Οι δύο βασικοί μέτοχοι της «Ελληνικά Πετρέλαια», η PANEUROPEAN OIL AND INDUSTRIAL HOLDINGS S.A (POIH) του ομίλου Λάτση και το ΤΑΙΠΕΔ ενημέρωσαν την εταιρεία ότι υπέγραψαν στις 3 Απριλίου 2018 Μνημόνιο Κατανόησης (Memorandum of Understanding) για την από κοινού πώληση ποσοστού τουλάχιστον 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέσω ανοιχτή διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας.
Σημειώνεται ότι εκ του προαναφερθέντος ελάχιστου προς πώληση ποσοστού, 20% αντιστοιχεί σε συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ και 30,1% σε συμμετοχή της ΡΟΙΗ στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Έτσι, και οι δύο μέτοχοι μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού πώλησης θα ελέγχουν στα ΕΛΠΕ από 15% έκαστος.
Η σχετική πρόσκληση για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους υποψήφιους επενδυτές πρόκειται να αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΤΑΙΠΕΔ.