• Αναζήτηση
  • Στη Lamda Development o πλήρης έλεγχος της Μαρίνας του Φλοίσβου

    Απέκτησε έναντι 12,4 εκατ. ευρώ το υπόλοιπο 50% που ανήκε στον όμιλο Dogus

    Η Lamda Development  συμφώνησε να αποκτήσει από την εταιρεία D-Marinas B.V. του oμίλου Dogus, το υπόλοιπο 50% των μετοχών της εταιρείας Lamda Dogus Investments  S.A., η οποία, σήμερα, κατέχει ποσοστό 83,39% των  μετοχών της  Lamda  Flisvos Holding Α.Ε., η οποία με τη σειρά της ελέγχει το 77,23%  της εταιρείας Lamda Flisvos Marina Α.Ε. που διαχειρίζεται τη Mαρίνα Φλοίσβου. Το αντίτιμο για την αγορά των εν λόγω μετοχών ανέρχεται σε  12.393.000 ευρώ. Η μεταβίβαση των μετοχών αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2020, δεδομένου ότι δεν εκκρεμούν κανονιστικές ή άλλες διοικητικές εγκρίσεις.

    Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, η Lamda Development  S.A. καθίσταται  ο μοναδικός μέτοχος της Lamda Dogus Investments S.A., ελέγχοντας έτσι πλήρως την εταιρεία Lamda  Flisvos Marina

    Οικονομία