Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών» ξεκινάει τον Οκτώβριο στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Γιάννη Μανιάτη στο facebook, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, πρόκειται για ένα από τα πρώτα διεπιστημονικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα, που αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα και συνδυαστικά τις δυο μεγάλες προκλήσεις της ανθρωπότητας,
Ι) την Κλιματική Αλλαγή και
ΙΙ) την 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Το περιεχόμενο των μαθημάτων κατανέμεται σε 4 ενότητες:

1. Ενέργεια – Πολιτικές και Συστήματα
2. Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες – Έξυπνο Δημόσιο
3. Ευφυής Γεωργία
4. Logistics και Βιώσιμες Μεταφορές

Ο Γιάννης Μανιάτης, έκανε την ακόλουθη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Κλιματική Αλλαγή και 4η Βιομηχανική Επανάσταση, το πρωτοποριακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πειραιά

Τον Οκτώβριο ξεκινάμε στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά τα μαθήματα του νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών».

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, πρόκειται για ένα από τα πρώτα διεπιστημονικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα, που αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα και συνδυαστικά τις δυο μεγάλες προκλήσεις της ανθρωπότητας,

Ι) την Κλιματική Αλλαγή και

ΙΙ) την 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Το περιεχόμενο των μαθημάτων κατανέμεται σε 4 ενότητες:

1. Ενέργεια – Πολιτικές και Συστήματα

2. Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες – Έξυπνο Δημόσιο

3. Ευφυής Γεωργία

4. Logistics και Βιώσιμες Μεταφορές