Ο τομέας της τηλεϊατρικής στην Ελλάδα έχει παρουσιάσει ιδιαίτερη ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία και συνεχίζει να αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς, καθώς οι αλλαγές σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, με την παράλληλη ανάπτυξη της τεχνολογίας, έχουν επηρεάσει τους τομείς παροχής υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Η ανάγκη για παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας με ταυτόχρονη μείωση των δαπανών οδήγησαν στην αναθεώρηση των παραδοσιακών μέσων με τα οποία παρέχεται ιατρική περίθαλψη. Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών καλούνται πλέον να διαδραματίζουν ενεργότερο ρόλο στον τομέα αυτόν.

Όπως ορίζει, μεταξύ άλλων, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Τηλεϊατρική είναι η παροχή ιατρικής περίθαλψης – σε περιπτώσεις που η απόσταση είναι κρίσιμος παράγοντας – από όλους τους επαγγελματίες του χώρου της Υγείας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για την ανταλλαγή έγκυρης πληροφορίας για τη διάγνωση, αγωγή και πρόληψη ασθενειών. Τα συστήματα υγείας πρέπει απαραίτητα να προσφέρουν σε όλους τους πολίτες άρτιες υπηρεσίες περίθαλψης, διαθέτοντας καινοτόμες τεχνολογίες και ειδικευμένο προσωπικό ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης, κυρίως σε μια κρίσιμη περίοδο όπως αυτή που διανύουμε.

Η συμβολή της Intracom Telecom στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας 

Μία από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα η οποία προσάρμοσε το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εμπειρίας στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών ήταν η Intracom Telecom. Από το 2011 η εταιρεία προσφέρει λύσεις, όπως το Σύστημα Αρχειοθέτησης και Διαχείρισης Ιατρικής Εικόνας  (PACS – As a Service) αξιοποιώντας την αρχιτεκτονική του Cloud Computing. Νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα και άλλα κέντρα υγειονομικής περίθαλψης πανελλαδικά είναι σε θέση να αξιοποιήσουν την πλήρη λειτουργικότητα και τα οφέλη των λύσεων της εταιρείας.

Επίσης, από το 2014, η Intracom Telecom συμμετέχει στη δημιουργία και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) που αποτελεί έργο της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου. Το ΕΔΙΤ αποτελεί σημαντικό κομμάτι μιας ευρύτερης προσπάθειας για ένα ευέλικτο και σύγχρονο Εθνικό Σύστημα Υγείας που θα ανταποκρίνεται άμεσα, έγκαιρα και έγκυρα στις ανάγκες των πολιτών. Με αυτό το έργο το ΕΔΙΤ θα έχει στη διάθεσή του συνολικά 71 μονάδες τηλεϊατρικής, οι οποίες θα διασυνδέουν 52 νησιά του Αιγαίου με κεντρικά νοσοκομεία της Αττικής και της Περιφέρειας. Απώτερος σκοπός του έργου είναι η ισότιμη πρόσβαση του πολίτη, οπουδήποτε και εάν βρίσκεται, σε σύγχρονες υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου. Πλέον το ιατρικό προσωπικό θα μπορεί να «μεταφερθεί» ψηφιακά στο χώρο όπου βρίσκεται ο ασθενής, εκμηδενίζοντας την απόσταση μεταξύ κεντρικών νοσοκομείων και απομακρυσμένων νησιών. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι άσκοπες μετακινήσεις, μειώνοντας ταυτόχρονα το φόρτο εργασίας και την αναμονή στα εξωτερικά ιατρεία και περιορίζοντας τα έξοδα μεταφοράς και νοσηλείας. Μέσω των μονάδων τηλεϊατρικής δίνεται η δυνατότητα απρόσκοπτης και άμεσης επικοινωνίας μεταξύ ιατρού και ασθενούς, ενώ παράλληλα το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό διαθέτει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τηλε-εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το σημείο στο οποίο υπηρετεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εκσυγχρονισμός των τηλεπικοινωνιακών υποδομών /δικτύων των παρόχων, προκειμένου να προσφέρουν συνεχώς υψηλότερες ταχύτητες διασύνδεσης,  συνεισφέρει  στη βελτίωση των υπηρεσιών τηλεϊατρικής, και η Intracom Telecom διαθέτοντας σημαντική τεχνογνωσία και ένα ευρύ φάσμα λύσεων ασύρματης πρόσβασης και μετάδοσης, μπορεί να προσφέρει σημαντικά και αποτελεσματικά στην εκάστοτε αναβάθμιση δικτύων.

Στηρίζοντας έμπρακτα το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Χώρας

Αξιολογώντας τη δύσκολη περίοδο την οποία διανύουμε, παρακολουθώντας την  πανδημία του COVID-19 να εξαπλώνεται παγκοσμίως και τα κρούσματα στην Ελλάδα να είναι αυξημένα, η Intracom Telecom, στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και προκειμένου να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και διαχείριση θεμάτων υγείας, σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας, και ειδικότερα σε απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές,  αποφάσισε να προχωρήσει στη δωρεά πέντε προηγμένων κινητών μονάδων τηλεϊατρικής στο Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας.

Η κάθε κινητή μονάδα τηλεϊατρικής αποτελείται από ψηφιακές ιατρικές συσκευές/όργανα τα οποία συνδέονται διαδικτυακά με το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα αποστολής άμεσα, ευέλικτα και με ακρίβεια, των δεικτών υγείας των ασθενών σε κεντρικά νοσοκομεία προκειμένου το υγειονομικό προσωπικό στο πεδίο να λαμβάνει, σε πραγματικό χρόνο, τις κατάλληλες ιατρικές οδηγίες.

Μέσω αυτής της χορηγίας, το υγειονομικό προσωπικό των ομάδων άμεσης ανάγκης θα εξοπλιστεί περαιτέρω προκειμένου να ανταποκριθεί με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε έκτακτες καταστάσεις τις οποίες διαχειρίζεται.