποτελεί το βασικό κριτήριο επιλογής.
Το κύριο χαρακτηριστικό τής υπό εξέταση κατηγορίας αποταμιευτικών προγραμμάτων είναι ότι το υψηλό επιτόκιο στην πλειονότητα των λογαριασμών ισχύει για μικρά υπόλοιπα. Συγκεκριμένα, ισχύουν υψηλότερες αποδόσεις για μικρότερα ποσά. Για τον λόγο αυτόν οι καταθέτες πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στο είδος του επιτοκίου, που μπορεί να είναι είτε κλιμακωτό είτε κλιμακούμενο. Η διαφορά μεταξύ των δύο είναι σημαντική και επηρεάζει καθοριστικά τους εισπραχθέντες τόκους.
Αναλυτικότερα, όταν το επιτόκιο είναι κλιμακωτό, εφαρμόζεται ξεχωριστά σε κάθε κλίμακα ποσού, σε αντίθεση με το κλιμακούμενο, που εφαρμόζεται σε ολόκληρο το ποσό, με βάση το μέσο υπόλοιπο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που κάποιος διατηρεί καταθέσεις υψηλότερες από την πρώτη κλίμακα, που συνήθως έχει και το υψηλότερο επιτόκιο, δεν συμφέρει το κλιμακούμενο. Από την άλλη, αν είναι βέβαιος ότι το μέσο υπόλοιπο δεν θα ξεπεράσει το ανώτερο ποσό της πρώτης κλίμακας, τότε θα πρέπει να αναζητηθεί η καλύτερη δυνατή απόδοση μεταξύ όλων των προϊόντων, ανεξάρτητα από το είδος του επιτοκίου.
Για παράδειγμα, έστω η εξής υποθετική κλίμακα: επιτόκιο 2% για τις πρώτες 5.000 ευρώ και επιτόκιο 0,5% για ποσά άνω των 5.000 ευρώ. Αν κάποιος έχει καταθέσεις ως 5.000 ευρώ, είναι αδιάφορος για το είδος του επιτοκίου διότι θα λάβει σε κάθε περίπτωση το επιτόκιο της πρώτης κλίμακας. Αν όμως το μέσο υπόλοιπό του είναι μεγαλύτερο, τότε το είδος του επιτοκίου παίζει καθοριστικό ρόλο για την τελική απόφαση.
Στην προαναφερθείσα υποθετική κλίμα, με υπόλοιπο κατάθεσης 10.000 ευρώ και κλιμακωτό επιτόκιο, οι πρώτες 5.000 ευρώ θα τοκιστούν με 2% και οι υπόλοιπες 5.000 ευρώ με 0,5%. Αν όμως το επιτόκιο είναι κλιμακούμενο, τότε εφαρμόζεται σε ολόκληρο το ποσό, δηλαδή ισχύει το 0,5% για το σύνολο των 10.000 ευρώ. Αρα πέφτει σημαντικά η τελική απόδοση.

ΔΙΕΞΟΔΟΣ
Ανακυκλούμενη πίστωση με χαμηλότοκα δάνεια

Διέξοδο σε όσους δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό μέσω της καταναλωτικής πίστης μπορεί να προσφέρει η υπηρεσία υπερανάληψης των λογαριασμών μισθοδοσίας. Πρόκειται για μια φθηνή εναλλακτική σε σύγκριση με την ανάληψη μετρητών από πιστωτική κάρτα, η οποία τα χρόνια της κρίσης έχει προσφέρει λύσεις σε μισθωτούς και συνταξιούχους. Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι το 2014 ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των υπολοίπων της κατηγορίας ήταν θετικός, διαμορφούμενος σε 2,2%.
Οι τράπεζες είναι διατεθειμένες να «εκτεθούν» σε όσους εισπράττουν κάθε μήνα τον μισθό ή τη σύνταξή τους μέσω ενός καταθετικού τους προϊόντος. Στο πλαίσιο αυτό είναι σε θέση να προσφέρουν υπό τη μορφή ανοιχτής πίστωσης με ελκυστικό επιτόκιο ένα μικροδάνειο, το ύψος του οποίου συνήθως δεν ξεπερνά τις αποδοχές ενός ή δύο μηνών.
Συνήθως το όριο της υπερανάληψης δεν υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ, ωστόσο κατόπιν αξιολόγησης του καταθέτη μπορεί να ανέλθει σε υψηλότερα επίπεδα.
Ο λογαριασμός λειτουργεί ως ανακυκλούμενη πίστωση. Στην περίπτωση δηλαδή που ο πελάτης εκταμιεύσει τον μισθό του και ένα επιπλέον ποσό, τότε το υπόλοιπο του λογαριασμού γίνεται αρνητικό και ξαναγίνεται θετικό ή μηδενίζεται ύστερα από ανάλογη κατάθεση του πελάτη ή μετά την «είσοδο» του μισθού.
Στην περίπτωση που το υπόλοιπο είναι μηδενικό, ο κάτοχός του μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκταμιεύσει ως το όριο που του έχει ορίσει η τράπεζα. Για το διάστημα που ο λογαριασμός είναι χρεωστικός, δηλαδή το υπόλοιπο είναι αρνητικό, ο πελάτης καλείται να πληρώσει και τους αντίστοιχους τόκους.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk