Με το «βλέμμα» στον τουρισμό το νέο Χωροταξικό Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Με στρατηγικό στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού, το νέο περιφερειακό χωροταξικό για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη προωθεί επενδύσεις, στη βάση μιας ενιαίας τουριστικής ταυτότητας

Με στρατηγικό στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού, το νέο περιφερειακό χωροταξικό για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη προωθεί επενδύσεις, στη βάση μιας ενιαίας τουριστικής ταυτότητας.

Ειδικότερα, το νέο χωροταξικό για την περιοχή, το οποίο καθορίζει τους κύριους άξονες ανάπτυξης για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια, δίνει τη δυνατότητα χωροθέτησης μεγάλων τουριστικών μονάδων στην περιοχή δυτικά της Αλεξανδρούπολης έως τον αρχαιολογικό χώρο της Ζώνης και στην περιαστική ζώνη στα δυτικά της Καβάλας, καθώς και σε τμήματα της Θάσου. Δυνατότητα υποδοχής μεγάλων μονάδων εκτιμάται ότι διαθέτει και η περιοχή στα παράλια του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών στην περιοχή της Ροδόπης.

Ειδικά για τον παράκτιο χώρο, η αναπτυγμένη τουριστικά περιοχή δυτικά της Καβάλας θεωρείται κορεσμένη και διαθέτει πολύ περιορισμένα περιθώρια νέων αναπτύξεων. Γι΄ αυτό θα δοθεί προτεραιότητα στην εξυγίανση και συνολική αναβάθμιση της περιοχής, με παροχή κινήτρων για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων τουριστικών μονάδων και παράλληλη αναβάθμιση σε τύπους και κατηγορίες καταλυμάτων, αναπλάσεις και προστασία του τοπίου και των φυσικών σχηματισμών με ανάσχεση της περαιτέρω δόμησης.

Συγκεκριμένα, με το νέο χωροταξικό, το οποίο έχει σταλεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, προωθείται η βελτίωση των υποδομών του λιμένα Νέας Ηρακλείτσας για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής και η ανάπτυξη του οινοτουρισμού, ενώ λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία του τοπίου στις χερσονήσους «Βρασίδας» και Νέας Ηρακλείτσας. Στην παράκτια περιοχή του αρχαιολογικού χώρου της Νέας Περάμου, λαμβάνεται μέριμνα για τη διαφύλαξη του μοναδικού φυσικού σχηματισμού των αμμόλοφων από τις παράκτιες κατασκευές.

Ειδικά για τις αναπτυσσόμενες παράκτιες τουριστικά περιοχές (δηλαδή στην υπόλοιπη ακτογραμμή) βασικός στόχος είναι η πρόληψη φαινομένων υποβάθμισης της ποιότητας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων. Αναγνωρίζονται τέσσερις επιμέρους περιοχές:

α. Περιοχή δυτικά της Αλεξανδρούπολης έως και την παραλία Δικελλών: Έχει δυνατότητες ανάπτυξης κλασσικού θερινού θαλάσσιου τουρισμού. Βασικός στόχος είναι ο περιορισμός της διάσπαρτης δόμησης Β’ κατοικίας και η προώθηση ολοκληρωμένων τουριστικών παρεμβάσεων με αναπτυξιακό χαρακτήρα, μέσω οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και ειδικών τουριστικών υποδομών και εγκαταστάσεων. Οι κατευθύνσεις που δίνει το νέο χωροταξικό προωθούν τη διατήρηση ενδιάμεσων αδόμητων εκτάσεων, την κατάργηση των παρεκκλίσεων αρτιότητας και κατάτμησης κατά μήκος όλων των κατηγοριών του οδικού δικτύου. Δίδεται προτεραιότητα στην εγκατάσταση ξενοδοχειακών μονάδων υψηλών προδιαγραφών (4 και 5 αστέρων), σε συνδυασμό με ειδικές τουριστικές υποδομές που υποστηρίζουν τους στόχους τουριστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.

β. Παράκτια ζώνη από τον αρχαιολογικό χώρο της Ζώνης – Μεσημβρίας έως την παραλία και την ευρύτερη αρχαιολογική ζώνη της Μαρώνειας. Προωθείται ο χαρακτηρισμός της περιοχής ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ της παραλίας Δικέλλων και του λιμανιού του Αγίου Χαράλαμπου δίδεται κατεύθυνση πλήρους απαγόρευσης δόμησης. Στην περιοχή της παραλίας Πετρωτών διατηρείται η ζώνη ΠΕΡΠΟ (Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης) και δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας οργανωμένων κατασκηνώσεων. Προωθείται η δημιουργία ειδικά διαμορφωμένης διαδρομής μεταξύ της παραλίας Δικέλλων και του λιμανιού του Αγίου Χαράλαμπου. Η ζώνη εντάσσεται στο «Τόξο υγροβιότοπων και αρχαιολογικών χώρων».

γ. Παράκτια ζώνη από την παράλια Μαρώνειας έως το λιμάνι του Ιμέρου. Αποτελεί περιοχή με σχεδόν μηδενική υφιστάμενη τουριστική ανάπτυξη που προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης τουριστικών χρήσεων, καθώς και περιοχών παραθεριστικής κατοικίας. Βασική κατεύθυνση που δίδεται είναι οι χρήσεις τουρισμού – παραθερισμού, αποφεύγοντας την ανάπτυξη ενός συνεχούς μετώπου και διαφυλάσσοντας τις περιοχές αγροτικής ανάπτυξης. Εξαιρούνται οι εκτάσεις νοτίως του παραλιακού άξονα προς την παραλία. Η ζώνη εντάσσεται στο «Τόξο υγροβιότοπων και αρχαιολογικών χώρων».

δ. Παράκτια ζώνη από τον αρχαιολογικό χώρο της Νέας Περάμου έως τις εκβολές του Στρυμόνα. Αποτελεί περιοχή ανάπτυξης τουρισμού και παραθεριστικής κατοικίας. Λόγω της μορφολογίας του εδάφους, οι περιοχές Παραλία Κάριανης και Παραλία Οφρυνίου, στο δυτικό άκρο, αναγνωρίζονται ως χωρική ενότητα τουρισμού – παραθερισμού. Δυνατότητες ανάπτυξης έχει επίσης η περιοχή Παραλίας Μυρτόφυτου έως τα Λουτρά Ελευθερών. Για την προστασία του τοπίου – στις θέσεις όπου η παλαιά Εθνική Οδός στους πρόποδες του Συμβόλου Όρους αναπτύσσεται σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από τον αιγιαλό – προωθείται ο περιορισμός της δόμησης. Στις παραλίες Κάριανης και Οφρυνίου, οργανώνεται και εξυγιαίνεται ο οικιστικός ιστός και περιορίζεται η διάσπαρτη δόμηση Β’ κατοικίας.

Στις περιοχές εναλλακτικών μορφών τουρισμού περιλαμβάνονται οι εκτάσεις των Εθνικών Πάρκων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Δέλτα Έβρου. Στις περιοχές αυτές προτείνεται ανάπτυξη «τουρισμού φύσης». Οι όροι και περιορισμοί δόμησης και οι επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες εντός των πάρκων έχουν ήδη καθοριστεί με σχετικές ΚΥΑ.

Προστασία για Θάσο και Σαμοθράκη

Στη Θάσο αποτρέπεται η δημιουργία συνεχών δομημένων μετώπων κατά μήκος τόσο των υφιστάμενων οδικών αξόνων, όσο και των θαλάσσιων μετώπων, καθώς και η διάνοιξη νέων οδικών αξόνων, ειδικά σε περιοχές με έντονο φυσικό ανάγλυφο κατά μήκος της ακτογραμμής. Προωθείται η αναβάθμιση υποβαθμισμένών περιοχών της παράκτιας ζώνης παρέχοντας κίνητρα για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων τουριστικών μονάδων, με παράλληλες δράσεις ανάπλασης των παραλιακών μετώπων και προστασίας του τοπίου.

Για το υπόλοιπο τμήμα του νησιού προτείνεται η διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος με δράσεις που σχετίζονται με τουρισμό φύσης και πολιτισμού, βασισμένο στα τοπικά προϊόντα του πρωτογενή τομέα και στην ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων. Για την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ τουριστικών και εξορυκτικών δραστηριοτήτων (λατομεία μαρμάρου) προβλέπεται ο καθορισμός ζωνών εξόρυξης.

Στη Σαμοθράκη προωθείται η προσαρμογή της τυπολογίας των καταλυμάτων και άλλων τουριστικών υποδομών, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. Η αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού ενισχύεται με παράλληλη λήψη μέτρων προστασίας των φυσικών πόρων και του τοπίου.

Κατευθύνσεις τουριστικής δόμησης στα εκτός σχεδίου

Σε ό,τι αφορά στους όρους της χωροθέτησης τουριστικών καταλυμάτων σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές (ή επεκτάσεις υφιστάμενων υποδομών), δίδονται οι εξής κατευθύνσεις:

– αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές: ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια 20 στρέμματα και μέγιστη πυκνότητα 8 και 9 κλινών ανά στρέμμα για ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων, αντιστοίχως.

– αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές: ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια 10 στρέμματα και μέγιστη πυκνότητα 8, 9 και 10 κλινών / στρέμμα για ξενοδοχεία 5, 4 και 3 αστέρων, αντιστοίχως.

– περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού: ελάχιστης επιφάνεια οικοπέδου 15 στρέμματα και μέγιστη πυκνότητα 8, 9 και 10 κλινών / στρέμμα για ξενοδοχεία 5, 4 και 3 αστέρων, αντιστοίχως.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk