Αλμα της Ελλάδας στις χώρες με τη μεγαλύτερη κοινωνική πρόοδο

Την 35η θέση ανάμεσα σε 132 χώρες κατέλαβε η Ελλάδα στην κατάταξη των χωρών με τη μεγαλύτερη κοινωνική πρόοδο παγκοσμίως σύμφωνα με ένα νέο δείκτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Social Progress Imperative (SPI) σε συνεργασία με την Deloitte .

Την 35η θέση ανάμεσα σε 132 χώρες κατέλαβε η Ελλάδα στην κατάταξη των χωρών με τη μεγαλύτερη κοινωνική πρόοδο παγκοσμίως σύμφωνα με ένα νέο δείκτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Social Progress Imperative (SPI) σε συνεργασία με την Deloitte .

Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου για το 2014 κατατάσσει τις χώρες βάσει της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής τους απόδοσης. Το υψηλότερο ΑΕΠ αποφέρει κέρδη, ιδιαιτέρως στις «Βασικές Ανθρώπινες Ανάγκες» ,ωστόσο τα αυξημένα εισοδήματα δεν εγγυώνται πάντα τη βελτίωση όσο αφορά στη «Βιωσιμότητα του Οικοσυστήματος», στην «Υγεία και την Ευημερία» και στην «Παροχή Ευκαιριών».

Η Ελλάδα χάρη στη βαθμολογία της κοινωνικής προόδου της, καταλαμβάνει την 35η θέση ανάμεσα στις 132 χώρες της κατάταξης, θέση λίγο χαμηλότερη από τη θέση στην οποία κατατάσσεται με κριτήριο το ΑΕΠ της, 31η στις 132. Με κριτήριο τις Βασικές Ανθρώπινες Ανάγκες, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 29η με κριτήριο τη Διατροφή και τη Βασική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη καταλαμβάνει τη 7η ενώ λιγότερο καλή θέση καταλαμβάνει με κριτήριο το Νερό και την Υγιεινή που βρίσκεται στην 22η θέση.

Αναφορικά την Υγεία και την Ευζωία παρουσιάζει καλή κατάταξη, κερδίζοντας την 23η θέση – με δυνατά σημεία το καλό προσδόκιμο ζωής, την απουσία μεταδοτικών θανάσιμων ασθενειών στις ηλικίες 30-70 και το χαμηλό δείκτη παχυσαρκίας. Όσον αφορά στην παροχή ευκαιριών, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 43η με καλή πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση.

Ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου, ο οποίος δημιουργήθηκε από μια ομάδα με επικεφαλής τον καθηγητή του Harvard Business School, Μάικλ Πόρτερ σχεδιάστηκε για να συμπληρώνει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και άλλους οικονομικούς δείκτες συμβάλλοντας στο να γίνει αντιληπτή ολόκληρη η εικόνα της απόδοσης μιας χώρας.

«Μέχρι σήμερα , η υπόθεση ήταν ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της ευζωίας. Ωστόσο, ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου εντοπίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι παντού η ίδια. Μολονότι το υψηλότερο ΑΕΠ συσχετίζεται με την κοινωνική πρόοδο, η σύνδεση αυτή γίνεται αυθαίρετα. Σε περιπτώσεις χωρών που έχουν ΑΕΠ των ιδίων επιπέδων, εντοπίζουμε ότι ορισμένες από αυτές επιτυγχάνουν πολύ υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής προόδου συγκριτικά με τις υπόλοιπες», εξηγεί ο καθηγητή Πόρτερ

Από την δική του πλευρά ο Μάικλ Γκριν Executive Director, Social Progress Imperative, δήλωσε ότι » η οικονομική ανάπτυξη δεν οδηγεί αυτομάτως στην κοινωνική πρόοδο. Ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου καταδεικνύει ότι για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως είναι η φτώχια και η ανισότητα, δεν αρκεί η οικονομική ανάπτυξη».

Ο κ. Στήβεν ‘Αλμοντ , Πρόεδρος, Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte Global), επεσήμανε ότι «προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη και να ενδυναμωθεί η κοινωνία χρειάζεται ένας καλύτερος τρόπος αξιολόγησης της κοινωνικής προόδου».

Ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου καταδεικνύει έναν ευρύ θετικό συσχετισμό μεταξύ της οικονομικής απόδοσης (η οποία μετράται από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ), και της κοινωνικής προόδου. Οι χώρες με υψηλότερα εισοδήματα τείνουν να απολαμβάνουν μεγαλύτερη κοινωνική πρόοδο: η Νέα Ζηλανδία με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 25.858 δολάρια κατατάσσεται 1η στο Δείκτη Κοινωνικής Προόδου, ενώ το Τσαντ με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 1.870 δολάρια βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση της κατάταξης.

Η χώρα με το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην κατάταξή η Νορβηγία με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 47.546 δολάρια , κατατάσσεται 5η πολύ μετά τη Νέα Ζηλανδία, της οποίας το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι σχεδόν το μισό από της Νορβηγίας. Παρομοίως, στην τελευταία θέση της κατάταξης βρίσκεται το Τσαντ το οποίο έχει πολύ υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ 1.870 δολάρια από τη Λιβερία με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 560 δολάρια , που κατατάσσεται 120η.

Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της έρευνας η Νέα Ζηλανδία είναι φέτος η χώρα με την καλύτερη απόδοση, η Ολλανδία είναι η χώρα με την καλύτερη απόδοση από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ ο Καναδάς είναι η χώρα με την καλύτερη απόδοση από τις G8.
Επίσης η Σλοβενία και η Εσθονία είναι τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά «success stories» με βαθμολογίες καλύτερες από τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία. Η Κόστα Ρίκα και η Ουρουγουάη είναι οι χώρες με την καλύτερη απόδοση στη Λατινική Αμερική.

Τις υψηλότερες αποδόσεις παρουσιάζουν :

-Η Νέα Ζηλανδία – με υψηλή βαθμολογία ειδικά στα πολιτικά δικαιώματα, στην πρόσβαση στις σύγχρονες επικοινωνίες και στην εγγραφή στη βασική εκπαίδευση. Αυτό το επίτευγμα είναι ιδιαιτέρως εντυπωσιακό δεδομένου ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Νέας Ζηλανδίας είναι 25.875 δολάρια (στην 25η θέση παγκοσμίως).

-Η Ελβετία – με καλή βαθμολογία στη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος, την προσωπική ασφάλεια, το προσδόκιμο ζωής και τις θρησκευτικές ελευθερίες.

-Η Ισλανδία – με συστηματικά καλή βαθμολογία σε όλες τις κατηγορίες, ιδιαιτέρως στην ανοχή και την συμμετοχικότητα και στην πρόσβαση στην πληροφορία και τις επικοινωνίες. Όπως η Νέα Ζηλανδία αυτή η κατάταξη εντυπωσιάζει γιατί η Ισλανδία αποδίδει καλύτερα παρά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ύψους 33.880 δολάρια (13η θέση παγκοσμίως).

– Η Ολλανδία – με καλή βαθμολογία στο νερό και την υγιεινή, την πρόσβαση στην πληροφορία και τις επικοινωνίες, τη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος και τα πολιτικά δικαιώματα.
-Η Νορβηγία – με καλή βαθμολογία στην προσωπική ασφάλεια, τη χρήση του διαδικτύου, την ελευθερία του τύπου και τη βασική ιατροφαρμακευτική φροντίδα

«Ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου υπερβαίνει τον Παγκόσμιο Δείκτη Ανταγωνιστικότητας του οποίου τώρα ηγείται το World Economic Forum παρουσιάζοντας μια νέα οπτική που αναγνωρίζει ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται τόσο για την οικονομική πρόοδο, όσο και για τις ευρύτερες έννοιες της ευημερίας» λέει ο Γεώργιος Καμπάνης, Διευθύνων Σύμβουλος, Deloitte Ελλάδας . Όπως εξηγεί ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου δίνει στην Ελλάδα μια καλή κατάταξη. Ωστόσο, για να βελτιωθεί η κοινωνική μας πρόοδος, οι πολιτικοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα τις διαρθρωτικές αλλαγές.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk