H εταιρεία Farallon Capital Management ελέγχει έμμεσα το 17,5243% της εταιρείας παροχής υπηρεσιών υγείας Euromedica, εκτός από το γεγονός ότι έχει αποκτήσει και δάνεια άνω των 200 εκατ. ευρώ του εισηγμένου ομίλου.

Ειδικότερα, η εταιρεία FARALLON CAPITAL MANAGEMENT LLC, με την από 28/03/2018 επιστολή της μας ενημέρωσε ότι στις 27/03/2018, λόγω απόκτησης από την εταιρεία HEALTHCARE INVESTORS ΙΙΙ (GREECE), LLC, 2.050.000 μετοχών μετά ψήφου της EUROMEDICA Α.Ε., το έμμεσο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της στην εταιρία μας ανήλθε από το 8,311% στο 17,5243%.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία FARALLON CAPITAL MANAGEMENT LLC προέβη σε γνωστοποίηση βάσει των διατάξεων του Άρθρου 10 του ν. 3556/2007 υπό την ιδιότητά της ως «Διαχειριστής» των εταιρειών HEALTHCARE INVESTORS (GREECE), LLC και HEALTHCARE INVESTORS ΙΙΙ (GREECE), LLC λόγω της οποίας ιδιότητας ασκεί κυρίαρχη επιρροή και έλεγχο στις εν λόγω εταιρείες.