Η Eurobank ολοκλήρωσε την πώληση των θυγατρικών στη Ρουμανία καθώς όπως ανακοίνωσε ο Όμιλος Eurobank και η BT ολοκλήρωσαν στις 3 Απριλίου 2018 όλες τις εναπομείνασες ενέργειες και εκπλήρωσαν όλους τους προαπαιτούμενους όρους για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης στην ΒΤ των μετοχών που κατείχε ο Όμιλος Eurobank στις Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. και ERB Leasing IFN S.A. Προ της ολοκλήρωσης, η ΒΤ έλαβε τις σχετικές κανονιστικές εγκρίσεις για την απόκτηση και από την Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας και από την Ρουμανική Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής μετά τη διανομή ειδικού μερίσματος και επιστροφής κεφαλαίου ανέρχεται σε 301 εκατομμύρια Ευρώ και αντιστοιχεί σε πολλαπλάσιο 0.80xP/BV . Η συναλλαγή είναι κεφαλαιακά θετική για την Eurobank αυξάνοντας περίπου κατά 25 μονάδες βάσης (ca. 25bps) το δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 ratio), καθώς και ρευστότητα.

Με την ολοκλήρωση της τρέχουσας συναλλαγής, η Eurobank εκπληρώνει έγκαιρα τη δέσμευση της έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση της παρουσίας της στο εξωτερικό. Μετά την αποχώρηση από τη Ρουμανία, η Eurobank θα διατηρήσει σημαντική παρουσία σε Κύπρο και Βουλγαρία, καθώς και παρουσία σε Σερβία και Λουξεμβούργο. Επίσης, με την ανωτέρω συναλλαγή η Eurobank ολοκληρώνει κατ’ ουσίαν το σχέδιο αναδιάρθρωσής της.

Ο κ. Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, σχολίασε: «Με την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης από την Bancpost και τις συνδεδεμένες της εταιρείες, η Eurobank εκπληρώνει την τελευταία εκκρεμούσα υποχρέωση αποεπένδυσης υπό το σχέδιο αναδιάρθρωσης της, όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με μια συναλλαγή κεφαλαιακά θετική. Θεωρώ πως αυτή η συναλλαγή με έναν αξιόπιστο εταίρο όπως η Banca Transilvania είναι προς το συμφέρον των πελατών, καταθετών και υπαλλήλων της Bancpost. Εφεξής, η Eurobank θα επικεντρωθεί στο να αναπτύξει περαιτέρω τις βασικές αγορές της. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μας στις Ρουμανικές θυγατρικές μας για τη στενή και γόνιμη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και τους εκπροσώπους της BT για αυτό το επιτυχές αποτέλεσμα».

Οι τράπεζες Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. και HSBC Bank Plc ενήργησαν ως Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι της Eurobank σε σχέση με τη συναλλαγή, και τα γραφεία Shearman & Sterling LLP και Schoenherr si Asociatii SCA παρείχαν νομικές συμβουλές.