Στα 15,4 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της Eurobank Properties

Στα 15,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank Properties στο πρώτο τρίμηνο του 2014, έναντι κερδών 9,2 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2013. Τα αποτελέσματα δεν περιλαμβάνουν την πρόβλεψη για τις τυχόν επιβαρύνσεις από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) που θα οριστικοποιηθούν με την καταβολή του φόρου.

Στα 15,4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank Properties το πρώτο τρίμηνο του 2014 έναντι 9,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα έσοδα από μισθώματα αυξήθηκαν κατά 11% στα 10,5 εκατ. ευρώ λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων προερχόμενα από νέες επενδύσεις.

Τα έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 10% στα 2,3 λόγω της αύξησης των ταμειακών διαθεσίμων προερχόμενα κυρίως από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στις 31 Ιανουαρίου 2014.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσιάζουν μείωση κατά 17% λόγω της αποπληρωμής μέρους δανειακών υποχρεώσεων.

Τα κέρδη του ομίλου από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε 4,2 εκ., που προήλθαν από την απόκτηση δύο ακινήτων για αποθηκευτική χρήση στη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου τον Μάρτιο του 2014. Το καταβληθέν τίμημα για την απόκτηση των ακινήτων ανήλθε στο συνολικό ποσό των 14,2 εκ. (μη συμπεριλαμβανομένων νομικών εξόδων ύψους 0,1εκ.), ενώ σύμφωνα με την εκτίμηση που διενήργησαν ανεξάρτητοι εκτιμητές, οι εκτιμηθείσες αξίες των ακινήτων ανέρχονται στα 18,5 εκατ. ευρώ.

Στις 31 Ιανουαρίου 2014, ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με ποσοστό κάλυψης 100%. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 85,75 εκ. με την έκδοση 40.260.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και προέκυψε συνολική υπέρ το άρτιο αξία ποσού 107,49 εκατ. ευρώ.

Οι βασικοί δείκτες του ομίλου διαμορφώνονται ως εξής έναντι της αντίστοιχης περιόδου:

· Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις): 24,7 φορές έναντι 14,4 φορές.

· Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 7% έναντι 10%.

· Δάνεια προς Επενδύσεις: 12% έναντι 13%.

· Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): 10 εκ. έναντι 9 εκατ.

Τα διαθέσιμα του ομίλου την 31η Μαρτίου 2014 ανήλθαν σε 320 εκατ. ευρώ από 191 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τα δάνεια διαμορφώθηκαν σε 68 εκατ. από 125 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2013. Κατόπιν ολοκλήρωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής Cloud Hellas Κτηματική Α.Ε. από την εταιρεία κατά 50 εκ., στις 28 Φεβρουαρίου 2014, η θυγατρική εταιρεία προέβη στην πρόωρη πλήρη αποπληρωμή υφιστάμενου ομολογιακού δανείου ύψους 56εκ. και κατέστη ελεύθερη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων.

Την 31η Μαρτίου 2014 η εσωτερική αξία του ομίλου (NAV) έφτανε τα 839 εκατ. ή 8,28 ευρώ ανά μετοχή.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Δείτε επίσης
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk