Κέρδη μετά από 10 χρόνια ζημιών πέτυχε η Geniki Bank

Στην καθαρή κερδοφορία μετά από 10 συνεχή χρόνια ζημιών πέτυχε η Geniki Bank στο α΄ τρίμηνο του 2014, με τη διοίκησή της να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες περί απορρόφησής της από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς.

Στην καθαρή κερδοφορία μετά από 10 συνεχή χρόνια ζημιών πέτυχε η Geniki Bank στο α΄ τρίμηνο του 2014, με τη διοίκησή της να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες περί απορρόφησής της από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς.
Όπως ανακοινώθηκε, τα κέρδη μετά από φόρους στο 1ο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε 4,8 εκατ. ευρώ, μετά από 10 χρόνια συνεχόμενων ζημιών και τα κέρδη πριν από προβλέψεις διαμορφώθηκαν 1,9 εκατ. ευρώ, για πρώτη φορά από το 2010.
Επιπλέον καταγράφηκε περαιτέρω βελτίωση του δείκτη βασικών κεφαλαίων της Τράπεζας (Core Tier I) στο 19,4% στο τέλος του 1ου τριμήνου του 2014, το υψηλότερο της ελληνικής αγοράς, από 18,2% στο 4ο τρίμηνο του 2013, χωρίς καμία εξάρτηση της Τράπεζας για κεφάλαια από το Δημόσιο ή το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επισημοποιείται η απόφαση του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς να προχωρήσει στην απορρόφηση της Geniki Bank.
Σε γραπτή του δήλωση ο διευθύνων σύμβουλος της Geniki Bank τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο Όμιλος «αποφάσισε τη συγχώνευση δι’ απορρόφησης της GENIKI Bank από την Τράπεζα Πειραιώς».
Σύμφωνα με τον ίδιο, με τον τρόπο αυτό, «ο Όμιλός μας, ενισχύεται περαιτέρω ενσωματώνοντας τα ισχυρά πλέον μεγέθη της GENIKI Bank (δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Core Tier I 19,4%, χωρίς εξάρτηση από το ΤΧΣ, ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 79% το 1ο τρίμηνο του 2014, και κάλυψη 63% των επισφαλών δανείων με προβλέψεις, που αποτελεί την υψηλότερη της αγοράς). Συγχρόνως με τη συγχώνευση ενσωματώνει ένα αξιόλογο και υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό».
Ο κ. Καραμούζης διαβεβαιώνει μετόχους και πελάτες, πως στη μεταβατική περίοδο που θα ακολουθήσει, το σύνολο του προσωπικού της GENIKI Bank θα συνεχίσει να προσφέρει ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες.
«Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, σε μερικούς μήνες, οι πελάτες μας, θα έχουν τη δυνατότητα και την πρόσβαση στο σύνολο των διευρυμένων προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και τη σιγουριά και την ποιότητα που προσφέρει η ισχυρή χρηματοοικονομική κατάσταση και η ηγετική θέση του Ομίλου μας, στην Ελληνική αγορά» σημειώνει ο κ. Καραμούζης.
Αναφερόμενος στα αποτελέσματα της τράπεζας, ο ίδιος τονίζει ότι «η GENIKI Bank μετά από την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο Πειραιώς πριν ενάμισι χρόνο, ολοκλήρωσε την πλήρη χρηματοοικονομική της εξυγίανση.
«Σ’ ένα δύσκολο αλλά σταθεροποιημένο εγχώριο οικονομικό περιβάλλον και με βελτιωμένες τις συνθήκες στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, η Τράπεζα επέστρεψε στην κερδοφορία καταγράφοντας κέρδη μετά από φόρους ύψους €4,8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο 2014 για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια συνεχόμενων ζημιών».
Ο διευθύνων σύμβουλος της Geniki Bank υπογραμμίζει πως «η αποκατάσταση της χρηματοοικονομικής υγείας της τράπεζας οφείλεται στην αμέριστη συνδρομή του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και ασφαλώς στην καθοριστική συμβολή του προσωπικού και των στελεχών της. Προς την ίδια κατεύθυνση συνέβαλε και η βελτίωση των χρηματοπιστωτικών και οικονομικών συνθηκών της χώρας».
Τα βασικά μεγέθη
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Geniki Bank τα βασικά μεγέθη της τράπεζας διαμορφώθηκαν ως εξής:
• Περαιτέρω βελτίωση των ήδη ισχυρών δεικτών ρευστότητας της Τράπεζας με περαιτέρω αύξηση καταθέσεων, με το δείκτη δανείων προς καταθέσεις να μειώνεται σε 79% στο τέλος του 1ου τριμήνου 2014, το χαμηλότερο ποσοστό στην ελληνική αγορά, έναντι 82% στο τέλος του 4ου τριμήνου 2013, με μηδενική εξάρτηση της Τράπεζας για άντληση ρευστότητας από το Ελληνικό Δημόσιο ή το Ευρωσύστημα.
• Αύξηση του μεριδίου αγοράς των καταθέσεων. Οι καταθέσεις της Τράπεζας ανήλθαν σε €2.249 εκατ. στο τέλος του 1ου τριμήνου 2014, καταγράφοντας αύξηση 3,7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2013 (έναντι -1,3% μεταβολή της αγοράς την ίδια περίοδο) και 13,4% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2013, παρά τη σημαντική μείωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων, ταχύτερα της αγοράς.
• Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών της Τράπεζας κατά 14% το 1ο τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2013, ως αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών εξορθολογισμού και μείωσης του κόστους λειτουργίας.
• Διατήρηση των υψηλότερων δεικτών κάλυψης επισφαλών δανειακών απαιτήσεων στην ελληνική αγορά, με τη σχέση προβλέψεων προς το σύνολο των επισφαλών δανείων να διαμορφώνεται σε 63% και τη σχέση του συνόλου των προβλέψεων προς το σύνολο των δανείων να διατηρείται στο 42%.
• Η αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου των επισφαλών δανείων οδήγησε σε σημαντική αύξηση της εισπραξιμότητας και σε μειωμένες απαιτήσεις για προβλέψεις.

Η ανακοίνωση της διοίκησης της τράπεζας
Η ανακοίνωση της Geniki Bank
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Geniki Bank αποφάσισε σήμερα, 30-05-2014, τη συγχώνευση της Τράπεζας με απορρόφησή της από την Τράπεζα Πειραιώς. Ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31.12.2013. Η συγχώνευση τελεί υπό την προϋπόθεση λήψεως των αναγκαίων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων.
Η απόφαση των Εποπτικών Αρχών ( Ελληνικών και Ευρωπαϊκών) να δημιουργηθούν μέσα σε κάθε τράπεζα ειδικές μονάδες διαχείρισης των δανείων σε καθυστέρηση (NPL’s) αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα τροποποίησης του αρχικού σχεδιασμού δράσεως της Geniki Bank, ο οποίος προέβλεπε την ανάπτυξη σημαντικής δραστηριότητας και στον τομέα αυτόν.
Συγχρόνως, τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της Geniki Bank, η οποία στο 1ο τρίμηνο του 2014 πέρασε σε κερδοφορία μετά από 10 συνεχείς ζημιογόνες χρήσεις, τα ισχυρά εποπτικά κεφάλαια που διαμόρφωσε (δείκτης Core Tier I 19,4% στο τέλος του 1ου τριμήνου του 2014), η υψηλή ρευστότητα που προσέλκυσε (σχέση δανείων προς καταθέσεις στο 79%) και η δυναμική των ποιοτικών συνεργειών που έχουν ήδη δημιουργηθεί με την Τράπεζα Πειραιώς, οδήγησαν στο να προκριθεί αυτή η επιλογή.
Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και την ενσωμάτωση του υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού της Geniki Bank, οι πελάτες της θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο των υπηρεσιών του μεγαλύτερου χρηματοοικονομικού Ομίλου της χώρας, αυτού της Τράπεζας Πειραιώς, απολαμβάνοντας τη σιγουριά και την ποιότητα που αυτός προσφέρει.
«Είναι αυτονόητο ότι, μέχρι να περατωθεί η νομική διαδικασία της συγχώνευσης στους επόμενους μήνες, οι πελάτες της Geniki Bank θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες, που τους προσφέρει η Τράπεζα» καταλήγει η ανακοίνωση της τράπεζας.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
  • Βηματοδότης Η γιορτή της δημοκρατίας και η παραφωνία Βελόπουλου Το κεντρικό σύνθημα στη δεξίωση για την 47η επέτειο από την... ΒΗΜΑτοδότης |
Σίβυλλα
Helios Kiosk