Τους τόκους και τα χρεολύσια, όπως αυτά εκτιμώνται έως το 2030, για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, διαβίβασε στη Βουλή ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), μετά από ερώτηση της βουλευτού της ΔΗΜΑΡ Μαρίας Γιαννακάκη.

Στον πίνακα που απέστειλε ο ΟΔΔΗΧ τα ποσά αφορούν σε δισεκατομμύρια ευρώ και έχουν ως ακολούθως:

-Έτος 2013: χρεολύσια 12,890 – τόκοι 5,887

-Έτος 2014: χρεολύσια 24,900 – τόκοι 6,026

-Έτος 2015: χρεολύσια 16,018 – τόκοι 5,878

-Έτος 2016: χρεολύσια 7,075 – τόκοι 6,028

-Έτος 2017: χρεολύσια 7,480 – τόκοι 6,405

-Έτος 2018: χρεολύσια 4,672 – τόκοι 6,590

-Έτος 2019: χρεολύσια 9,949 – τόκοι 6,622

-Έτος 2020: χρεολύσια 7,052 – τόκοι 6,360

-Έτος 2021: χρεολύσια 7,169 – τόκοι 10,956

-Έτος 2022: χρεολύσια 8,873 – τόκοι 24,489

-Έτος 2023: χρεολύσια 11,186 – τόκοι 17,551

-Έτος 2024: χρεολύσια 10,864 – τόκοι 13,641

-Έτος 2025: χρεολύσια 8,795 – τόκοι 9,030

-Έτος 2026: χρεολύσια 8,569 – τόκοι 8,642

-Έτος 2027: χρεολύσια 8,453 – τόκοι 8,215

-Έτος 2028: χρεολύσια 8,060 – τόκοι 7,779

-Έτος 2029: χρεολύσια 7,308 – τόκοι 7,290

-Έτος 2030: χρεολύσια 7,329 – τόκοι 6,853

Στο έγγραφό του ο ΟΔΔΗΧ διευκρινίζει ότι «οι μελλοντικοί τόκοι που θα βαρύνουν το χαρτοφυλάκιο χρέους, το οποίο είναι σε ποσοστό 78% μη σταθερού επιτοκίου, θα διαμορφωθούν στο μέλλον είτε από τα σχετικά κυμαινόμενα επιτόκια, είτε από το κόστος δανεισμού των διεθνών οργανισμών που χρηματοδοτούν την Ελληνική Δημοκρατία.»

» Για τον λόγο αυτόν, οι παρατιθέμενοι τόκοι αποτελούν εκτιμήσεις, οι οποίες όμως ακολουθούν γενικώς παραδεκτές μεθοδολογίες, όπως η χρήση των καμπυλών μελλοντικών επιτοκίων».

Η βουλευτής της ΔΗΜΑΡ Μαρία Γιαννακάκη που είχε ζητήσει τα στοιχεία είχε επισημάνει ότι, πέραν του ύψους του χρέους, εξίσου σημαντική, αν όχι σημαντικότερη, είναι η κατανομή των τοκοχρεολυσίων, αφού μια εμπροσθοβαρής κατανομή συνεπάγεται την ανάγκη άμεσης επίτευξης υψηλού δημοσιονομικού πλεονάσματος και αντιστρόφως.

Επομένως, η κατανομή σε συνδυασμό με το ύψος του δημοσιονομικού αποτελέσματος καθορίζουν αν υπάρχει, και πόσο θα είναι, το δημοσιονομικό κενό.