Περιορίστηκε κατά 2% η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο εφέτος σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2017.

Να υπενθυμίσουμε πως είχε παρατηρηθεί αύξηση 10,5% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2017 με το 2016.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση της συνολικής παραγωγής προήλθε από τη μείωση κατά 12,7% του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατομείων, 6,1% του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού, 4% του δείκτη παροχής νερού.

Αντίθετα καταγράφηκε οριακή αύξηση κατά 0,2% του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών.

Ο μέσος γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2018 παρουσίασε μείωση 1,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2017.

Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 2% τον Φεβρουάριο 2018 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2018.