Η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητος το 2017 στηρίχθηκε αποκλειστικά στις επενδύσεις σε μηχανολογικό και μεταφορικό εξοπλισμό αναφέρει το εβδομαδιαίο δελτίο της Alpha Bank.

Η σταδιακή ανανέωση του φυσικού κεφαλαίου της χώρας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική για την ενίσχυση της παραγωγικότητος της εργασίας δεδομένου ότι για μακρά σειρά ετών οι αποσβέσεις παγίου κεφαλαίου υπερέβαιναν τον καθαρό (χωρίς τα αποθέματα) σχηματισμό παγίου κεφαλαίου.

Από την άλλη πλευρά, η ιδιωτική κατανάλωση, η ισχυρότερη παραδοσιακά συνιστώσα του ελληνικού ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος, δεν είχε ουσιαστική συμβολή στο ρυθμό μεγεθύνσεως (1,4%) της οικονομίας το περασμένο έτος, καταγράφοντας σχεδόν μηδενικό ρυθμό μεταβολής (+0,1%,με βάση τα εθνικολογιστικά στοιχεία).

Παρά την αύξηση της απασχολήσεως, οι φορολογικές επιβαρύνσεις που έχουν εφαρμοσθεί τα προηγούμενα έτη, σε συνδυασμό με τις επερχόμενες περικοπές στις συντάξεις και τη μείωση του αφορολογήτου ορίου, συμπιέζουν τόσοτην τρέχουσα καταναλωτική δυνατότητα,όσο και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης παραμένει στο χαμηλότερο επίπεδο μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-28 (-52,3 μονάδες στο πρώτο τρίμηνο του 2018).

Τέλος, οι εξωτερικές συναλλαγές της χώρας το 2017 δεν συνέβαλαν θετικά στην αύξηση του ΑΕΠ, καθώς η άνοδος των εξαγωγών αγαθών ορισμένων υποκλάδων της μεταποιήσεως και των εξαγωγών υπηρεσιών λόγω κυρίως της ανόδου του τουρισμού, εξανεμίστηκε από την αύξηση των εισαγωγών.

Παρά την ενίσχυση της εξαγωγικής διεισδύσεως ορισμένων υποκλάδων της μεταποιήσεως, δεν παρατηρούνται σε μακροσκοπικό επίπεδο τάσεις υποκαταστάσεως των εισαγόμενων με εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα.

Διαβάστε ολόκληρο το εβδομαδιαίο δελτίο της τράπεζας