Πώς είδε η αγορά τα stress tests των ελληνικών τραπεζών

Συγκρατημένα, υποδέχτηκε η αγορά τα αποτελέσματα των stress tests για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς διαχειριστές διεθνών κεφαλαίων και αναλυτές επενδυτικών τραπεζών έχουν την προσοχή τους στραμμένη στα επόμενα «ανοιχτά μέτωπα» για τον κλάδο και την ελληνική οικονομία και κύρια στον πολιτικό κίνδυνο.

Συγκρατημένα, υποδέχτηκε η αγορά τα αποτελέσματα των stress tests για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς διαχειριστές διεθνών κεφαλαίων και αναλυτές επενδυτικών τραπεζών έχουν την προσοχή τους στραμμένη στα επόμενα «ανοιχτά μέτωπα» για τον κλάδο και την ελληνική οικονομία και κύρια στον πολιτικό κίνδυνο.

Το γεγονός πάντως πως πρακτικά οι κεφαλαιακές ανάγκες εμφανίζονται σε αυτή την φάση σχεδόν μηδενικές, απομακρύνει το ενδεχόμενο βεβιασμένων κινήσεων. Ωστόσο, ο «μεγάλος» όπως αποκαλείται πολιτικός κίνδυνος, αποτελεί τροχοπέδη για οποιεσδήποτε αξιόπιστες οικονομικές προβλέψεις, δεδομένου ότι η πολιτική σταθερότητα αποτελεί προϋπόθεση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και του τραπεζικού κλάδου.

Παράλληλα, σενάρια αναδιαρθρώσεων και αυξήσεων κεφαλαίων με όρους που δεν μπορούν σήμερα να οριστικοποιηθούν πλήρως επηρεάζουν την στάση των ξένων επενδυτών, καθορίζοντας και τις ροές κεφαλαίων προς την χώρα.

Οι αναλυτές Rahul Shah και Raj Madha της Deutsche Bank, σημείωναν πάντως πως ένα εμπόδιο ξεπεράστηκε μετά τα stress tests της ΕΚΤ τα οποία θεωρεί πως ήταν μια αξιόπιστη άσκηση, καθώς η μέση «διάβρωση» κεφαλαίων ήταν 6,1%, για τις ελληνικές τράπεζες έναντι 4,1% κατά μέσο όρο στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Η επίπτωση από την μεταχείριση του αναβαλλόμενου φόρου δεν συμπεριλήφθηκε στο τεστ αντοχής, οπότε αποτελεί περαιτέρω κεφαλαιακό «μαξιλάρι» για τις ελληνικές τράπεζες. Τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου που αναμένεται να ανακοινωθούν στις αρχές Νοεμβρίου, πιθανώς να αναδείξουν μία διαφοροποίηση μεταξύ των ανακοινωθέντων μη εξυπηρετούμενων δανείων και αυτών που κατεγράφησαν στα στρες τεστ.

Ωστόσο, οι ίδιοι προειδοποιούν για το «μεγάλο πολιτικό κίνδυνο» ο οποίος αυξάνει και την μεταβλητότητα. Η πρόσφατη άνοδος στις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων υποδηλώνει ότι οι επενδυτές παραμένουν ανήσυχοι για τα ισχνά οικονομικά της Ελλάδας και το πόσο εύθραυστη είναι η κυβερνητική πλειοψηφία. Οι προεδρικές εκλογές το Φεβρουάριο είναι βασικό εμπόδιο: 180 βουλευτές θα πρέπει να εγκρίνουν έναν υποψήφιο, αλλά η τρέχουσα πλειοψηφία της κυβέρνησης είναι πολύ μικρότερη.

Η έλλειψη συναίνεσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενικές εκλογές, κάτι που με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή κυβέρνησης, αναφέρει η Deutsche Bank. Οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών παραμένουν, υποστηρίζει, ένα μακροοικονομικό «παιχνίδι».

Η επιβεβαίωση της ανάκαμψης θα βοηθήσει τα κόστη χρηματοδότησης να συγκλίνουν περισσότερο προς τα επίπεδα που επικρατούν στην ευρωζώνη, θα οδηγήσει σε μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και θα στηρίξει την αύξηση στους τζίρους των τραπεζών. Επίσης, θα βοηθούσε να μειωθεί και το πολιτικό ρίσκο για τη χώρα. Πάντως η Deutsche Bank, διατηρεί σε αυτή την φάση θετική στάση για τις ελληνικές τράπεζες έχοντας ως τοπ επιλογή την Εθνική με τιμή στόχο τα 4 ευρώ για την μετοχή. Παράλληλα συστήνει αγορά και για τις μετοχές των Alpha Bank, Πειραιώς και Eurobank με τιμές στόχους τα 0,9 ευρώ, τα 2,4 ευρώ και τα 0,6 ευρώ αντίστοιχα.


Μικρή έκπληξη αποτέλεσαν τα αποτελέσματα για τις ελληνικές τράπεζες, εκτιμά η Credit Suisse, σημειώνοντας πως ο έλεγχος ποιότητας ενεργητικού (AQR) και το stress test δεν απαιτούν από αυτές να αντλήσουν επιπλέον κεφάλαια. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον συνυπολογισμό του κεφαλαιακού οφέλους από τα σχέδια αναδιάρθρωσης που είχαν εγκριθεί το καλοκαίρι από την DG Comp. Χωρίς τα σχέδια αναδιάρθρωσης όλες οι τράπεζες, εκτός της Alpha Bank, εμφάνιζαν κενό στο πλαίσιο του δυσμενούς σεναρίου. Η Credit Suisse σημειώνει, παράλληλα, πως τα σενάρια δεν περιελάμβαναν κανένα όφελος από τον αναβαλλόμενο φόρο.
Οι αναλυτές της ελβετικής τράπεζας, πιστεύουν πως η αγορά δεν είχε σοβαρές αμφιβολίες αναφορικά με τη φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών και έτσι θεωρούν πως το ότι πέρασαν τα AQR και το stress test είναι μικρό μόνο θετικό στοιχείο.
Η Credit Suisse εκτιμά ωστόσο πως η κλίμακα και η εμβέλεια των προσαρμογών όσον αφορά την ποιότητα ενεργητικού, θέτουν ορισμένα ερωτήματα αναφορικά με την ταχύτητα της μελλοντικής βελτίωσης στην κερδοφορία του κλάδο. Παράλληλα, οι προσαρμογές στην ποιότητα ενεργητικού τονίζουν τα ρίσκα την ώρα που οι προσδοκίες της αγοράς αναφορικά με τα περιθώρια παραμένουν υπερβολικά αισιόδοξες.
Για την Eurobank Equities, πρακτικά μηδενικές κεφαλαιακές ανάγκες δείχνουν τα αποτελέσματα των stress tests για τις συστημικές τράπεζες, εκτιμώντας πως τα αποτελέσματα αποτελούν σημαντική ανακούφιση για τον κλάδο καθώς δεν χρειάζονται περαιτέρω αυξήσεις κεφαλαίου ή κινήσεις για ενδυνάμωση των κεφαλαίων στο άμεσο μέλλον.

Όπως σημειώνει, η Alpha πέρασε παρουσιάζοντας πλεόνασμα σε όλα τα σενάρια, ενώ η Πειραιώς απέτυχε βάσει των οικονομικών καταστάσεων του 2013 με έλλειμμα 660 εκατ. ευρώ, αλλά εμφανίζει πλεόνασμα μετά την αύξηση κεφαλαίου 1δισ. ευρώ (καθαρά κεφάλαια) του 2014.

Η Εθνική απέτυχε βάσει των οικονομικών καταστάσεων του 2013 με έλλειμμα 3,4δις ευρώ, το οποίο μειώνεται σε έλλειμμα 930 εκατ. ευρώ μετά την αύξηση κεφαλαίου EUR2,5δις το 2014, ενώ γυρνά σε πλεόνασμα 2 δισ. ευρώ εφόσον ενσωματωθεί και το σχέδιο αναδιάρθρωσης που έχει υποβάλει στην ΕΚΤ. Τέλος, η Eurobank απέτυχε βάσει των οικονομικών καταστάσεων του 2013 με έλλειμμα 4.6δις ευρώ, το οποίο μειώνεται σε EUR1,76δις ευρώ μετά την αύξηση κεφαλαίου 2,86δις ευρώ το 2014 και περαιτέρω σε μόλις 18 εκ ευρώ μετά την ενσωμάτωση του σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της Εurobank, καθώς δεν συνυπολογίζεται το πρόσθετο κεφαλαιακό απόθεμα που δημιουργείται με βάση την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για τον αναβαλλόμενο φόρο και τη μετατροπή του σε φορολογική απαίτηση. Η θετική επίδραση από αυτή την αλλαγή στα βασικά κεφάλαια της τράπεζας είναι 1,1 δις ευρώ (318 μονάδες βάσης).
Η κεφαλαιακή βάση θα ενισχυθεί περαιτέρω μεταξύ άλλων από τον συνυπολογισμό της θετικής επίδρασης από τη θετική διαφορά των προ προβλέψεων εσόδων (ΡΡΙ) στο πρώτο εννεάμηνο του 2014 σε σχέση με τις υποθέσεις που έλαβε υπόψη το stress test. Η θετική αυτή διαφορά θα ενισχύσει τα βασικά κεφάλαια στο Δυναμικό Δυσμενές σενάριο κατά 90 μονάδες βάσης. Συνολικά με τις θετικές αυτές επιδράσεις ο δείκτης κυρίων βασικών μετοχικών κεφαλαίων (CET1) ανεβαίνει από το 5,5% σε 9,5% στο δυσμενές δυναμικό σενάριο.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk