Πάντα ήταν και θα είναι στο μέλλον επίκαιρη η ερώτηση αν η Πανδημία του Covid-19 προέκυψε από ανθρώπινη επαφή με μολυσμένο ζώο ή ήταν ένα εργαστηριακό ατύχημα. Εμείς αξιοποιώντας μερικές μόνο πληροφορίες από το διαδίκτυο αλλά και πολλή φαντασία, έχουμε μια άλλη εκδοχή: Τις επιπτώσεις των ηλιακών εκρήξεων στην δημιουργία των πανδημιών.

Ειδικότερα με πολλή φαντασία αξιολογούμε τις πιθανές επιπτώσεις του αριθμού των ηλιακών κηλίδων (ηλιακών εκρήξεων) στην εμφάνιση όλων των ιών στον κόσμο από to 1772 μέχρι και σήμερα, συμπεριλαμβανομένου και του Covid-19.

Ο αριθμός των ηλιακών κηλίδων δείχνει το επίπεδο ηλιακής δραστηριότητας. Όταν η ηλιακή ενέργεια είναι υψηλή το ηλιακό μαγνητικό πεδίο και οι ηλιακοί άνεμοι επηρεάζουν τη Γη εξωτερικά και είναι πολύ πιθανόν να δημιουργούν νέους ιούς. Σ’ αντίθετη περίπτωση η ένταση των κοσμικών ακτινών είναι ισχυρότερη με πιθανά ανάλογα αποτελέσματα.

Με απλά λόγια προσπαθούμε να συσχετίσουμε την ακτινοβολία των ηλιακών ακτινών με την πιθανή παραγωγή ιών. Γι’ αυτό αξιοποιούμε όλα τα διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα για τις πανδημίες από το 1772 μέχρι και σήμερα. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα.

Ταυτόχρονα αξιοποιώντας στοιχεία για τον αριθμό των ηλιακών κηλίδων βρήκαμε ότι από τα 36 πανδημικά περιστατικά από το 1772 μέχρι σήμερα, τα 27 βρίσκονται επάνω στις κορφές της καμπύλης των ηλιακών κηλίδων. Αυτό φαίνεται καθαρότατα στο επισυναπτόμενο σχήμα.

Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε αυτή η ‘συσχέτιση’ να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι οι εμφανίσεις των πανδημιών οφείλονται στις ηλιακές κηλίδες και τις κοσμικές ακτίνες. Θα μπορούσε όμως να είναι μια επιθυμητή εκδοχή στις διενέξεις που θα επακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια για την απόδοση ευθυνών από την προέλευση της πανδημίας του Covid-19 .

Πίνακας Παγκόσμια ιστορική καταγραφή των πανδημιών από το 1772 μέχρι σήμερα (2021).

Πηγή: Solar Influences Data Analysis Center.

Έλενα Γκίκα, Δίκαιος Τσερκέζος

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Χανιά, Κρήτη

«Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων»