ΕΛΠΕ: στηρίζουν ΑΕΙ και νέους ερευνητές

Για τα Ελληνικά Πετρέλαια η επιχειρησιακή αριστεία αποτελεί τον κύριο μοχλό για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς τους. Για τον σκοπό αυτόν, όπως αναφέρουν στελέχη του ομίλου μιλώντας στο «Βήμα»:

Για τα Ελληνικά Πετρέλαια η επιχειρησιακή αριστεία αποτελεί τον κύριο μοχλό για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς τους. Για τον σκοπό αυτόν, όπως αναφέρουν στελέχη του ομίλου μιλώντας στο «Βήμα»: «Ο μεγαλύτερος ενεργειακός όμιλος στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή επενδύει διαχρονικά στην κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στη δημιουργικότητα, στην έρευνα και στην καινοτομία».
Μία από τις κεντρικές δραστηριότητες του ομίλου τα τελευταία χρόνια είναι οι συνεργασίες του με πανεπιστήμια και νέους ερευνητές μέσω των ερευνητικών κέντρων της Ελλάδος και του εξωτερικού. Παράλληλα, ο όμιλος υποστηρίζει μεταπτυχιακές σπουδές σε γνωστικά αντικείμενα που συνδέονται με τον Ενεργειακό και Ψηφιακό Μετασχηματισμό.
Ετσι, το τελευταίο χρονικό διάστημα ο όμιλος υπέγραψε Σύμφωνο Συνεργασίας για κοινές δράσεις με το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα χορηγεί μεγάλο αριθμό υποτροφιών για:
n Tο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μηχανικής Πετρελαίου του Πολυτεχνείου Κρήτης (Master of Science in Petroleum Engineering), με στόχο την εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού υποβάθρου της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και της πρακτικής εφαρμογής του στα αντικείμενα της Μηχανικής Πετρελαίου.
n Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Ενέργεια – Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία του Πανεπιστημίου Πειραιώς για τη λειτουργία του αγγλόφωνου τμήματος MSc in Energy Strategy, Law & Economics, που αφορά την εκπαίδευση για την απόκτηση επιστημονικού υπόβαθρου σε όλο το φάσμα των ενεργειακών υποθέσεων.
n Το Πρόγραμμα Υποτροφιών για φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής, της Σχολής Θετικών Επιστημών και της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, που περιλαμβάνει υποτροφίες για διδακτορική έρευνα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
n Το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο δίνει έμφαση στις εξελίξεις που σχετίζονται με τις Επιχειρήσεις του Κλάδου της Ενέργειας.
n Το Εθνικό Κέντρο Ερευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, για Βιομηχανική Ερευνα σε τομείς που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
n Τις μεταπτυχιακές σπουδές στο ALBA Graduate Business School at The American College of Greece, που αφορούν προγράμματα εξειδίκευσης (Masters) και σπουδές στο πρόγραμμα The ALBA MBA (full time).
n Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΒΑ «Master in Business Administration» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Τα Ελληνικά Πετρέλαια διαθέτουν ακόμη υποτροφίες για φημισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού και συγκεκριμένα για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Καναδά, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία και Ολλανδία, για την υποστήριξη άριστων φοιτητών με εξειδίκευση σε κλάδους που απαιτούν τεχνολογίες αιχμής, αλλά και σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής. Συνολικά, από το 2013 μέχρι σήμερα ο όμιλος ΕΛΠΕ έχει χορηγήσει 44 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε διεθνώς φημισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού (Columbia, Imperial College, MΙΤ, Harvard Law School, University of Cambridge κ.ά.).
Με στόχο τη διερεύνηση των τάσεων της αγοράς και της τεχνολογίας, ο όμιλος ΕΛΠΕ παρέχει και υποστήριξη σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διύλιση και τα πετροχημικά, τα βιοκαύσιμα, τις ΑΠΕ, την ηλεκτροπαραγωγή και τις εναλλακτικές τεχνολογίες κίνησης.
Σήμερα ο όμιλος συμμετέχει σε οκτώ εθνικά και ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα, εκ των οποίων:
n Τέσσερα ευρωπαϊκά
1. HYDROSOL – PLANT / Θερμοχημική παραγωγή Υδρογόνου σε ηλιακό μονολιθικό αντιδραστήρα: κατασκευή και λειτουργία εργοστασίου 750 kWth.
2. LIFE 2016 – BIOMASS C+ / με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής μέσω της παραγωγής και αξιοποίησης βιοκαυσίμων.
3. PhD Hub / με αντικείμενο τη συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.
4. SMACC / για τις «έξυπνες πόλεις και κοινότητες».
n Τρία της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στο πλαίσιο του «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»
1. SustProWaste, για την «Ανάπτυξη πράσινων πρατηρίων αξιοποίησης αποβλήτων τροφίμων για την παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων».
2. PROOF, με αντικείμενο «Καινοτόμες Διεργασίες Αξιοποίησης Κλασμάτων Πετρελαίου Χαμηλής Αξίας για Παραγωγή Αναβαθμισμένων Καυσίμων και Πετροχημικών».
3. ΕΣΘΙΣΗΣ, για τη δημιουργία «έξυπνου συστήματος αισθητήρων ανίχνευσης διαρροής σε αγωγούς μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου».
n Μία διακρατική συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας με ονομασία PROMETHEUS .
Στην ίδια κατεύθυνση, η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον χώρο της ηλεκτροκίνησης, συμμετέχει στο ΔΣ του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητου Οχήματος (ΕΛΙΝΗΟ) και συμβάλλει σε κάθε νομοθετική προσπάθεια ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου, ώστε να καταστεί εφικτή η αδειοδότηση εγκαταστάσεων φόρτισης.
Η επιχειρηματικότητα των νέων όμως είναι ένας από τους κύριους τομείς δραστηριότητας του ομίλου. Ο όμιλος ΕΛΠΕ συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη νεανική και την καινοτόμο επιχειρηματικότητα. Και συγκεκριμένα:

Δράσεις Καινοτομίας
, σε συνεργασία με:
n Τον Δήμο Κοζάνης και το Πρόγραμμα «Κοζάνη 2017 – Ανοιχτή Καινοτομία», όπου υφιστάμενες ή νεοφυείς (startups) επιχειρήσεις αναθέτουν πραγματικές επιχειρηματικές προκλήσεις σε νέους ανθρώπους, προκειμένου να αντιληφθούν τις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης αγοράς.
n Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το «Πρόγραμμα mentoring», το οποίο δημιουργεί ευκαιρίες εξοικείωσης των νέων με την επαγγελματική ζωή και τις απαιτήσεις που δημιουργούνται από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας.

Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων
, με τις ακόλουθες δράσεις:
n Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ): Πρόγραμμα Εικονικής Επιχείρησης για Μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Εστιάζει στην εισαγωγή των παιδιών από τη σχολική ηλικία στις βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας, μέσα από μια βιωματική μαθησιακή διαδικασία, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και στελέχη εταιρειών.
n Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας: Business Days. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών και αποφοίτων πανεπιστημίων σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες συνοδεύονται από παρουσιάσεις-σεμινάρια ανώτατων στελεχών των επιχειρήσεων.

Συμμετοχή και Υποστήριξη Διεθνών Συνεδρίων
σε θέματα Καινοτομίας:
n Στηρίζει το Συνέδριο Globelics που διοργανώνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο ερευνητικό δίκτυο, όπου συναντώνται ερευνητές από τις πέντε ηπείρους, αναζητώντας τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η καινοτομία, η γνώση και η οικοδόμηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Τέλος, η ΕΛΠΕ ενισχύει μαθητικούς και φοιτητικούς διαγωνισμούς (Best, F1 in Schools, διαγωνισμοί ρομποτικής, chem-e-car) και εκδηλώσεις επαγγελματικού προσανατολισμού (Μέρες Καριέρας, TED X Academy, Πανόραμα Επιχειρηματικότητας). Οπως λένε οι εκπρόσωποί της, συμβάλλει ενεργά σε πρωτοβουλίες για ενίσχυση της καινοτομίας και της νεανικής επιχειρηματικότητας (Εικονική Επιχείρηση – ΣΕΝ/JA Greece), συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Σωματιδιακής Φυσικής CERN για το προγράμματα train the trainer, συμμετέχει στην ομάδα εφαρμογής του ευρωπαϊκού έργου «Υπατία» στην Ελλάδα με στόχο να ενθαρρύνει μαθήτριες 13-18 ετών να ακολουθήσουν σπουδές θετικών επιστημών (STEM), ενώ συνεργάζεται με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας NOESIS και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας – Γουλανδρή για εκπαιδευτικά προγράμματα μαθητών δημοτικού και γυμνασίου.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης περισσότεροι από 1.600 φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ έχουν μέχρι σήμερα απασχοληθεί σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων του ομίλου.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk