• Αναζήτηση

Procter & Gamble: Πρόστιμο 5,3 εκατ. ευρώ από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Με 5,3 εκατ. ευρώ τιμωρήθηκε η πολυεθνική εταιρεία Procter & Gamble από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για παράβαση των όρων ανταγωνισμού για περίπου μία δεκαετία.

Με 5,3 εκατ. ευρώ τιμωρήθηκε η πολυεθνική εταιρεία Procter & Gamble από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για παράβαση των όρων ανταγωνισμού για περίπου μία δεκαετία. Όπως ανακοίνωσε η ανεξάρτητη διοικητική αρχή η καταδικαστική απόφαση είναι αποτέλεσμα αυτεπάγγελτης έρευνας για τη διερεύνηση παραβάσεων των κανόνων του ανταγωνισμού στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας της με λιανεμπορικές επιχειρήσεις για τα προϊόντα παιδικής πάνας.
Ειδικότερα η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού με κατά πλειοψηφία απόφαση της έκρινε ότι η εταιρία Procter & Gampble παραβίασε τα άρθρα 2 του ν. 3959/2011 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την παροχή καταχρηστικών εκπτώσεων στόχου και τελών πρόσβασης έναντι υπέρμετρης δέσμευσης στο ράφι, κατά κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης την οποία έχει στη σχετική αγορά, καθώς και τα άρθρα 1 του ν. 3959/2011 και 101 Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαικής Ενωσης «περί απαγορευμένων συμφωνιών, με την παροχή τελών πρόσβασης έναντι υπέρμετρης δέσμευσης στο ράφι».
Η εταιρεία είχε υιοθετήσει και υλοποιούσε, κατά την περίοδο από το 2003 ως και το 2011, καταχρηστικές εμπορικές πρακτικές που απέβλεπαν στη διατήρηση ή και την ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά προϊόντων παιδικής πάνας, με τον αποκλεισμό και περιορισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης των ανταγωνιστών της.
Σύμφωνα πάντα με την απόφαση, οι εν λόγω πρακτικές περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, καταχρηστικές εκπτώσεις στόχου, καθώς και εκπτώσεις έναντι υπέρμετρης δέσμευσης του διαθέσιμου χώρου στο ράφι, στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας της με μεγάλες λιανεμπορικές επιχειρήσεις για τα προϊόντα παιδικής πάνας. Στην εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο 5.312.700 ευρώ.
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk